Edubilim Forumları - www.edubilim.com
Duyurular:
 
*
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun. Ekim 22, 2014, 12:36:41 ÖS


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


...::: EDuBiLiM :::...

  Sayfa: [1]  
  Bu Konuyu Gönder  
Gönderen Konu: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ara sınavı deneme soruları(soru bankasından)  (Okunma Sayısı 7508 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
MegaAdministrator
Uzman Üye
*****
Üye No: 12233
Cinsiyet: Bay
Mesleği: Öğretim Görevlisi
Mesaj Sayısı: 2139
Nerden: Türkiye İçi
Puan: +13/-0
Sen Beni Sevmin

Offline

« : Ekim 05, 2009, 05:45:24 ÖS »


İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ara sınavı deneme soruları(soru bankasından)

ÜNİTE 1

1-Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunca düzenlenen konulardan biri değildir?

a) İş ilişkileri
b) Ücret geliri sağlamak amacıyla çalışanlar ile onları çalıştıranlar arasındaki ilişkiler
c) İşverenin bağımsız çalışanlarla ilişkisi
d) Bir başkası adına ve ona bağlı olarak çalışanlar ile onları çalıştıranlar arasındaki ilişkiler
e) Bir Hizmet akdine dayalı iş ilişkileri
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2- Toplumda bireylerin iş ilişkilerini düzenleyen, uyulması zorunlu kurallar bütününe ne ad verilir?

a) Sosyal güvenlik hukuku
b) İş hukuku
c) Ceza hukuku
d) Borçlar hukuku
e) İdare hukuku
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3- Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun konuları iinde yer almaz?

a) Kira akdine dayanan çalışmalar
b) Ferdi ilişkiler
c) Toplu iş ilişkileri
d) Ferdi ve toplu iş ilişkilerine devletin katılımı
e) Sosyal güvenlik
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4- İşçi ve işverenler ile sendikalar arasında ve işçi ve işveren sendikalarının karşılıklı olarak birbiriyle olan iş ilişkileri iş hukukunun hangi konusunun kapsamına girer?

a) Ferdi iş hukuku
b) Sendikalar hukuku
c) Ferdi ve toplu iş ilişkilerinde devletin rolü
d) Sosyal güvenlik
e) İstisna sözleşmesi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5- Aşağıdakilerden hangisi devletin iş ilişkilerine müdahale ettiği alanlardan biri değildir?

a) İşgücünün geliştirilmesine yönelik eğitim programlarını hazırlamak ve yürürlüğe koymak
b) İş ilişkilerini düzenleyen kanunları yapma
c) İş ve işçi bulma görevlerini üstlenmek
d) İş uyuşmazlıklarını ülke yararına yargı organları hakem kurulları ve arabuluculuk kurumu ile çözmek
e) İş ilişkilerini düzenleyi iş yerinin açılmasını ruhsata bağlama
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6- Sanayi devrimi hangi ülkede başlamıştır?

a) Almanya
b) İngiltere
c) Fransa
d) Amerika
e) Türkiye
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7- Aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminin toplumsal sonuçlarından biri değildir?

a) İşçi sınıfı doğdu
b) Kırsal kesimdn kentlere göç başladı
c) İşveren sınıfı doğdu
d) Ferdiyetçilik ve özgür düşünce akımları gelişti
e) Kadınlar iş hayatına girmeye başladı
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8- Aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminin çıkmasında tkili olan düşünce akımlarından biridir?

a) Feminizm
b) Liberalizm
c) Sivil baskı örgütlenmesi
d) Sosyalizm
E) Hümanizm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9- Aşağıdakilerden hangisi kadın ve çocuk işgücünün Sanayi Devriminden sonra yoğun ve yaygın olarak kullanılmasına yol açan nedenlerden biri değildir?

a) Teknolojik gelişmeler ve üretim tekniğinin basitlşmesi
b) Geçinebilmek içi ailelerin birden çok üyesinin çalışmak zorunda kalması
c) Kadın ve çocuk işgücünün verimsiz çalışması
d) Daima uysal ve kolay yönetilir görünmeleri
e) Daha düşük ücret almaları
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10- İşçi ve işveren arasındaki bağ hangisidir?

a) Ücret
b) Tabiyet
c) İstisna akdi
d) Vekalet akdi
e) Eser akdi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11- İş hukuku açısından hukuksal düzenlemeleri ilk olarak hangi olayla başlamıştır?

a) Fransız ihtilali
b) Amerika iç savaşı
c) Buharın bulunması
d) Sanayi devrimi
e) İngiltere devrimi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12- Sosyal Güvenlik ilk kez ne zaman ve hangi ülkede ortaya atıldı?

a) 1925-İngiltere
b) 1935-İngiltere
c) 1936-ABD
d) 1940-ABD
e) 1935-Almanya
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13- İş hukuku hukuk disiplinlerinde hangisi arasında yer alır?

a) Özel hukuk
b) Kamu hukuku
c) Uluslararası hukuk
d) Bağımsız ve kendine özgü
e) Mali hukuk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Aşağıdakilerden hangisi iş hukuku açısından bugün yürürlükte olan bir kanundur?

a- Cemiyetler kanunu
b- 4857 sayılı iş kanunu
c- Tatil-i eşgal kanunu
d- 3008 sayılı iş kanunu
e- 931 sayılı iş kanunu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. İş hukuku alanındaki ilk devlet müdahalesi hangi ülkede gerçekleştirilmiştir?

a- Fransa
b- İngiltere
c- ABD
d- Almanya
e- İtalya
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. İş sözleşmesinin konusu insan faaliyeti olan diğer akitlerden ayıran en önemli özlellik nedir?

a- İnsan
b- Ücret
c- Bağımlılık
d- Yazılı olması
e- İş unsuru
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. İşçinin kendisini çalıştıran işverene bağlı olarak ve onun emir ve talimatlarına uygun bir şekilde çalışmasına nead verilir?

a- İstisna akdi
b- Vekalet
c- Eser bağı
d- Tabiyet bağı
e- İş sözleşmesi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. Aşağıdakilerden hangisi toplu iş hukuku konuları kapsamında yer almaz?

a- Sendika kurma hakkı
b- Sendika üyelerinden doğan borç ve yükümlülükler
c- Toplu sözleşme akdetme
d- Sosyal güvenlik primlerinin belirlenmesi
e- Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. Aşağıdakilerden hangisi bireysel iş hukuku kapsamında yer alır?

a- Sendikanın kurluşu
b- Çalışma sürelerinin belirlenmesi
c- Toplu iş sözleşmesi
d- Sendikanın birbirleriyle ilişkisi
e- Görev ve lokavt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi devriminin sonuçlarından biri değildir?

a- Günlük çalışma sürelerinin 16 saati bulacak kadar uzaması
b- Fabrika üretim sisteminden atölye üretim sistemine geçilmesi
c- İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin yetersiz kalması
d- Kadın ve çocuk işçilerin yoğun bir şekilde çalışma yaşamına katılması
e- Ücretleri sefalet ücret düzeyinde olması
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devriminin sonuçlarından biri değildir?

a- Üretim tekniğinin basitleşmesi
b- Aşırı kağital birikimi
c- Ücretlerin yükselmesi
d- İşsizlik
e- Çocuk işgücünün kullanılması
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. Ülkemizde iş hukukunun gelişmesi, işçi ve sanayi kesiminin güçlenmesi hangi döneme rastlar?
a- Tanzimat öncesi
b- Tanzimat sonrası
c- Osmanlı İmp. yükseliş dönemi
d- Cumhuriyet dönemi
e- Hiçbiri
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde çıkarlan ve iş ilişkilerini düzenleyen konulardan biri değildir?

a- Fütüvvetname
b- Dilaver Paşa Nizamnamesi
c- Seyr-i Sefaın Tekaüt sandığı
d- Mecelle
e- Meadin Nizamnamesi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. 1865 yılında çıkarılan Diaver Paşa Nizamnamesi aşağıdakilerden hangisini düzenlemekteydi?
a- Amelelerin çalışma koşulları
b- İşçilerin korunması ve işçi hakları
c- Demiryolu işçilerinin çalışma koşulları
d- Maden işçilerinin çalışma koşulları
e- Askeri fabrikalarda çalışan işçilerin hakları
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. 1909 yılında devam eden grevlerin yasaklanması amacıyla yürürlüğe giren kanun aşağıdakilerden hangisidir?

a- Meaddin Nizamnamesi
b- Mecelle
c- Ttil-i Eşgal
d- Fütüvvetname
e- Umumi hıfsızsıhha kanunu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26. Cumhuriyet dönemimde çıkarılan ve devletin çalışma yaşamına ilk müdahalesi olan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

a- Dilaver Paşa Nizamnamesi
b- Zonguldak ve Ereğli Havzası Fahmiyesinde amale umumiyesine müteallik kanun
c- Milli koruma kanunu
d- Umumi hıfzısıhha kanunu
e- Borçlar kanunu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27. Aşağıdakilerden hangisi 1945 yılında Çalışma Bakanlığı'nın kurulmasından sonra çıkarılan sosyal sigortalara ilişkin ilk kanun ile düzenlenen risklerdn biridir?

a- Analık
b- Ölüm
c- Hastalık
d- Maullük
e- Yaşlılık
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.Herhangi bir işçi ile işveren arasında uyumsuzluğun çözüm yeri aşağıdakilerden hangisidir?

a- Sulh mahkemesi
b- Dabıştay
c- İş mahkemesi
d- Çalışma bakanlığı
e- Adli mahkeme
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29. Tanzimat döneminde yürürlüğe girmiş ve çalışma yaşamını düzenleyen ilk kanun aşağıdakilerden hangisidir?

a- Ereğli havza-ı fahmiyesinde amele umumuyesine müteallik kanun
b- Borçlar kanunu
c- Mecelle
d- Umumi hıfzısıhha kanunu
e- Dilaver Paşa nizamnamesi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30. Aşağıdakilerden hangisi 1921 yılnda çıkarılan yasaların kömür madenlerinde çalışanlara yönelik olmasının nedenlerinden biri değildir?

a- Madenlerdeki çalışma koşullarının geri olması
b- Gelişmiş tek sektör olması
c- Madenlerle ilgili yasaların yetersiz olması
d- Madenlerde çlışan işçi sayısının çok fazla olması
e- Kömür üretiminin arttırılmasının istenmesi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31. Türkiye'de 1926-1937 yılları arasında çalışma yaşamı ve iş ilişkilerine aşağıdakilerden hangisi uygulanmıştır?

a- Mecelle
b- 931 sayılı kanun
c- Mesai kanunu
d- Borçlar kanunu
e- 3008 sayılı iş kanunu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32.Türkiye'de iş ilişkilerini düzenleyen ilk özel iş kanunu aşağıdkilerden hangisidir?

a- 931 sayılı iş kanunu
b- 854 sayılı deniz-iş kanunu
c- 1475 sayılı iş kanunu
d- 5963 sayılı basın-iş kanunu
e- 3008 sayılı iş kanunu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33. Aşağıdakilerden hangisi işçinin korunmasını gerektiren sebeplerden biri değildir?

a- İşverene tabi olarak çalışma zorunluğu
b- Geçimini sadece ücret geliri ile sağlamak durumunda kalması
c- İşçilerin örgütlenebilmeleri
d- Üretim araçlarına sahip olmaması
e- Hukuki açıdan işverene bağlı olarak çalışması
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34. Aşağıdakilerden hangisi işçinin korunması ilkesinin sınırını belirleyen unsurdur?

a- Ücret tavanları
b- Sendikalaşma düzeyi
c- toplumun çıkarları
d- İşveren sayısı
e- Devlet iradesi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35. Bir iş ilişkisinin iş hukukuna konu olabilmesi için aşağıdaki sözleşme türlerinden hangisine dayalı olarak kurulması gerekir?

a- İstisna sözleşmesi
b- Kira akdi
c- İş sözleşmesi
d- Vekalet akdi
e- Eser mukavelesi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36. Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun konularından biri değildir?

a- Kamu görevlilerinin iş ilişkileri
b- İşçi statüsü altında çalışanların bireysel ilişkileri
c- İşverenlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilişkileri
d- İşçi ve işveren sendikalarının üyeleriyle olan ilişkileri
e- İşçi statüsü altında çalışanlar ile Sosyal Sigortalar Kurumu arasındaki ilişkiler
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37. Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun br alt dalı değildir?

a- Sosyal Sigortalar Kurumu
b- Danıştay
c- Bireysel iş hukuku
d- Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt kanunu
e- Sendikalar hukuku
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38. Kamu görevlilerinin iş ilişkilerini hangi özel hukuk dalı düzenler?

a- Anayasa hukuku
b- İş hukuku
c- Toplu iş hukuku
d- İdare hukuku
e- Kamu hukuku
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39. İş hukuku alanında Dünyada yürürlüğe konulan ilk kanun ile çalışma yaşamında kimlerin korunması hedeflenmiştir?

a- Dokuma kesiminde çalışan işçilerin
b- Ev hizmetlerinde çalışan kadınların
c- Maden ocaklarında çalışan çocuk işçilerin
d- Maden ocaklarında çalışan çocuk ve kadınlarn
e- Dokuma kesiminde çalışan çocuk işçilerin
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40. İşçinin, işverene işin yapılma biçimi ve yürütme koşulları yönünden tabi bulunması işverene olan hangi bağımlığını ifade eder?

a- İdari
b- Teknik
c- Ekonomik
d- Hukuki
e- Ahlaki
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41. Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun temel ilkelerindendir?

a- İşçi yararına yorum ilkesi
b- İşveren adına yorum ilkesi
c- İşçi yararına ücret ilkesi
d- Eşitlik ilkesi
e- Özgürlük ilkesi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42. İşgörenin, işgörme karşılığında işverenden sürekli gelir elde etmesi tabiyet bağının hangi unsurunu oluşturmaktadır?

a- Teknik
b- Ekonomik
c- Hukuki
d- İşyeri
e- Sözleşme
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43. Aşağıdakilerden hangisi sanayi devrimi döneminde geçerli olan görüştür?

a- Sosyal ve hukuk devlet
b- Sosyalizm ve halkların eşitliği
c- Sözleşme serbestisi ve hukuki eşitlik
d- Teknik ve hukuki sözleşme
e- Ücretlerin serbestisi ve çalışma zorunluluğu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Döneminde sanayileşme hareketinin görüldüğü alanlardan biri değildir?

a- Yapı ( karayolu ve demiryolu)
b- Deri
c- Cam
d- Savaş donatımı
e- ilaç
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45. Aşağıdakilerden hangisi 1921 yılında çıkarılan ‘Ereğli Havza-i Fahmiye Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun’ ile getirilen düzenlemelerden biri değildir?

a- Maden işçilerinin çalışma süresinin 8 saat olarak belirlenmesi
b- Yeraltında asgari çalışma yaşının 18 olması
c- Maden işçilerine sendika kurma hakkının verilmesi
d- Asgari ücretlerin üçlü bir komisyonca belirlenmesi
e- Maden işçileri ile ilgili hastalık, ihtiyarlık ve iş kazası sigortalarının yürürlüğe girmesi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46. Aşağıdaki iş ilişkilerinden hangisi iş hukukunun düzenleme alanına girmez?

a- İş sahibi-müteahhit
b- Avukat-müvekkil
c- Devlet-memur
d- Esnaf-müşteri
e- İşçi-işveren
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47. Aşağıdakilerden hangisi bir iş ilişkisinin iş hukukunun konusuna girebilmesi için gerekli olan koşullardan biri değildir?

a- Bağımlı iş görmek
b- Fiziksel işgücüne dayalı bir işte çalışmak
c- İşveren tarafından ücret ödenmesi
d- Bir başkası adına ve hesabına iş görmek
e- Bir iş sözleşmesine dayalı olarak iş görmek
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48. Hangisi sendikalar hukukunun düzenleme alanına girmez?

a- Sendikaların kurulması
b- Sendikalara üye olmak
c- Sendikaların yönetimi
d- Sendikaların alacağı grev kararı
e- Sendikaların faaliyetleri
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49. Aşağıdakilerden hangisi toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt hukukunun konusu içinde yer almaz?

a- Sendikaların kurulması
b- Toplu iş sözleşmesi süreci
c- Grev
d- Lokavt
e- Toplu iş uyuşmazlıkları
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50. Hangisi iş hukuku kurallarına yön veren ilkelerden birisidir?

a- İşçiyi kollama
b- İşçiyi yaralandırma
c- İşçiyi motive etme
d- İşçiyi örgütleme
e- İşçiyi koruma


CEVAPLAR
1-C
2-B
3-A
4-B
5-A
6-B
7-D
8-B
9-C
10-B
11-D
12-C
13-D
14-B
15-B
16-C
17-D
18-D
19-B
20-B
21-C
22-D
23-A
24-D
25-C
26-B
27-A
28-C
29-E
30-B
31-D
32-E
33-C
34-C
35-C
36-A
37-B
38-D
39-E
40-B
41-A
42-B
43-C
44-E
45-C
46-E
47-B
48-D
49-A
50-E
Logged

MegaAdministrator
Uzman Üye
*****
Üye No: 12233
Cinsiyet: Bay
Mesleği: Öğretim Görevlisi
Mesaj Sayısı: 2139
Nerden: Türkiye İçi
Puan: +13/-0
Sen Beni Sevmin

Offline
« Yanıtla #1 : Ekim 05, 2009, 05:46:12 ÖS »

ÜNİTE 2

1.Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun uluslar arası kaynaklarından birisidir?
a- İlmi içtihatlar
b- Örf ve adetler
c- İşyeri iş yönetmelikleri
d- Uluslar arası çalışma sözleşmeleri
e- Tüzük

2. Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun yazılı kaynaklarından biri değildir?
a- Kanunlar
b- Tüzük
c- İşyeri iş sözleşmeleri
d- Yönetmelik
e- Bakanlar Kurulu kararları

3. Aşağıdakilerden hangisi iş hukuku alanında yürürlükte bulunan özel kanunlardan biri değildir?
a- 854 sayılı Deniz-iş kanunu
b- 2821 sayılı sendikalar kanunu
c- 2822 sayılı toplu iş sözleşmesi-Grev ve lokavt
d- Borçlar kanunu
e- 5953 sayılı Basın-iş kanunu

4. Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun yardımcı kaynakları arasında yer alır?
a- Kanunlar
b- Anlaşmalar
c- Toplu iş sözleşmeleri
d- İlmi içtihatlar
e- İşyeri ve iş yönetmelikleri

5. Tüzükler kim tarafından hazırlanır?
a- Bakanlar kurulu
b- TBMM
c- Yargıtay
d- Mahkemeler
e- Valilik

6. Aşağıdakilerden hangisi ilmi içtihatların özelliğini ifade etmektedir?
a- Yüksek mahkeme kararlarıdır
b- Bütün mahkeme kararlarıdır
c- Bilim adamlarının görüşleridir
d- İş mahkemesi kararlarıdır
e- Anayasa mahkemesi kararlarıdır

7. Aşağıdakilerden hangisi örf ve adetler için söylenebilir?
a- İş hukukunda uygulanmaz
b- Uyulması zorunlu hukuk krallarıdır
c- İş hukukunun yazısız kaynaklarıdır
d- İş hukukunun yazılı kaynaklarıdır
e- Din ve ahlak kültür kapsamındadır

8. İşyeri yönetmeliklerini kim düzenler?
a- Kanunlar
b- İşveren
c- Yönetmelik hükümler
d- İşçiler
e- Valilik ya da belediye

9. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan resmi tebliğler, iş hukukunun hangi kaynakları kapsamındadır?
a- Yazılı
b- Yazısız
c- Yardımcı
d- Kendine özgü
e- Uluslar arası

10. Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun kendine özgü kaynaklarından biridir?
a- İki taraflı anlaşmalar
b- İş kanunu
c- Örf ve adetler
d- İşyeri iç yönetmeliği
e- Sigorta sözleşmesi

11. Aşağıdakilerden hangisi örf ve adet hukukunun uygulama imkanı bulduğu konulardan biridir?
a- İş ücretleri
b- Fazla mesai
c- Ara dinlenmesi
d- Çalıştırma yazı
e- Sosyal sigortalar

12. Toplu iş sözleşmesi için Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- Hizmet akdinin yapılmasıyla ilgili hususlar düzenlenir
b- Emredici niteliği yoktur
c- Hizmet akdinin içeriği ile ilgili hususlar düzenlenir
d- Hizmet akdinin sona ermesi ile ilgili hususlar düzenlenir
e- İşçi ve işveren sendikaları arasında yapılır

13. Uluslararası çalışma örgüt sözleşmelerinin üye ülke iç hukukunda bir kanun olarak kabul edilmesi için Aşağıdakilerden hangisidir?
a- Sözleşmeden itibaren 1 yıl geçmesi
b- Üye ülkenin yargı organınca onaylanması
c- Üye ülkenin yasama organınca onaylanması
d- Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması
e- Sözleşme İLO tarafından kabul edildiği andan itibaren

14. Bakanlar kurulu kararları iş hukukunun hangi kaynaklarındandır?
a- Yazılı
b- Yazısız
c- Yardımcı
d- Uluslararası
e- Kendine özgü

15. Aşağıdakilerden hangisi iş kanununun yazılı kaynaklarını oluşturan özel kanunlardan biri değildir?
a- İş mahkemeleri kanunu
b- Sendikalar kanunu
c- Deniz-iş kanunu
d- Basın-iş kanunu
e- Borçlar kanunu

16. Aşağıdakilerden hangisi işçi yararına yorum ilkesinin bir örneğidir?
a- Askeri ücretin nakden ödenmesi
b- Ücretin en geç ayda bir ödenmesi
c- İş süresi 6 saat olan bir işçiye yarım saat ara dinlenmesi verilmesi
d- Hizmeti 4 yıl olan işçiye 12 gün izin verilmesi
e- Belirli süresi 1 yıldan uzun olan akdin yazılı yapılması

17. Avrupa Ekonomik Topluluğu anlaşması iş hukukunun kaynaklarının hangisine örnektir?
a- Tek taraflı
b- İki taraflı
c- Kendine özgü
d- Çok taraflı
e- Özel

18. İş kanununda hüküm bulunmayan hallerde aşağıdaki kanunlarının hangisinin iş hukukuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır?
a- Ticaret kanunu
b- Borçlar kanunu
c- Dernekler kanunu
d- Sendikalar kanunu
e- Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt

19. Aşağıdakilerden hangisi kazai içtihatlardan biri değildir?
a- Doktrin içtihatları
b- Danıştay içtihatları
c- Yargıtay içtihatları
d- Anayasa Mahkemesi içtihatları
e- Uyuşmazlık mahkemesi içtihatları

20. Uluslar arası alanda ortak çalışma normları oluşturmayı ve iş hukuku kurallarını uluslar arası hale getirmeyi amaçlayan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
a- Uluslar arası hukuk örgütü
b- Birleşmiş milletler hukuku
c- Avrupa birliği
d- Uluslar arası çalışma örgütü
e- Uluslar arası af örgütü

21. Yargıtay içtihadı ne tür bir içtihattır?
a- İdari
b- Yönetsel
c- Kazai
d- Sosyal
e- İlmi

22. I. İş sözleşmesi
II. Genelgeler
III. Toplu iş sözleşmeleri
IV. Resmi tebliğler
V. Kazai içtihatlar
Yukarıdakilerden hangisi iş hukukun kendine özgü kaynakları içinde yer alır?
a- I ve II
b- II ve III
c- I ve V
d- I ve III
e- II ve IV

23. 4857 sayılı iş kanunu uygulama alanı Aşağıdakilerden hangisidir?
a- Denizde çalışan kişiler
b- Vekalet sözleşmesiyle çalışanlar
c- Sanayi ve ticaret işlerine ait bütün işlerde çalışan işçiler
d- Sendikaya üye işçiler
e- Sadece basın mesleğinde çalışanlar

24. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin elde edilmesi, hayvan yetiştirme ve ormancılık işleri hangi grup işler içinde ele alınır?
a- Tarım işleri
b- Park-bahçe işleri
c- Üretim işleri
d- İmalat
e- Ev hizmetleri

25. Aşağıdakilerden hangisi tarım işlerine dahil olduğu halde ‘istisnanın istisnası’ olarak kapsama alınan işlerden değildir?
a- Tarım sanatları
b- Tarım aletleri
c- Tarım işletmelerinde yapılan inşaat işleri
d- Balıkçılık
e- Halkın yararlanmasına açık yada bir iş yerinin eklentisi niteliğindeki park ve bahçe işleri

26. Aşağıdakilerden hangisi kişiler bakımından kanun uygulama alanlarından biri değildir?
a- İşçi
b- İşveren
c- İşveren vekili
d- Taşeron
e- İş hakimi

27. Aşağıdakilerden hangisi işçi sayılmak için gerekli koşulardan biri değildir?
a- İş sözleşmesiyle çalışmak
b- Bir işte çalışmak
c- Bir işverene tabi olarak çalışmak
d- Gerçek yada tüzel kişi olmak
e- Ücret karşılığı çalışmak

28. İşyerinde işveren adına hareket eden ve iş yerinin yönetiminde görev alan kişilere ne ad verilir?
a- İşçi
b- İşveren
c- İşveren vekili
d- Taşeron
e- Aracı

29. Aşağıdakilerden hangisi işveren vekili için söylenemez?
a- İşveren adına hareket ederler
b- İşvereni temsil ederler
c- İşçilere karşı işverenle aynı derecede sorumludur
d- İşin niteliğine göre birden fazla kişi işveren vekili olabilir
e- İşçilere karşı işverenle birlikte sorumludur, ancak sorumluluğu yetkisiyle sınırlıdır.

30. Aracının işçilere karşı sorumluluğu Aşağıdakilerden hangisidir?
a- Ortak ve zincirleme sorumludur
b- Yetkisi kadar sorumludur
c- Sorumluluğu yoktur
d- Sadece iş sözleşmesini yaptığı kişilere borçludur
e- Sadece işverene karşı işçinin çalışması bakımından sorumludur

31. Aşağıdakilerden hangisi iş kanunu kapsamına girmez?
a- İşçi
b- İşyeri
c- İşveren vekili
d- İşveren
e- Avukat

32. Aşağıdakilerden hangisinin varlığı halinde işçi tanımı ortadan kalkar?
a- Bedeni çalıştırma
b- Fikri çalıştırma
c- Bedeni ve fikri çalıştırma
d- Ücret karşılığı çalışma
e- Kendi adına çalışma

33. Aşağıdakilerden hangisine iş kanunu hükümleri uygulanır?
a- Pilot
b- Hostes
c- Uçak makinisti
d- Terminal hava kontrolü
e- 2. pilot

34. İş kanunu kapsamına girecek bir işyeri kuran, devralan, çalışma koşulların tamamen yada kısmen değiştiren işveren bunu en geç ne zamana kadar bildirmek zorundadır?
a- 1 ay içinde
b- 6ay içinde
c- 1 yıl içinde
d- 15 gün içinde
e- 9 ay içinde

35. İş kanunun uygulama alanı belirlenirken aşağıdakilerden hangisi esas alınır?
a- İşyeri
b- İşletme
c- Tacir
d- İşçi
e- İşveren

36. İşyerinden sayılması gerektiği düşünülen yerin, asıl işyerinin gerçek yada tüzel kişisine ait olması keyfiyetine ne ad verilir?
a- Mülkiyet bağlılığı
b- Zilliyetlik
c- Teknik bağlılık
d- Ekonomik bağlılık
e- Hukuki bağlılık

37. İş kanununa göre işveren sıfatı ne zaman kazanılır?
a- İşyerinin kurulması
b- İşçi çalıştırmaya başlanması
c- Gerçek kişiliğin kazanılması
d- Tüzel kişiliğin kazanılması
e- İşyerinin tescili

38. Aşağıdaki yerlerin hangisinde iş hukukunun hükümleri uygulanmaz?
a- İşyerinin bahçesindeki yemekhane
b- İşyerinin bahçesindeki spor salonu
c- İşyerinin bahçesindeki revir
d- İşyerinin bahçesindeki kamyonlarda
e- İşyerinin bahçesindeki lojmanlarda

39. İş kanunu bakımından işveren vekili ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- İşveren adına hareket eder
b- İşveren vekili işçilere tanınan haklardan yararlanır
c- Vekalet sözleşmesi ile çalıştırılmak zorundadır
d- İşyerinin yürütümünde yer alır
e- İşveren için öngörülen sorumluklar işveren vekili içinde uygulanır

40. aşağıdakilerden hangisi işyerinin eklentilerinden biri değildir?
a- Dinlenme salonu
b- Yemekhane
c- Seyyar vinç
d- Muayene ve bakım yeri
e- Spor salonu

41. Bir işyeri iş kanunu kapsamına ne zaman girer?
a- İşçi çalıştırmaya başlamakla
b- İşyerini ilgili merciye bildirmekle
c- İşletme belgesi almakla
d- Kurma izni almakla
e- İşçiler ile iş sözleşmesi yapmakla

42. aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı iş kanunu 2. maddesinde yapılan işçi tanımını unsurlarından birisi değildir?
a- Sendikalı olmak
b- İş sözleşmesiyle çalışmak
c- Bir işte çalışmak
d- Ücret geliriyle çalışmak
e- Bağımlı çalışmak

43. aşağıdaki sözcüklerden hangisi öğreti ve uygulamada alt işvereni tanımlamak için kullanılmaktadır?
a- Takım
b- Taşeron
c- İşveren
d- İşveren vekili
e- Temsilci

44. Bir işverenden işyerinde yürüttüğü mal ve hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde bir iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyeri aldığı işte çalıştıra kişiye ne ad verilir?
a- Taşeron
b- İşveren
c- Müdür
d- Patron
e- Şef

45. Aşağıdakilerden hangisi anayasada çalışma ile ilgili hükümler başlığı altında düzenlenen konulardan biri değildir?
a- Eğitim ve konut hakları
b- Çalışma hakkı ve ödevi
c- Çalışma şartları ve dinlenme hakkı
d- Sendika kurma hakkı
e- Sendika faaliyeti

46. Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun kendine özgü kaynaklarından biri değildir?
a- Milletlerarası adalet divanı statüsü
b- Çalışma koşulu haline gelen iş uygulamaları
c- İşyeri iç yönetmelikleri
d- Toplu iş sözleşmesi
e- İş sözleşmesi

47. Uluslar arası çalışma örgütü kararlarını diğer uluslararası anlaşmalardan ayıran temel fark Aşağıdakilerden hangisidir?
a- Çok sayıda ülke katılımıyla oluşturulması
b- İç hukuk kuralı haline gelmesi
c- Üye ülkeler için bağlayıcı olması
d- Tarafsız bir özellik taşıması
e- Sadece işçi haklarını koruması

48. Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunda uygulanmakta olan özel kanunlardan biri değildir?
a- 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu
b- 2925 sayılı tarım işçileri sosyal sigortalar kurumu
c- Kamu görevlileri sosyal güvenliği
d- 5963 sayılı basın-iş kanunu
e- 854 sayılı deniz iş kanunu

49. Kaç kişinin altında işçi çalıştıran tarım işletmelerine iş kanunu uygulanmaz?
a- 30
b- 50
c- 40
d- 60
e- 70

50. Hangi işlerin tarım ve orman işlerinden sayılacağı Aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
a- İş kanunu
b- Sanayi, tarım ve orman işlerinden sıyrılan işlere ilişkin yönetmelik
c- Tarım-iş kanunu
d- Umumi hıfsızsıhha
e- Borçlar kanunu

51. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla madi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime ne ad verilir?
a- İşletme
b- Fabrika
c- İşyeri
d- Eklenti
e- Atölye

52. Medeni kanun, borçlar kanunu ve anayasa iş hukuku alanında hangi tür kaynakları içinde yer alır?
a- Yazılı kaynak-özel kanun
b- Yardımcı kaynak-ilmi içtihatçılar
c- Yazıl kayna-genel kanun
d- Yardımcı kaynak-kazai içtihatçılar
e- Yazılı kaynak-resmi tebliğler

53. İş gücü ve Sosyal güvenlik konularında yapılan anlaşmalar iş hukukunun kaynaklarından hangisine örnektir?
a- Tek taralı
b- İki taraflı
c- Kendine özgü
d- Çok taraflı
e- Özel

54. Aşağıdakilerden hangisi tarım işleri kavramına dahi olsa dahi istisnai olarak iş kanununun uyguladığı alanlardandır?
a- Tarlada yapılan ekim
b- Aile ekonomisi sınırları içinde yapılan tarımla ilgili yapı işleri
c- Tarım aletlerinin yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işler
d- Bitkisel ürün elde edilmesine yönelik işler
e- Hayvanların bakılması

55. İş kanunu hükümlerine göre bir işyerinde en çok kaç işveren vekili buluabilir?
a- 2
b- 3
c- 5
d- 4
e- İstenilen sayıda

CEVAPLAR:

1- D
2- C
3- D
4- D
5- A
6- C
7- C
8- B
9- A
10- D
11- C
12- B
13- C
14- A
15- E
16- A
17- D
18- B
19- A
20- D
21- C
22- D
23- C
24- A
25- D
26- E
27- D
28- C
29- C
30- A
31- E
32- E
33- D
34- A
35- A
36- E
37- B
38- E
39- C
40- C
41- A
42- A
43- B
44- A
45- A
46- A
47- B
48- C
49- B
50- A
51- C
52- C
53- B
54- C
55- E
Logged

Etiket: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ara sınavı deneme soruları(soru bankasından) 
  Sayfa: [1]  
  Bu Konuyu Gönder  
 
Gitmek istediğiniz yer:  Planlar ve Haftalar

Edubilim I Urllist I Etiketler I Rss I Google Etiketleri I Site Map I Reklam Web Stats

MySQL ile Güçlendirildi PHP ile Güçlendirildi Powered by SMF 1.1.10 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC

XHTML 1.0 Geçerli! CSS Geçerli!