Edubilim Forumları - www.edubilim.com
Duyurular:
 
*
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun. Ekim 22, 2014, 04:34:28 ÖÖ


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


...::: EDuBiLiM :::...

  Sayfa: [1]  
  Bu Konuyu Gönder  
Gönderen Konu: Örgütsel Davranış 2008 Arasınav  (Okunma Sayısı 1417 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
MegaAdministrator
Uzman Üye
*****
Üye No: 12233
Cinsiyet: Bay
Mesleği: Öğretim Görevlisi
Mesaj Sayısı: 2139
Nerden: Türkiye İçi
Puan: +13/-0
Sen Beni Sevmin

Offline

« : Ekim 05, 2009, 07:10:28 ÖS »


Örgütsel Davranış 2008 Arasınav

1-Örgütü tanıtma, diğer şirketlerle ilişkileri düzenleme, çalışanları işe alma, eğitme ve cezalandırma gibi fonksiyonları olan yönetici rolü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Bireylerarası rol

2. Aşağıdakilerden hangisi Henry Fayol’un sınıfladığı beş temel yönetici fonksiyonundan biri değildir?

Tecrübe edinme

Kontrol

Organizasyon

Planlama

Liderlik etme

2. "Nasıl" sorusuna cevap veren ve bir amaca göre hazırlanmış araştırma planına ne ad verilir?
Deney

Kuram

Anket

Yöntem

Hipotez

3. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranışı oluşturan temel disiplinlerden biri değildir?
Antropoloji

Sosyoloji

Sosyal psikoloji

Arkeoloji

Psikoloji


4. Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminin doğrudan ilgi alanlarından biridir?
Cevap: Gruplar arası ilişkiler

5. Bir sorunla karşılaşıldığı zaman, bu durumu en iyi biçimde analiz ve teşhis edip, bu duruma uygun strateji ve çözümler geliştirmeyi amaçlayan yaklaşıma ne ad verilir?
Cevap: Durumsallık yaklaşımı

6. Aşağıdakilerden hangisi "örgütsel davranış"ın incelediği konulardan biri değildir?
Çevre ile örgütün etkileşimi

Örgütün çalışma düzeni

İnsanların davranışları

Bireylerin psikolojik sorunları

Yönetim süreci


7. Gerçek bir yaşam öyküsünün ele alınıp detaylı bir biçimde incelenmesine ne ad verilir?
Cevap: Vaka Etüdü

8. Aşağıdakilerden hangisi Taylor'un, bilimsel yönetim yaklaşımına temel katkılarından biridir?
Cevap: Hareket ve zaman etütleri

9. Yöneticinin işini yürütürken sahip olması gereken ihtisaslaşmış bilgisine ne ad verilir?
Cevap: Teknik Bilgi

10. Bir örgüt yapısı içinde, örgüt işleri için kaynak ayıran, karar veren ve belirli amaçlar doğrultusunda başkalarının etkinliklerini yönlendiren kişilere ne ad verilir?
Cevap: Yönetici

11. Aşağıdakilerden hangisi Taylor'un, bilimsel yönetim yaklaşımına temel katkılarından biridir?
Cevap: Hareket ve zaman etütleri

12. “Bilimsel Yönetimin İlkeleri” kitabının yazarı kimdir?
Cevap: Taylor

13. Farklı ortam ve durumlarda, bireyin benzer biçimde hareket etmesine ne ad verilir?
Cevap: Tutarlılık

14. “İnsan ilişkileri yaklaşımı”nın ortaya çıkmasında etkili olan çalışmalar aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Hawthorne

15. Bireyin davranışlarının, bireyin karakteristikleri ile durum arasındaki sürekli ve değişik etkileşimler sonucu ortaya çıktığını savunan örgütsel yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Etkilemcilik
16. Kişiliğin beş temel boyutundan hangisi, iyi huylu, güvenilir, yardımsever, iş birliğinden yana olan kişilik tipi olarak tanımlanır?
Biliçlilik

Dışa dönüklük

Deneyime açıklık

Uyumluluk

Duygusal tutarlılık


17. Bireyin birçok durumda devamlılık gösteren karakteristik özelliklerine ne ad verilir?
Cevap: Treyt
18. Aşağıdakilerden hangisi otoriter kişiliğin özelliklerinden biri değildir?
Değişmeye karşı direnç göstermesi

Genelde güvenilir olmaması

Katı kurallarının olması

Genelde tutarlı davranışlar içinde olması

İnsanlar arasında statü ve güç farklılığı olduğuna inanması

19. Küçük yaşta annesini kaybeden çocuğun yaşadığı tecrübenin yaşam boyu kişiliğini etkilemesi, kişilik oluşumunu etkileyen faktörlerden hangisine bir örnektir?
Demografik Faktörler

Kültürel faktörler

Psikolojik Faktörler

Sosyal faktörler

Biyolojik faktörler

20. Örgüt içinde çalışan insanlar arasında bir statü ve güç farklılığının olmasına inanan kişiye ne ad verilir?
Cevap: Otoriter kişilik

21. İnsan ilişkileri yaklaşımına katkıda bulunan bilim adamı kimdir?
Cevap: Maslow
22. Aşağıdakilerden hangisi Piaget’in sınıflamasını yaptığı insan gelişim dönemlerinden biri değildir?
İşlem öncesi dönem

Somut işlemsel dönem

Duyusal-motor dönem

Latens dönem

Formel işlemsel dönem

23. Aşağıdakilerden hangisi kişilikle ilgili doğru bir tanımlama değildir?
Bireyin davranış ve tutumları diğer bireylerden farklıdır.

Birey doğuştan kişilik özelliği ile doğar ve bir daha değişmez.

Bireyin tutum ve davranışları düzenlilikler gösterir.

Her birey değişik ve tektir.

Farklı ortam ve durumlarda bile birey benzer biçimde hareket eder


25. Bireyin mevcut şartları düzeltmeye yönelik aktif ve yapıcı bir davranış biçimi göstermesi, işteki tatminsizliği ifade biçimlerinden hangisine bir örnektir?
Kayıtsızlık

İhmal

Kaçış

Sesini yükseltme

Bağlılık


26. Aşağıdakilerden hangisi örgüt sisteminin çıktılarından biridir?
Cevap: Kar
27. Aşağıdakilerden hangisi iş tatminsizliğini ifade biçimlerinden biri değildir?
Kayıtsızlık

Kaçış

Terfi

Bağlılık

Sesini yükseltme

28. Aşağıdakilerden hangisi Freud’un insan kişiliği gelişim dönemlerinden biridir?
Olgunluk dönemi

Yaşlılık dönemi

Ergenlik dönemi

Oral dönem

Lokomotor-jenital dönem


28. Örgütteki yönetsel davranışları belirleyecek bir takım kuralların olmadığını öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Durumsallık Modeli

29. Pasif olarak şartların daha da kötüleşmesine izin verme, iş tatminsizliğini ifade etme biçimlerinden hangisidir?
Cevap: Kayıtsızlık

30. Duygu, düşünce ve davranışlardaki benzerlik ve ayrılıkları oluşturan özellikler bütününe ne ad verilir?
Cevap: Kişilik

31. Bir kişinin yaşam boyu ulaşmak istediği amaçlar hangi değer çeşidini tanımlar?
Cevap: Sonul Değerler

32. Birbiriyle etkileşim halinda bulunan iki veya daha fazla insanın birbirlerini etkilemesi ve birbirlerinden etkilenmesi sonucunda oluşan birleşmelere ne ad verilir?
Cevap:Grup
33. Bireyin davranışlarını ve kendini değerlendirerek örnek aldığı gruplar aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Referans Grup
34. “AGIL” Modeli hangi bilimadamı tarafından geliştirilmiştir?
Cevap: Parsons
35. Birincil ve ikincil grup ayrımı kim tarafından yapılmıştır? Cevap: Cooley
36. Parsons'un Ağıl modelindeki fonksiyonlardan hangisi, sistemin yaşamda kalabilme hakkı ve kabulü olarak açıklanır? Cevap: Meşruluk

37. Aşağıdakilerden hangisi düşük grup bağlılığının sonuçlarından biridir?
Etkileşimin nicel ve nitel açıdan yüksekliği

Bireysel ayrılık

Grup olarak düşünme bilinci

Amaçların açık olması

Bireysel tatmin

38. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin gruplara katılım nedenlerinden biri değildir?
Kendini gerçekleştirme

Saygınlık

Güvenlik

Grubun kompozisyonu

Sosyal gereksinimler

39. Bir grubun aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu grubun faaliyetlerinde başarılı olmasına engel olur?
Grup amaçlarının açık ve belirgin olması

Üyelerin, grup normlarına sürekli uygun hareket etmeleri

Grup üyelerinin sık etkileşim içinde olması

Grubun üye sayısının çok fazla olması

Grubun, benzer özellikteki bireylerden oluşması

40. Bir ansiklopedi pazarlamacısının yaptığı satış miktarına göre aldığı ücret hangi tür pekiştirmeye bir örnektir? Cevap: Değişken oranlı
41. Bir mağaza sahibinin, satışını yaptığı bir malın üreticisine “satışlarınız geçen aya oranla % 5 artış gösterdi.” şeklinde bilgi vermesi, geri bildirim yollarından hangisine bir örnektir? Cevap: Belirgin geribildirim
42. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel kültürün öğelerinden biri değildir?
Seremoniler

Ayinler

Törenler

Alışkanlıklar

Hikayeler


43. Kitap okuyarak bilgi edinme, ne türde bir öğrenmedir?
Cevap: Açık Bilgi
44. Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürü tanımının kapsamına girmez?
Örgüt kültürü iş yapma ve yürütme biçimidir.

Örgüt kültürü, örgüt içinde çalışan grupların keşfettiği, geliştirdiği temel fikir ve düşüncelerdir.

Örgüt kültürü, örgüt içindeki hikayeler, inançlar, sloganlar ve masallardan meydana gelmiş bir yapıdır.

Örgüt kültürü insan davranışlarını anlamaya ve geleceğe dönük tahminler yapmaya ilişkin bir yapıdır.

Örgüt kültürü baskın ve paylaşılan değerlerden oluşan bir yapıdır.

45. Aşağıdakilerden hangisi Ouchi'nin örgüt kültür modelinde yer alan unsurlardan biri değildir?
Meşruluk

Kariyer gelişimi

Karar verme

İşgörenlere bağlılık

Kontrol46. Aşağıdakilerden hangisi iş tatminini etkileyen grupsal etkenlerden biridir?
Cevap: Danışman Tutumları

47. Duygu ve inanca uygun hareket etme eğilimini ifade eden tutum bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap. Danranışsal

48. Bireylerin, objelere, kişilere veya olaylara yönelik olan hazır oluş durumlarını ifade eden hislere ne ad verilir?
Cevap: Duygu

49. Bir davranışın gelecekte tekrarlanma olasılığını artıran veya davranışın devam etmesini sağlayan faktörlere ne ad verilir?
Cevap: Olumlu Pekiştirme

50. Bir şirketin, sahip olduğu bilgi ve yetenek girdilerini toplaması, organize etmesi ve paylaşmasına ne ad verilir?
Cevap: Bilgi Yönetimi

51. Örgütün, birçok üyesi tarafından paylaşılan temel değerlerine ne ad verilir?
Cevap: Baskın kültür
Logged

Etiket: Örgütsel Davranış 2008 Arasınav 
  Sayfa: [1]  
  Bu Konuyu Gönder  
 
Gitmek istediğiniz yer:  Planlar ve Haftalar

Edubilim I Urllist I Etiketler I Rss I Google Etiketleri I Site Map I Reklam Web Stats

MySQL ile Güçlendirildi PHP ile Güçlendirildi Powered by SMF 1.1.10 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC

XHTML 1.0 Geçerli! CSS Geçerli!