Edubilim Forumları - www.edubilim.com
Duyurular:
 
*
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun. Ekim 25, 2014, 02:04:35 ÖÖ


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


...::: EDuBiLiM :::...

  Sayfa: [1]  
  Bu Konuyu Gönder  
Gönderen Konu: Genel Muhasebe Deneme Soruları  (Okunma Sayısı 1855 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
MegaAdministrator
Uzman Üye
*****
Üye No: 12233
Cinsiyet: Bay
Mesleği: Öğretim Görevlisi
Mesaj Sayısı: 2139
Nerden: Türkiye İçi
Puan: +13/-0
Sen Beni Sevmin

Offline

« : Ekim 04, 2009, 04:07:19 ÖS »


Genel Muhasebe Deneme Soruları

GENEL MUHASEBE FİNAL VE BÜTÜNLEME DENEME SINAVI 1


1-) Kişilerin ve kurumların amaçlarına uygun şekilde değişimini sağlamak üzere, malların ve hizmetlerin ortaya çıkarılması, fiyatlandırılması, tüketicilere ulaştırılması ve tutundurulması işletmenin hangi işleviyle ilgilidir?
A) Üretim
B) Personel
C) Finansman
D) Örgütleme
E) Pazarlama

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Muhasebe Bilgi Akışı’nda toplanan bilgilerin kaydedilmesi ve sınıflandırılması hangi aşamada yapılmaktadır?
A) Denetim
B) Girdi
C) Süreçleme
D) Çıktı
E) Analiz ve Yorum

--------------------------------------------------------------------------------
3-) “X” işletmesinin dönembaşı envanter bilgileri aşağıdaki gibidir :


Bu bilgilere göre bilançonun pasif toplamı kaç TL’dir?
A) 1.150.000.000.-
B) 925.000.000.-
C) 875.000.000.-
D) 600.000.000.-
E) 275.000.000.-

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Aşağıdakilerden hangisi dönem sonunda borç kalanı veya alacak kalanı verebilir?
A) Aktif Hesaplar
B) Pasif Hesaplar
C) Borç Hesapları
D) Kar / Zarar Hesapları
E) Özkaynak Hesapları

--------------------------------------------------------------------------------
5-) İşlemlerin belgelere dayanarak defterlere yazılması Muhasebe Bilgi Akışı Sisteminde aşağıdaki aşamalardan hangisinde yapılır?
A) Girdi
B) Çıktı
C) İşletme Faaliyetleri Mali İşlemleri
D) Süreçleme
E) Karar Vericiler

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Aşağıdakilerden hangisi muhasebe sürecinde işe yeni başlayan işletmelerde yapılması gereken ilk işlemdir?
A) Genel Geçici Mizanın hazırlanması
B) Yevmiye Defterine açılış kaydı
C) Büyük Deftere açılış kaydı
D) Dönembaşı Envanterinin yapılması
E) Dönembaşı Bilançosunun hazırlanması

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve kurumların doğru karar vermelerine yardımcı olacak şekilde yeterli, açık ve anlaşılır olması hangi temel kavramla ilgilidir?
A) Önemlilik
B) Kişilik
C) Tam Açıklama
D) Tutarlılık
E) Özün önceliği

--------------------------------------------------------------------------------
8-) İşletme kısmen peşin, kısmen kredili olarak mal aldığında aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılmaz?
A) Ticari Mallar hesabı borçlandırılır.
B) Borç Senetleri hesabı borçlandırılır.
C) İndirilecek KDV hesabı borçlandırılır.
D) Satıcılar hesabı alacaklandırılır.
E) Kasa hesabı alacaklandırılır.

--------------------------------------------------------------------------------
9-) “T” Anonim şirketi daha önceden tanesini 45.000 liraya aldığı 300 adet hisse senedinin tamamını 12.600.000 liraya peşin olarak satmıştır.
Bu işleme ilişkin yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)

B)

C)

D)

E)

--------------------------------------------------------------------------------
10-) “Kasa Hesabı” için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Milli para ve yabancı para, Kasa hesabında izlenir.
B) Kasa hesabı borç kalanı verir.
C) Kasa hesabının borç kalanı kasadaki mevcut parayı gösterir.
D) Kasayla ilgili olmayan işlemler mahsup fişi ile ifade edilir.
E) Kasayla ilgili ödemeleri, tahsil fişi gösterir.

--------------------------------------------------------------------------------
11-) İşletme vadesine 5 gün kalan bir bonoyu tahsil edilmesi için bankaya gönderdiğinde hangi hesaba borç kaydı yapar?
A) Alacaklar - Ticari Alacak.
B) Alacak Senetleri - Tahsildeki Senetler
C) Bankalar
D) Borç Senetleri
E) Kasa

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi için normal bakım - onarım dışında yapılan harcamalar aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?
A) Olağan Gider ve Zarar Hesabı
B) Olağan Dışı Gider ve Zarar Hesabı
C) Binalar Hesabı
D) Özel Maliyetler Hesabı
E) Genel Yönetim Giderleri Hesabı

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Bankalardan alınan teminat mektupları aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?
A) Banka Hesabı
B) Krediler hesabı
C) Banka Kredileri Hesabı
D) Teminat Mektupları Cari Hesabı
E) Nazım Hesaplar

--------------------------------------------------------------------------------
14-)
Bu yevmiye kaydı hangi işleme aittir?
A) Senetli mal satışı
B) Hesaba karşılık bono alınması
C) Bono düzenleyerek mal satın alınması
D) Senetli borcun ödenmesi
E) Peşin mal alışı

--------------------------------------------------------------------------------
15-) İNDİRİLECEK KDV HS. HESAPLANAN KDV HS.
150.000.000 225.000.000
İşletmenin 31 Mayıs 2002 tarihinde KDV ile ilgili hesaplarının görünümü yukarıdaki gibidir.

Bu bilgilere göre işletmenin KDV hesaplarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İşletmenin Mayıs ayı içinde ödediği KDV tutarı 150.000.000 TL’dir.
B) İşletmenin Mayıs ayı içinde tahsil ettiği KDV tutarı 225.000.000 TL’dir.
C) İşletmenin Haziran ayına devreden KDV tutarı 75.000.000 TL’dir.
D) İşletmenin ödeyeceği KDV tutarı 75.000.000 TL’dir.
E) İşletmenin Haziran ayına devreden KDV tutarı yoktur.

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Aşağıdaki kalemlerden hangisi özsermayenin unsurları arasında yer almaz?
A) Yedek
B) Kâr
C) Ödenmiş Sermaye
D) Geçmiş Yıl Zararı
E) Dönem Net Kârı

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Yeniden değerleme değer artışları ve hisse senedi ihraç primleri gibi sermaye hareketleri sonucu ortaya çıkan ve işletmede bırakılan tutarlara ne ad verilir?
A) Kâr yedekleri
B) Ödenmemiş sermaye
C) Dağıtılmayan karlar
D) Sermaye yedekleri
E) Yasal yedekler

--------------------------------------------------------------------------------
18-)
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
A) Yakıt gideri ödemesine
B) Reklam gideri ödemesine
C) Elektrik gideri ödemesine
D) Kira gideri ödemesine
E) Karşılık gideri ödemesine

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Aşağıdaki kavramlardan hangisi en geniş kapsamlıdır?
A) Envanter işlemleri
B) Envanter kayıtları
C) Sayım
D) Tespit
E) Muhasebe dışı envanter

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Vergi Kanunları doğrultusunda hazırlanan bilançolara ne ad verilir?
A) Mali Bilanço
B) Ticari Bilanço
C) KDV Bilançosu
D) Açılış Bilançosu
E) Kapanış Bilançosu

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Muhasebe İlkeleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dikkate alınarak bulunan net faaliyet sonucu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Ticari kâr veya zarar
B) Mali kâr veya zarar
C) Olağan kâr veya zarar
D) Brüt satış kârı veya zararı
E) Olağandışı kâr veya zarar

--------------------------------------------------------------------------------
22-) İşletmenin Alınan Çekler Hs.’nın kalanı 6.400.000.000 TL, mevcut çeklerin tutarı ise 6.150.000.000 TL’dir. Aradaki farkın, kredili mal satın alınan (Z) işletmesine senetsiz borca karşılık ciro edilen 250.000.000 TL’lik çekin kayıtlara geçmemesinden kaynaklandığı saptanmıştır.
Yapılacak Envanter kaydı hangisidir?
A)

B)

C)

D)

E)

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Maddi olmayan duran varlıkların itfa (amortisman) paylarının muhasebeleştirilmesinde hangi hesap borçlandırılır?
A) Kasa Hesabı
B) Genel Yönetim Giderleri Hesabı
C) Birikmiş Amortismanlar Hesabı
D) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı
E) Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı

--------------------------------------------------------------------------------
24-) İşletme 2002 tarihinde 9.000 milyon liraya makina satın almıştır. Söz konusu makina için normal amortisman oranı % 20’dir. Bu makina için azalan kalanlar üzerinden amortisman ayrılması durumunda üçüncü yılda ayrılacak amortisman payı kaç TL’dir?
A) 1.600 milyon
B) 4.800 milyon
C) 1.296 milyon
D) 1.920 milyon
E) 2.143 milyon

--------------------------------------------------------------------------------
25-) İşletmenin (A) Bankasındaki borçlu cari hesabından kullanmış olduğu 600.000.000 TL lik kredi için, 90.000.000 TL faiz tahakkuk ettiği banka tarafından işletmeye bildirilmiştir.
Buna göre işletmenin yapacağı kayıt hangisidir?
A)

B)

C)

D)

E)

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Dönemsonu envanteri sırasında, işletmenin satıcı (A)’ya olan 500.000.000 TL. tutarlı senetsiz borcuna karşılık (Z) Bankası Mevduat Hs. üzerine keşide ettiği çekin kayıtlara geçmediği saptanmıştır.
Yapılacak düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)

B)

C)

D)

E)

--------------------------------------------------------------------------------
27-) İşletmenin 2000 yılı içinde 2001 yılı işyeri kirası olarak yaptığı ödemeler aşağıdaki hesaplardan hangisinin borcunda izlenir?
A) Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
B) Gelecek Dönem Gelirleri Hesabı
C) Kar ve Zarar Hesabı
D) Kira Gelirleri Hesabı
E) Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Hesabı

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Gerçekleşmiş ancak henüz ödenmemiş yakıt giderleri dönemsonu itibariyle hangi hesabın borcuna kaydedilir?
A) Gider Tahakkukları Hesabı
B) Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
C) Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı
D) Genel Yönetim Giderleri Hesabı
E) Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisi “Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar” kapsamında yer alan hesaplardan biri değildir?
A) İştiraklerden Temettü Gelirleri
B) Konusu Kalmayan Karşılıklar
C) Menkul Kıymet Satış Kârları
D) Reeskont Faiz Gelirleri
E) Yurtdışı Satışlar

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Aşağıdakilerden hangisi alacak kalanı veren hesaptır?
A) Alacak Senetleri Hesabı
B) Borç Senetleri Reeskontu Hesabı
C) Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı
D) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı
E) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı

--------------------------------------------------------------------------------
1-) E
2-) C
3-) E
4-) D
5-) D
6-) D
7-) C
8-) B
9-) B
10-) E
11-) B
12-) D
13-) E
14-) C
15-) C
16-) D
17-) D
18-) D
19-) A
20-) A
21-) A
22-) D
23-) B
24-) C
25-) B
26-) D
27-) A
28-) D
29-) E
30-) E
Logged

MegaAdministrator
Uzman Üye
*****
Üye No: 12233
Cinsiyet: Bay
Mesleği: Öğretim Görevlisi
Mesaj Sayısı: 2139
Nerden: Türkiye İçi
Puan: +13/-0
Sen Beni Sevmin

Offline
« Yanıtla #1 : Ekim 04, 2009, 04:08:00 ÖS »

Genel Muhasebe Final Ve Bütünleme Deneme Sinavi 2

1-) Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin işlevlerinden biri değildir?
A) Kaydetme
B) Raporlama
C) Sınıflandırma
D) Analiz ve Yorum
E) Denetim

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Muhasebe Bilgi Akışı aşağıdakilerden hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?
A) Girdi - İşletme Faaliyetleri mali işlemleri - Çıktı - Süreçleme - Karar vericiler
B) İşletme faaliyetleri mali işlemleri - Girdi - Çıktı - Süreçleme - Karar vericiler
C) Girdi - Süreçleme - Çıktı - Karar vericiler
D) İşletme faaliyetleri mali işlemleri - Girdi - Süreçleme - Çıktı - Karar vericiler
E) Süreçleme - İşletme faaliyetleri mali işlemleri - Girdi - Karar vericiler - Çıktı

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Aşağıdakilerden hangisi bilanço eşitliğini etkilemeyen işlemlerden biridir?
A) Maliyetine peşin mal satışı
B) Kredili mal alışı
C) Zararına peşin mal satışı
D) Kârlı peşin mal satışı
E) Bankadan kredi çekilmesi

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Mali nitelikteki olayların kayıtlarda açık şekilde görülebilmesi için, gerçek değerlerinin bulunmasını sağlayan hesaplar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Yardımcı Hesaplar
B) Düzenleyici Hesaplar
C) Ana Hesaplar
D) Nazım Hesaplar
E) Geçici Hesaplar

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Aşağıdakilerden hangisi birinci sınıf tacirlerin tutmak zorunda oldukları defterlerden biri değildir?
A) Yevmiye Defteri
B) Günlük Defter
C) Defter-i Kebir
D) Envanter Defteri
E) İşletme Hesabı Defteri

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Dönembaşında varlık hesaplarının borçlandırılması, kaynak hesaplarının alacaklandırılması şeklinde yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sonuç hesaplarının devri
B) Muhasebe dışı envanter
C) Muhasebe içi envanter
D) Hesapların kapatılması
E) Hesapların açılması

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtan, objektif tarafsız belgelere dayandırılması gereği hangi temel kavramla ifade edilir?
A) Tutarlılık
B) Tam açıklama
C) Tarihi maliyet
D) Verilerin güvenilir olması
E) Özün önceliği

--------------------------------------------------------------------------------
8-)
Bu duruma göre işletmenin mal hesabının borç kalanı kaç TL’dir?
A) 14.500.000
B) 10.000.000
C) 7.500.000
D) 2.500.000
E) 1.500.000

--------------------------------------------------------------------------------
9-) İşletme üçüncü kişilerden olan alacaklarına karşılık aldığı ve henüz tahsil etmediği çekleri hangi hesaba ne şekilde kaydeder?
A) Verilen Çekler Hesabı’nın Alacağına
B) Bankalar Hesabı’nın Borcuna
C) Verilen Çekler Hesabı’nın Borcuna
D) Alınan Çekler Hesabı’nın Alacağına
E) Alınan Çekler Hesabı’nın Borcuna

--------------------------------------------------------------------------------
10-) “X” işletmesi satıcılara olan borcunu, müşterisi adına düzenlediği bonoyu ciro ederek ödemiştir
Buna göre yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) .

B)

C)


D)

E)

--------------------------------------------------------------------------------
11-)
Bu yevmiye kaydı hangi işleme aittir?
A) İhalenin sonuçlanması üzerine teminatın iadesine
B) Kiralanan işyeri için depozito yatırılmasına
C) İşyerinin devri nedeniyle depozitonun mahsubuna
D) Sipariş edilen mal için önceden yapılan ödemeye
E) Taahhüt edilen işin bitirilmesi nedeniyle teminat çözülmesine

--------------------------------------------------------------------------------
12-)
Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
A) Bina satın alınması
B) İşletmenin bina inşaatı yaptırması
C) İnşaatı devam eden maddi duran varlığın hammadde ve işçilik giderlerinin kaydı
D) İnşaatı biten ilgili maddi duran varlığın teslim alınması
E) İşletmenin sahip olduğu binaya yatırım yapması

--------------------------------------------------------------------------------
13-) İşletme bir bankadan % 20 marj temeline göre, senet karşılığı kredi alabilmek için toplam 800.000.000.- TL. nominal değerli alacak senedini teminat vermiş ve karşılığında kredi çekmiştir.
Bu bilgilere göre çekilen kredi ile ilgili kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A)

B)

C)

D)

E)

--------------------------------------------------------------------------------
14-)
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
A) Hatır senedi verilmesi
B) Borç senedinin ödenmesi
C) Senetsiz borcun ödenmesi için bono verilmesi
D) Borç senedinin vade farkı eklenerek yenilenmesi
E) Teminat senedi verilmesi

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Aşağıdakilerden hangisi dönem sonunda satıcıların işletmeye yapmış olduğu satış iskontosunun işletmeye olan etkisidir?
A) Ticari borçlar artar
B) Satılan malların maliyeti artar
C) Diğer borçlarda azalma olur
D) Ticari mal mevcudu azalır
E) Ticari borçlarda azalma olur

--------------------------------------------------------------------------------
16-) (ST) Anonim Şirketinin özkaynakları içinde yer alan yedeklere ilişkin bilgiler şöyledir:

Bu Anonim şirketin toplam sermaye yedekleri kaç TL’dir?
A) 2.500.000.000
B) 1.500.000.000
C) 1.300.000.000
D) 1.250.000.000
E) 500.000.000

--------------------------------------------------------------------------------
17-)
Yukarıdaki yevmiye kaydı hangi işleme aittir?
A) Ortakların şirkete borç para vermesi
B) Sermayenin ödenmeyen kısmının ortaklardan tahsili
C) Ortakların şirketten borç para alması
D) Sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi
E) Sermaye taahhüdünde bulunulması

--------------------------------------------------------------------------------
18-) (A) İşletmesi 01.05.2002 tarihinde varlıkları arasında bulunan binanın 2 aylık kira tutarını 600.000.000.- TL olarak peşin tahsil etmiştir.
Yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır?
A) Kasa Hesabı
B) Gelir Tahakkukları Hesabı
C) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Hesabı
D) Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar Hesabı
E) Genel Yönetim Giderleri Hesabı

--------------------------------------------------------------------------------
19-) I. Sayım
II. Değerleme
III. Kayıt
Envanter çıkarma işlemi sırasında yukarıda sayılan işlemlerden hangisi veya hangileri yapılır?
A) Yalnız III
B) I, II
C) I, II,III
D) II, III
E) Yalnız I

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Aşağıda envanter işlemleriyle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Muhasebe dışı envanter, iktisadi varlıkların ve borçların sayılması, kontrol edilmesi ve değerlenmesidir.
B) Hesap döneminin sonunda çıkarılan envanter, izleyen yılın dönembaşı envanteridir.
C) Aralık ayı sonunda çıkarılan mizan Genel Geçici Mizan’dır.
D) Dönemsonu Bilançosu, Kesin Mizandan yararlanılarak hazırlanır.
E) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanununda tanımı yapılan ve yılda en az bir kere yapılması zorunlu envanter Muhasebe İçi Envanter’dir.

--------------------------------------------------------------------------------
21-) İşletmenin Kasa Hesabının durumu şöyledir :


Yılsonunda yapılan sayımda kasadaki para mevcudunun 25.000.000 TL. olduğu saptanmıştır.Buna göre yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A)

B)

C)

D)

E)

--------------------------------------------------------------------------------
22-) İşletmenin Alacak Senetleri Hs.’nın borç kalanı 750.000.000 TL, senetlerin peşin değeri ise 720.000.000 TL.dir. İşletme Alacak Senetlerini tasarruf değeri ile değerlerse, yapılacak envanter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)

B)

C)

D)

E)

--------------------------------------------------------------------------------
23-) İşletme maliyet bedeli 50 milyar, Birikmiş amortismanı 20 milyar olan taşıt araçlarını % 70 oranında yeniden değerlemeye tabi tutmuştur. Envanter kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (000.000.- TL)
A)

B)

C)

D)

E)

--------------------------------------------------------------------------------
24-) X işletmesi 30 Kasım 2002 tarihinde 9.000 milyon liraya bir makina satın almıştır. Söz konusu makinaya %20 üzerinden normal amortisman yöntemini uygulayacaktır. Bu durumda beşinci yılda ayrılacak amortisman payı kaç TL’dir?
A) 2.400 milyon
B) 1.200 milyon
C) 900 milyon
D) 1.800 milyon
E) 4.200 milyon

--------------------------------------------------------------------------------
25-) İşletmeye bankalardan gönderilen hesap özetleri aşağıdaki defterlerden hangisi ile karşılaştırmak suretiyle kontrol edilmelidir?
A) Envanter defteri
B) Yevmiye defteri
C) Büyük defter
D) Defter-i kebir
E) Yardımcı defter

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Dönem sonunda satıcı (A) işletmesinden alınan hesap özetine göre, dönem içinde senetsiz borca karşılık öden miş olan 70.000.000 TL’nin işletmenin kayıtlarında 79.000.000 TL olarak yazıldığı saptanmıştır.
Bu durumda yapılacak düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)

B)

C)

D)

E)

--------------------------------------------------------------------------------
27-) İşletmenin dönem içinde satın alınarak Genel Yönetim Giderleri Hesabına kaydettiği 20.000.000 TL’lik kırtasiye malzemesinin 12.000.000 TL’lik kısmının henüz tüketilmediği ve gelecek döneme devredildiği belirlenmiştir.
Buna göre dönem sonunda yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A)

B)

C)

D)

E)

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönem Kâr veya Zararı hesabına devredilerek kapatılamaz?
A) Finansman Gideri Hesabı
B) Reeskont Faiz Geliri Hesabı
C) Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı
D) Faiz Geliri Hesabı
E) Genel Yönetim Gideri Hesabı

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisi aktifte indirim yazılabilen hesaplardan biri değildir?
A) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı
B) Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı
C) Birikmiş Amortismanlar Hesabı
D) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı
E) Ödenmemiş Sermaye Hesabı

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Aşağıdakilerden hangisi Gider hesabıdır?
A) Gider Tahakkukları Hesabı
B) Borç Senetleri Reeskontu Hesabı
C) Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı
D) Yurtiçi Satışlar Hesabı
E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı

--------------------------------------------------------------------------------
1-) E
2-) D
3-) A
4-) B
5-) E
6-) E
7-) D
8-) A
9-) E
10-) C
11-) B
12-) D
13-) E
14-) D
15-) E
16-) C
17-) E
18-) C
19-) B
20-) E
21-) B
22-) B
23-) A
24-) D
25-) E
26-) A
27-) A
28-) C
29-) E
30-) E
Logged

MegaAdministrator
Uzman Üye
*****
Üye No: 12233
Cinsiyet: Bay
Mesleği: Öğretim Görevlisi
Mesaj Sayısı: 2139
Nerden: Türkiye İçi
Puan: +13/-0
Sen Beni Sevmin

Offline
« Yanıtla #2 : Ekim 04, 2009, 04:08:36 ÖS »

Genel Muhasebe ara Deneme Sinavi (ünite 1-3 )

1-) Mali tabloların düzenlenmesi hangi muhasebe işlevi kapsamında yer alır?
A) Kaydetme
B) Sınıflandırma
C) Özetleme
D) Düzenleme
E) Analiz ve yorum

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Mali nitelikteki işlemleri - girdi-süreçleme-çıktı ve karar vericiler şeklindeki sıralama aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Mali tablolar
B) Muhasebe bilgi akışı
C) Bilanço
D) Gelir tablosu
E) İşletme

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Üretilen mal ve hizmetin üretim maliyetini saptayan, maliyet kontrolü sağlayan, başarıyı değerleyen ve elde edilen bilgilerle planlama yapan muhasebe dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şirketler Muhasebesi
B) Genel Muhasebe
C) Banka Sigorta Muhasebesi
D) Maliyet Muhasebesi
E) Finansal Muhasebe

--------------------------------------------------------------------------------
4-) İşletmelerin kârları üzerinden vergi alan muhasebe bilgi kullanıcısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet
B) Yöneticiler
C) Ortaklar
D) Borç Verenler
E) İşletmede Çalışanlar

--------------------------------------------------------------------------------
5-) İşletme faaliyetlerinden dolayı varlıklarda meydana gelen azalışlar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Hasılat
B) Sermaye
C) Kâr
D) Kaynak
E) Zarar

--------------------------------------------------------------------------------
6-) İşletmelerin ihtiyaç duydukları para, fon veya sermayenin uygun koşullarda sağlanması ve bunun en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak faaliyetler hangisidir?
A) Borçlanma
B) Finansman
C) Pazarlama
D) Üretim
E) Denetim

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Aşağıdakilerden hangisi bir muhasebe mesleğidir?
A) İşletmenin yöneticisi
B) İşletmenin ortakları
C) Serbest muhasebeci
D) Serbest pazarlamacı
E) Yemin eden avukatlar

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Çok sayıdaki işlemin belirli sınıf ve gruplara göre düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisini verir?
A) Sınıflandırma
B) Kaydetme
C) Özetleme
D) Kayıt tutma
E) Analiz ve yorum

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Aşağıdakilerden hangisi Yeminli Mali Müşavirlerin görev alanına girmez?
A) Defter tutmak
B) Vergi beyannamesini tasdik etmek
C) Denetim yapmak
D) Mali tabloları tasdik etmek
E) Muhasebe sistemleri kurmak

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Muhasebeye toplumun tamamını ilgilendirdiği için verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşletmenin Beyni
B) İşletmenin Dili
C) İşletmenin Yönetimi
D) İşletmenin Kontrolü
E) İşletmenin Pazarlaması

--------------------------------------------------------------------------------
11-) İşletmenin mali yapısını, faaliyet sonucunu, bu sonucun oluşumunu ve genelde bu bilgilere dayalı diğer bazı amaçları karşılayacak bilgileri içeren özetlere ne denir?
A) Muhasebe
B) Mali Tablolar
C) Bilanço
D) Gelir Tablosu
E) Kâr Dağıtım Tablosu

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Muhasebede ölçme, kontrol, planlama işlevlerine imkan veren eşit uzunluktaki sürelere ne denir?
A) Döngü
B) Üç ay
C) Dönem
D) Altı ay
E) Dokuz ay

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Bilançoya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Belli bir tarihteki mali durumu gösteren tablodur.
B) Varlıkların ve kaynakların dağılımını ve büyüklüğünü gösteren tablodur.
C) Aktif toplamı, pasif toplama eşit olan tablodur.
D) Sol tarafına pasif, sağ tarafına aktif denilen tablodur.
E) Gelir ve gider hesaplarının yer almadığı tablodur.

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Aşağıdakilerden hangisi varlıklarda ve kaynaklarda aynı oranda artış sağlar?
A) Peşin mal alışı
B) Peşin mal satışı
C) Borç ödenmesi
D) İşletmeye borçlu olan şahsın ortak alınması
E) Kârlı mal satışı

--------------------------------------------------------------------------------
15-) İşletmenin belli bir tarihteki varlık ve kaynak dağılımını ve büyüklüğünü gösteren tablo hangisidir?
A) Gelir Tablosu
B) Bilanço
C) Mizan
D) Kâr-Zarar Tablosu
E) Kâr Dağıtım Tablosu

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Sayın Mehmet Ali ORAL’ın sahip olduğu değerler şöyledir. Nakit 200.000.000 lira. banka mevduatı 600.000.000 lira taşıtı 10.000.000.000 lira, demirbaşları 5.000.000.000 lira,borçları 8.000.000.000 liradır. M. Ali Oral bunlardan nakitin yarısını, mevduatın 400.000.000 lirasını, taşıtını ve borçlarını yeni kuracağı ORAL Tekstil’e tahsis etmiştir. Yeni kurulan işletmenin öz sermayesi kaç liradır?
A) 2.500.000.000
B) 10.600.000.000
C) 8.000.000.000
D) 15.800.000.000
E) 7.500.000.000

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Gelirler ile giderler arasındaki olumlu fark aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kâr
B) Zarar
C) Sermaye
D) Varlıklar
E) Borçlar

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Aşağıdakilerden hangisi bir pasif hesaptır?
A) Kasa Hs.
B) Bankalar Hs.
C) Borç Snt. Hs.
D) Gider Hs.
E) Demirbaşlar Hs.

--------------------------------------------------------------------------------
19-) İşletmenin sahip olduğu bilgiler şöyledir
Dönem Başı Varlıklar : 200.000.000 lira
Dönem Sonu Varlıklar : 350.000.000 lira
Dönem Başı Borçlar : 120.000.000 lira
Dönem Sonu Borçlar : 250.000.000 lira
buna göre kâr/zarar kaç liradır?
A) 20.000.000 lira zarar
B) 50.000.000 lira kâr
C) 40.000.000 lira zarar
D) 80.000.000 lira kâr
E) 20.000.000 lira kâr

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Kâr aşağıda belirtilen etkilerden hangisine neden olur?
A) Borçları arttırır.
B) Öz kaynakları azaltır.
C) Varlıkları arttırır.
D) Borçları azaltır.
E) Varlıkları azaltır.

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Hesabın borç toplamının alacak toplamından fazla olması neyi ifade eder?
A) Hesabın kapalı olmasını
B) Hesabın yeni açıldığını
C) Hesabın alacak kalanı verdiğini
D) Hesabın borç kalanı verdiğini
E) Hesabın pasif karakterli olduğunu

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Aşağıdakilerden hangisi aktif bir hesaptır?
A) Satıcılar Hs.
B) Borç Snt. Hs.
C) Gider Hs.
D) Alacak Snt. Hs.
E) Sermaye Hs.

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Hesabın borcuna ya da alacağına ilk kez bir tutarın yazılması aşağıdakilerden hangisini verir?
A) Hesap açmak
B) Hesabı borçlandırmak
C) Hesap kapatmak
D) Hesabı alacaklandırmak
E) Hesabın kalan vermesini sağlamak

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi pasif hesaplar için yanlıştır?
A) Kaynakların izlendiği hesaplardır.
B) Artışlar hesabın alacağına kaydedilir.
C) Kalan verdiğinde borç kalanı verir.
D) Azalışlar hesabın borcuna kaydedilir.
E) Sermaye ve borçların izlendiği hesaplardır.

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Aşağıdakilerden hangisi öz sermayede artış yaratan hesaplardandır?
A) Kasa Hs.
B) Gelir Hs.
C) Tic. Mal. Hs.
D) Borç Snt. Hs.
E) Satıcılar Hs.

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Dönem sonunda hesap kalanlarından hangi tablo elde edilir?
A) Bilanço
B) Kâr dağıtım tablosu
C) Gelir tablosu
D) Fon akım tablosu
E) Zarar dağıtım tablosu

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Aşağıdakilerden hangisi ayrıntıların izlendiği bir hesaptır?
A) Bankalar Hs.
B) Müşteri Ahmet Hs.
C) Tic. Mal Hs.
D) Alıcılar Hs.
E) Banka Krd. Hs.

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Gelirler gerçekleştikçe alacaklandırılan ve dönem sonunda Kâr/Zarar Hesabının alacak tarafına devredilerek kapatılan hesaplara ne denir?
A) Gider hesapları
B) Gelir hesapları
C) Aktif hesaplar
D) Pasif hesaplar
E) Borç hesapları

--------------------------------------------------------------------------------
29-) En fazla bir yıl içinde paraya dönüştürülmesi veya kullanılacağı düşünülen varlıklara ait hesaplar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
B) Duran Varlıklar
C) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
D) Dönen Varlıklar
E) Özkaynaklar

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Varlıklarda, borçlarda ve sermayede artış veya azalış yaratmayan, ancak işletme yönetimi ve diğer ilgililer tarafından bilinmesi ve izlenmesi gereken işlemlere ait hesaplar hangisidir?
A) Asli hesaplar
B) Geçici hesaplar
C) Nazım hesaplar
D) Ana hesaplar
E) Yardımcı hesaplar

1-) C
2-) B
3-) D
4-) A
5-) E
6-) B
7-) C
8-) A
9-) A
10-) B
11-) B
12-) C
13-) D
14-) E
15-) B
16-) A
17-) A
18-) C
19-) E
20-) C
21-) D
22-) D
23-) A
24-) C
25-) B
26-) A
27-) B
28-) B
29-) D
30-) C
Logged

MegaAdministrator
Uzman Üye
*****
Üye No: 12233
Cinsiyet: Bay
Mesleği: Öğretim Görevlisi
Mesaj Sayısı: 2139
Nerden: Türkiye İçi
Puan: +13/-0
Sen Beni Sevmin

Offline
« Yanıtla #3 : Ekim 04, 2009, 04:09:01 ÖS »

Genel Muhasebe Ara Deneme Sinavi (ünite 4-6 )

1-) Mali nitelikli bir işlemin, tarihini taraflarını, konusunu, miktarını ve tutarını belirleyen temel kayıt araçları aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilanço
B) Gelir tablosu
C) Mizan
D) Kâr/Zarar tablosu
E) Belgeler

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Aşağıdakilerden hangisi yevmiye defterinin sağladığı yararlardan değildir?
A) Yevmiye defteri işlemlerin neler olduğunu toplu olarak gösterir.
B) Büyük deftere yapılacak kayıtların sağlıklı olmasına yardım eder.
C) İş bölümüne imkan verir.
D) Günlük işlemler önceye büyük deftere sonra yevmiye defterine aktarılır.
E) Büyük defter hatalarının bulunmasına yardım eder.

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Dönem sonu bilançosu aşağıdaki defterlerden hangisine kaydedilir?
A) Yevmiye defteri
B) Büyük defter
C) Envanter defteri
D) İşletme hesabı defteri
E) Günlük defter

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Kasa dışındaki unsurlar arasında oluşan işlemleri toplayan fişlere ne denir?
A) Mahsup fişi
B) Tahsil fişi
C) Tediye fişi
D) Kasa fişi
E) Perakende satış fişi

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Bilançonun düzenlenmesine esas olan mizan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genel Geçici Mizan
B) Kesin Mizan
C) Aylık Mizan
D) Ara Mizan
E) Haftalık Mizan

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Aşağıdakilerden hangisi muhasebede kullanılan belgelerden değildir?
A) Fatura
B) Perakende Satış Fişi
C) Bonolar
D) Çekler
E) İmza Sirküleri

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Ana hesaplardaki bilgilerin ayrıntısının izlendiği hesapların yer aldığı deftere ne ad verilir?
A) İşletme hesabı defteri
B) Envanter defteri
C) Yardımcı defter
D) Yevmiye defteri
E) Büyük defter

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Tutulması zorunlu defterleri kullanmadan önce kim tasdik eder?
A) Yeminli Mali Müşavir
B) Noter
C) Vergi Dairesi
D) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E) Serbest Muhasebeci

--------------------------------------------------------------------------------
9-) İşlemlerin büyük deftere aktarılması muhasebenin hangi işlevinin özellikle gerçekleştirilmesini sağlar?
A) Sınıflandırma
B) Kaydetme
C) Özetleme
D) Analiz etme
E) Raporlama

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Aşağıdakilerden hangisi mizanda yer almaz?
A) Borç tutarı
B) Alacak tutarı
C) Borç kalanı
D) Yevmiye defter sayfa no
E) Sıra no

--------------------------------------------------------------------------------
11-) İşine devam etmekte olan işletmelerin dönembaşı durumu aşağıdaki araçların hangisinden elde edilir?
A) Dönembaşı Bilançosundan
B) Gelir Tablosundan
C) Dönemsonu Bilançosundan
D) Kesin Mizandan
E) Genel Geçici Mizandan

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Yeni kurulan bir işletmede muhasebe süreci açısından aşağıdakilerden hangisi ilk önce yapılır?
A) Açılış kaydını yapmak
B) Dönem başı bilançosunu düzenlemek
C) Büyük deftere açılış kaydını yapmak
D) Kuruluş envanterini çıkarmak
E) Dönem başı mizanını düzenlemek

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Muhasebe süreci açısından aşağıdakilerden hangisi ilk önce yapılır?
A) Açılış kaydını yapmak
B) Aylık mizan
C) Kesin mizan
D) Dönem sonu bilançosu
E) Kapanış kaydı

--------------------------------------------------------------------------------
14-) 20 Şubat 2 tarihinde işe başlayan bir işletmede kuruluş bilançosunun tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 Ocak 2
B) 20 Şubat 2
C) 31 Aralık 2
D) 1 Şubat 2
E) 31 Ocak 2

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Dönem sonu itibariyle saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle, işletmenin varlıklarını ve borçlarını saptamaya ne denir?
A) Envanter
B) Muhasebe içi envanter
C) Değerleme
D) Mizan çıkarmak
E) Muhasebe dışı envanter

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Dönem başı bilançosu düzenlendikten sonra hesapların açılış maddesi önce nereye yapılır?
A) İşletme hesabı defterine
B) Büyük deftere
C) Yevmiye defterine
D) Envanter defterine
E) Yardımcı deftere

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Dönem sonunda borç kalanı veren hesapların alacaklandırılması, alacak kalanı veren hesapların borçlandırılması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Kesin mizan düzenlenmesi
B) Bilançonun düzenlenmesi
C) Hesapların açılması
D) Hesapların kapatılması
E) Muhasebe dışı envanter

--------------------------------------------------------------------------------
18-)
Kasa Hs. XX
Ticari Mallar Hs. XX
Bankalar Hs. XX
Dönem Net Kârı Hs. XX
Sermaye Hs. XX
Borç Senetleri Hs. XX
Satıcılar Hs. XX

Yukarıdaki kapanış kaydında hangi hesap yanlış tarafta yer almıştır?
A) Dönem Net Kârı Hs.
B) Bankalar Hs.
C) Ticari Mallar Hs.
D) Sermaye Hs.
E) Borç Senetleri Hs.

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Dönem sonunda muhasebe içi envanter sırasında yapılan düzeltme ve ayarlama kayıtları nereye yapılır?
A) İşletme hesabı defterine
B) Yardımcı deftere
C) Envanter defterine
D) Yevmiye ve büyük deftere
E) Envanter listelerine

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Muhasebe süreci açısından aşağıdakilerden hangisi en son yapılır?
A) Dönem başı bilançosu
B) Açılış kaydı
C) Genel geçici mizan
D) Kesin mizan
E) Günlük işlemlerin kaydı

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Varlıklarda ve kaynaklarda meydana gelen değişmelerin ortak bir ölçü olarak para birimiyle ölçülmesi gereğini ifade eden kavram hangisidir?
A) Kişilik kavramı
B) Tarihi maliyet kavramı
C) Parayla ölçme kavramı
D) Tam açıklama kavramı
E) Dönemsellik kavramı

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Aşağıdakilerden hangisi muhasebe temel kavramı değildir?
A) Sosyal sorumluluk
B) Özün önceliği
C) Tutarlılık
D) Özkaynak
E) Önemlilik

--------------------------------------------------------------------------------
23-) “Para ve alacaklar dışındaki bütün varlıklar ve gider kalemleri elde edilme maliyetleri ile muhasebeleştirilir.” ifadesi hangi kavramı açıklar?
A) Para ile ölçme kavramı
B) Tarihi maliyet kavramı
C) Tutarlılık kavramı
D) Kişilik kavramı
E) İşletmenin sürekliliği kavramı

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Aşağıdakilerden hangisi bilanço ilkesi değildir?
A) Dönen varlık ilkeleri
B) Yabancı kaynak ilkeleri
C) Duran varlık ilkeleri
D) Özkaynak ilkeleri
E) Gelir ilkeleri

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin gözönüne alınması gereğini ifade eden ayrıca muhafazakarlık ya da tutuculuk kavramı olarak da adlandırılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) İhtiyatlık kavramı
B) Tutarlılık kavramı
C) Tam açıklama kavramı
D) Sosyal sorumluluk kavramı
E) Verilerin güvenilir olması kavramı

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Bir hesap kalemi veya mali bir olayın nisbi ağırlık ve değerinin mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde olan olaylar hangi kavramla açıklanır?
A) Özün önceliği kavramı
B) Tutarlılık kavramı
C) Tarihi maliyet kavramı
D) Kişilik kavramı
E) Önemlilik kavramı

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu ilkesi değildir?
A) Duran varlıklara uygun amortisman ve tükenme payı ayrılır.
B) Gelecek döneme ait gelirler ve giderler uygun olarak gösterilir.
C) Maliyetler uygun bir şekilde dağıtılmalıdır.
D) Dönemin satışları ve gelirleri, bunları elde etmek için katlanılan maliyetler ve giderlerle karşılaştırılmalıdır.
E) Karşılıklar işletmenin kârını keyfi bir şekilde azaltmak için kullanılmamalıdır.

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Muhasebe ilke ve standartlarının dayanağını oluşturan, muhasebe problemlerinin çözümünde uygulamaya yön veren, evrensel nitelikteki unsurlara ne ad verilir?
A) Bilanço ilkeleri
B) Gelir tablosu ilkeleri
C) Muhasebe standartları
D) Muhasebenin temel kavramları
E) Muhasebe ilkeleri

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Benzer olay ve işlemlerde, kayıt düzenleri ile değerleme ölçülerinin değişmezliğini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönündek tek düzeni öngören kavram hangisidir?
A) Tutarlılık kavramı
B) Önemlilik kavramı
C) İhtiyatlık kavramı
D) Tam açıklama kavramı
E) Kişilik kavramı

--------------------------------------------------------------------------------
30-) İşletmenin faaliyetlerinin sonucu olan gelir ve kârların aynı zaman dilimine veya aynı faaliyetlere ait maliyet gider ve zararlarla karşılaştırılması gereği hangi temel kavramın sonucudur?
A) İşletmenin sürekliliği kavramı
B) Kişilik kavramı
C) Dönemsellik kavramı
D) Tutarlılık kavramı
E) İhtiyatlık kavramı


1-) E
2-) D
3-) C
4-) A
5-) B
6-) E
7-) C
8-) B
9-) A
10-) D
11-) A
12-) D
13-) A
14-) B
15-) E
16-) C
17-) D
18-) A
19-) D
20-) D
21-) C
22-) D
23-) B
24-) E
25-) A
26-) E
27-) B
28-) D
29-) A
30-) C
Logged

MegaAdministrator
Uzman Üye
*****
Üye No: 12233
Cinsiyet: Bay
Mesleği: Öğretim Görevlisi
Mesaj Sayısı: 2139
Nerden: Türkiye İçi
Puan: +13/-0
Sen Beni Sevmin

Offline
« Yanıtla #4 : Ekim 04, 2009, 04:09:51 ÖS »

Genel Muhasebe Ara Deneme Sinavi (ünite 7-10 )

1-) Aşağıdakilerden hangisi bir KDV hesabı değildir?
A) İndirilecek KDV
B) Hesaplanan KDV
C) Gelecek Aylara Ait KDV
D) Devreden KDV
E) Ödenecek Vergi ve Fonlar

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Aşağıdakilerden hangisi Aralıklı Envanterin özelliklerinden biri değildir?
A) Mal çeşidi çok olan işletmelerin kullandığı yöntemdir.
B) Kâr/Zarar ancak dönem sonunda bulunur.
C) Satılan Ticari Malların Maliyeti her an bulunur.
D) Alışlara ilişkin işlemler Ticari Mal hesabında izlenir.
E) Stok kartları kullanılmaz.

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Aralıklı Envanter Yönteminde aşağıdakilerden hangisi Ticari Mal hesabının alacağına kaydedilir?
A) Alışlar
B) Alış iadesi
C) Alış Gideri
D) Satışlar
E) Dönem Başı Mal Mevcudu

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Satış iadeleri aşağıdakilerden hangisine yol açar?
A) Satış hasılatını artırır.
B) Verimliliği artırır.
C) Alacakları artırır.
D) Satış hasılatını azaltır.
E) Borçları azaltır.

--------------------------------------------------------------------------------
5-) İşletmeye ait bilgiler şöyledir:
Dönem Başı mal mevcudu : 2.000.000 TL.
Dönem İçi Mal Alışları : 8.000.000 TL.
Satılan Ticari Malların Maliyeti : 3.000.000 TL.
Bu bilgilere göre Dönem Sonu Mal Mevcudu kaç TL’dir?
A) 3.000.000 TL.
B) 5.000.000 TL.
C) 10.000.000 TL.
D) 13.000.000 TL.
E) 7.000.000 TL.

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Yurt İçi Satışlar Hesabının kalanı aşağıdakilerden hangisini verir?
A) Satışların toplam hasılatını
B) Mevcut malların maliyetini
C) Satılan malların maliyetini
D) Satış iadelerinin maliyetini
E) Satışların kredili yapıldığını

--------------------------------------------------------------------------------
7-)
Alıcılar Hs. XXX
Yurtiçi Satışlar Hs. XXX
Hesaplanan KDV Hs. XXX

S.T.M.M Hs. XXX
Tic. Mal. Hs. XXX

Yukarıdaki kayıtlar aşağıdaki hangi ifadeyi kapsar?
A) Aralıklı Envanter Yönteminde kredili mal alışı
B) Devamlı Envanter Yönteminde kredili mal satışı
C) Aralıklı Envanter Yönteminde kredili mal satışı
D) Devamlı Envanter Yönteminde kredili mal alışı
E) Devamlı Envanter Yöntemine göre peşin mal alışı

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Ticari mal hesabı borç kalanı : 40.000.000 TL.
Yurt içi satışlar hesabı alacak kalanı : 60.000.000 TL.
Satış iadeleri borç kalanı : 20.000.000 TL.
Satış iskontoları borç kalanı : 15.000.000 TL.
Dönem sonu mal mevcudu : 25.000.000 TL.
Bu bilgilere göre işletmenin brüt satış kârı veya zararı kaç TL’dir?
A) 25.000.000 TL. kâr
B) 15.000.000 TL. zarar
C) 10.000.000 TL. kâr
D) 10.000.000 TL. zarar
E) 15.000.000 TL. kâr

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Satın alınan mal ile ilgili olarak yapılan alış giderleri hangi hesaba nasıl kaydedilir?
A) Alış giderleri hesabının borcuna
B) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri hesabının borcuna
C) Alış giderleri hesabının alacağına
D) Ticari mallar hesabının alacağına
E) Ticari mallar hesabının borcuna

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Aralıklı envanter yönteminde mal alışı ile ilgili olarak yapılan aşağıdaki kayıtta hangi hesap yanlış kullanılmıştır?

Ticari Mallar Hs. XXX
Hesaplanan KDV Hs. XXX
Kasa Hs. XXX
Satıcılar Hs. XXX
Borç Senetleri Hs. XXX

A) Ticari Mallar Hs.
B) Hesaplanan KDV Hs.
C) Kasa Hs.
D) Satıcılar Hs.
E) Borç Senetleri Hs.

--------------------------------------------------------------------------------
11-)
Satıcılar Hs. XX
Bankalar Hs. XX

Bu kayıt aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Kredili mal alışı
B) Mevduat hesabına para yatırılması
C) Mevduat hesabından senetsiz borcun ödenmesi
D) Kredili mal satışı
E) Müşterilere ödeme yapılması

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Faiz geliri veya kâr payı sağlamak veya fiyat değişmelerinden yararlanarak kâr elde etmek amacı ile geçici bir süre elde tutulmak üzere alınan hisse senedi, tahvil gibi senetler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Hazır Değerler
B) Ticari Alacaklar
C) Stoklar
D) Menkul Kıymetler
E) Yabancı Kaynaklar

--------------------------------------------------------------------------------
13-)
Kasa Hs. XX
Hisse Senetleri Hs. XX
Menkul Kıy. Satış Kârı Hs. XX

Yukarıdaki kayıt aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Peşin hisse senedi alışı
B) Hisse senedi kâr payının tahsili
C) Tahvil gelirinin tahsili
D) Zararlı hisse senedi satışı
E) Kârlı hisse senedi satışı

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Yabancı paralar aşağıdaki hangi hesapta izlenir?
A) Kasa Hs.
B) Verilen Çekler Hs.
C) Bankalar Hs.
D) Alınan Çekler Hs.
E) Alıcılar Hs.

--------------------------------------------------------------------------------
15-) İşletme Bankadaki ticari mevduat hesabından daha önceden verilen 250.000.000 liralık çekin tahsil edildiğini öğrenmiştir. Yapılacak kayıt hangisidir?
A)
Bankalar Hs. XX
Verilen Çekler ve Öd.Em.Hs. XX

B)
Alınan Çekler Hs. XX
Y.İ. Satışlar Hs. XX
Hesaplanan KDV Hs. XX

C)
Verilen Çekler ve
Öd.Em.Hs. XX
Bankalar Hs. XX

D)
Kasa Hs. XX
Alınan Çekler Hs. XX

E)
Ticari Mallar Hs. XX
Verilen Çekler ve Öd.Em.Hs. XX


--------------------------------------------------------------------------------
16-) İşletme satıcıya bir müşteri çekini ciro ettiğinde hangi hesaba alacak kaydı yapılır?
A) Alınan Çekler Hs.
B) Satıcılar Hs.
C) Tic. Mallar Hs.
D) Bankalar Hs.
E) Alıcılar Hs.

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Aşağıdakilerden hangisi kasayı ilgilendiren bir fiştir?
A) Mahsup
B) Tediye
C) Fatura
D) Bono
E) Çek

--------------------------------------------------------------------------------
18-)
Kasa Hs. XX
Diğer Hazır Değerler Hs. XX

Bu yevmiye kaydı hangi işleme aittir?
A) Hisse senedi alınmasına
B) Tahvil alınmasına
C) Hisse senedi satılmasına
D) Tahvil faiz kuponlarının tahsil kaydına
E) Hisse senedi gelirinin tahakkuk kaydına

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Aşağıdaki hesaplardan hangisine ilk kayıt alacak tarafına yapılır?
A) Verilen Çekler ve Ödeme Em. Hs.
B) Kasa Hs.
C) Bankalar Hs.
D) Alınan Çekler Hs.
E) Hisse Senetleri Hs.

--------------------------------------------------------------------------------
20-) İşletmenin diğer işletmelere ortak olmak amacıyla hisse senedi alarak yaptıkları yatırım hangi hesabın borcunda izlenir?
A) Hisse Senetleri Hs.
B) Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hs.
C) İştirakler Hs.
D) Diğer Hazır Değerler Hs.
E) Kamu Kesimi, Tahvil, Senet ve Bonoları Hs.

--------------------------------------------------------------------------------
21-)
Bankalar Hs. XX
Alıcılar .Hs. XX

Bu kayıt aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Müşteriye kredili mal satılmasına
B) Bankadaki mevduattan satıcıya bir ödeme yapılmasına
C) Müşterinin borcunu bankadaki ticari mevduata yatırmasına
D) Bankadaki mevduattan çek bedelinin ödenmesine
E) Ticari mevduat hesabından kredi hesabına aktarma yapılmasına

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Aşağıdakilerden hangisi ticari alacaklar grubu içinde yer almaz?
A) Alıcılar Hs.
B) Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.
C) Şüpheli Ticari Alacaklar Hs.
D) Alacak Senetleri Hs.
E) İştiraklerden Alacaklar Hs.

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Üç taraflı ilişkiyi düzenleyen senet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çek
B) Poliçe
C) Fatura
D) Tahsil Fişi
E) Tediye Fişi

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Satılan mala karşılık bono alındığında hangi hesap borçlandırılır?
A) Alacak Senetleri Hs.
B) Alıcılar Hs.
C) Borç Senetleri Hs.
D) Alınan Çekler Hs.
E) Yurt İçi Satışlar Hs.

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Aşağıdakilerden hangisi Alacak Senetleri hesabında kullanılan yardımcı bir hesap değildir?
A) Cüzdandaki
B) Tahsildeki
C) Alıcılar
D) Protestolu
E) Teminattaki

--------------------------------------------------------------------------------
26-)
Kasa Hs. XX
Alacak Senetleri Hs. XX

Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?
A) Alacak senetlerinin tahsile verilmesi
B) Alacak senetlerinin protesto edilmesi
C) Alacak senetlerinin ciro edilmesi
D) Alacak senetlerinin işletme tarafından tahsili
E) Alacak senetlerinin teminat olarak verilmesi

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Bir senedin vadesinden önce vade gününe kadar olan süre dikkate alınarak hesaplanacak bir faiz ve komisyon tutarı düşüldükten sonra geriye kalan tutarın tahsil edilmesi amacıyla senedin bankaya satılmasına ne denir?
A) Senedin cirosu
B) Senedin iskontosu
C) Senedin protesto edilmesi
D) Senedin tahsili
E) Senedin teminat verilmesi

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Satıcıya olan borca karşılık bir senet ciro edildiğinde hangi hesaba alacak kaydı yapılır?
A) Satıcılar Hs.
B) Alıcılar Hs.
C) Alacak Senetleri Hs.
D) Bankalar Hs.
E) Tic. Mal Hs.

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisi diğer alacaklar grubu içinde yer almaz?
A) Alacak Senetleri Hs.
B) Personelden Alacaklar Hs.
C) Ortaklardan Alacaklar Hs.
D) İştiraklerden Alacaklar Hs.
E) Diğer Çeşitli Alacaklar Hs.

--------------------------------------------------------------------------------
30-)
Personele Avanslar Hs. XX
Kasa Hs. XX

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi işleme aittir?
A) Personele avans verilmesine
B) Personele verilen avansın kapatılmasına
C) Personelden avans alınmasına
D) Alınan avansın kapatılmasına
E) Kredili alacağın tahsil edilmesi

--------------------------------------------------------------------------------
31-) Aşağıdakilerden hangisi Maddi Duran Varlıklar grubunda yer almaz?
A) Arazi ve Arsalar
B) Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
C) Haklar
D) Binalar
E) Taşıtlar

--------------------------------------------------------------------------------
32-) Maliyet bedeli 1 milyar lira, birikmiş amortismanı 300 milyon lira olan bir makina peşin olarak 800 milyon liraya satılmıştır. Aradaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
A) 100 milyon kâr
B) 100 milyon zarar
C) 200 milyon zarar
D) 200 milyon kâr
E) 300 milyon kâr

--------------------------------------------------------------------------------
33-) Maddi duran varlıkları sadece iyi çalışır durumda tutmak üzere yapılan harcamalar nasıl muhasebeleştirilir?
A) Aktifleştirilir.
B) Dönem gideri olarak kaydedilir.
C) Maliyet bedeline dahil edilerek kaydedilir.
D) Özel maliyetler hesabına kaydedilir.
E) Haklar hesabına kaydedilir.

--------------------------------------------------------------------------------
34-)
Binalar Hs. XX
VerilenÇekler ve Öd.Em.Hs. XX
Kasa Hs. XX
Satıcılar Hs. XX
İndirilecek KDV Hs. XX

Bu kayıtta yanlış tarafta yer alan hesap hangisidir?
A) Verilen Çekler ve Öd.Em. Hs.
B) Binalar Hs.
C) Kasa Hs.
D) Satıcılar Hs.
E) İndirilecek KDV Hs.

--------------------------------------------------------------------------------
35-) Aşağıdakilerden hangisi duran varlığın maliyetine dahil edilmez?
A) Fatura bedeli
B) Gümrük vergileri
C) Sigorta giderleri
D) Çalıştırma giderleri
E) Taşıma giderleri

--------------------------------------------------------------------------------
36-) Peşin olarak demirbaş alındığında hangi hesap alacaklandırılır?
A) Demirbaşlar
B) İndirilecek KDV
C) Kasa
D) Tic. Mal
E) Makinalar

--------------------------------------------------------------------------------
37-) İşletmede yapımı süren ve tamamlandığında ilgili hesaba aktarılacak maddi duran varlık için yapılan her türlü hammadde ve malzeme, işçilik ve genel üretim için yapılan harcamalar hangi hesapta izlenir?
A) Binalar
B) Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
C) Tesis Makina ve Cihazlar
D) Taşıtlar
E) Yapılmakta Olan Yatırımlar

--------------------------------------------------------------------------------
38-) Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya değerinin sürekli olarak artırılması amacıyla yapılan giderler hangi hesapta izlenir?
A) Özel Maliyetler
B) Kuruluş ve Örgütlenme Gideri
C) Şerefiye
D) Haklar
E) Araştırma Geliştirme Gideri

--------------------------------------------------------------------------------
39-) İşletme sahibi olduğu bina için aşağıdaki işlerden hangisi ile ilgili olarak yaptığı ödemeyi gider kaydetmeyip binalar hesabında aktifleştirmelidir?
A) Bakım ve onarım
B) Boya ve badana
C) Asansör koyma
D) Su tesisatı onarımı
E) Bahçeye yapılan giderler

--------------------------------------------------------------------------------
40-) İşletme 10 milyar liraya aldığı bir taşıt için 2 milyar lira KDV, 3 milyar lira vergi, noter ve komisyon gideri yapmıştır. Taşıtın işletmeye maliyeti ne kadardır?
A) 10 milyar
B) 12 milyar
C) 13 milyar
D) 8 milyar
E) 15 milyar


1-) C
2-) C
3-) B
4-) D
5-) E
6-) A
7-) B
8-) C
9-) E
10-) B
11-) C
12-) D
13-) E
14-) A
15-) C
16-) A
17-) B
18-) D
19-) A
20-) C
21-) C
22-) E
23-) B
24-) A
25-) C
26-) D
27-) B
28-) C
29-) A
30-) A
31-) C
32-) A
33-) B
34-) E
35-) D
36-) C
37-) E
38-) A
39-) C
40-) C
Logged

MegaAdministrator
Uzman Üye
*****
Üye No: 12233
Cinsiyet: Bay
Mesleği: Öğretim Görevlisi
Mesaj Sayısı: 2139
Nerden: Türkiye İçi
Puan: +13/-0
Sen Beni Sevmin

Offline
« Yanıtla #5 : Ekim 04, 2009, 04:10:29 ÖS »

Genel Muhasebe Ara Deneme Sinavi (ünite 1-10 )

1-) Ürünlerin, hizmetlerin ve düşüncelerin ortaya çıkartılması, bunların fiyatlandırılması, tüketicilere ulaştırılması ve tutundurulması faaliyetleri aşağıdaki işlevlerden hangisidir?
A) Üretim işlevi
B) Pazarlama işlevi
C) Finansman işlevi
D) İnsan kaynakları işlevi
E) Denetim işlevi

--------------------------------------------------------------------------------
2-) İşlemlere ait bilgilerin belirli sınıf ve gruplara göre düzenlenmesi işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaydetme
B) Özetleme
C) Analiz
D) Sınıflandırma
E) Yorum

--------------------------------------------------------------------------------
3-) İşletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları ile ilgili bilgiler aşağıdakilerden hangisinden elde edilir?
A) Fon akım tablosu
B) Hesap tablosu
C) Mali tablolar
D) Kâr dağıtım tablosu
E) Para akış tablosu

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Gelirler ile giderler arasındaki olumlu farka ne denir?
A) Gelir
B) Gider
C) Hasılat
D) Zarar
E) Kâr

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Deniz işletmesinin sahip olduğu değerler şunlardır: Nakit parası, 10.000.- TL, Banka mevduatı 20.000.-TL, Alacakları 7.000.- TL, Demirbaşları 13.000.- TL, Banka Kredileri 8.000.- TL, Borç Senetleri 12.000.- TL dir. Yeni kurulan işletmenin öz sermayesi kaç TL dir?
A) 30.000.- TL
B) 20.000.- TL
C) 12.000.- TL
D) 50.000.- TL
E) 23.000.- TL

--------------------------------------------------------------------------------
6-) İşletmenin sahip olduğu değerler şöyledir:
Dönembaşı varlıklar: 45.000.- TL.
Dönemsonu varlıklar: 52.000.- TL.
Dönembaşı borçlar: 25.000.- TL.
Dönemsonu borçlar: 30.000.- TL.
Dönem kâr/zararı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 42.000.- kâr
B) 2.000.- zarar
C) 2.000.- kâr
D) 5.000.- zarar
E) 5.000.- kâr

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Gelir sağlama amacı ile yapılan varlık tükenmeleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelir
B) Gider
C) Kâr
D) Hasılat
E) Zarar

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Hesabın borç tarafı toplamı, alacak tarafı toplamından fazla ise aşağıdaki durumlardan hangisi sözkonusudur?
A) Hesap kapalı
B) Hesap açmak
C) Hesabı borçlandırmak
D) Hesap borç kalanı verir.
E) Hesap alacak kalanı verir.

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Bir işletmede kullanılacak hesapların muhasebenin temel kavramları ve ilkeleri doğrultusunda sistemli bir şekilde ve gruplandırılmış olarak yer aldığı listeye ne denir?
A) Hesap
B) Hesap listesi
C) Mizan
D) Bilanço
E) Hesap planı

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Bir mali olayla ilgili ayrıntılı bilgilerin izlendiği hesaplara ne ad verilir?
A) Yardımcı hesap
B) Asli hesap
C) Nazım hesap
D) Düzenleyici hesap
E) Ana hesap

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Kasa hesabının her zaman borçta olduğu muhasebe fişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mahsup fişi
B) Tahsil fişi
C) KDV fişi
D) Tediye fişi
E) Gider fişi

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Mizanda aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?
A) Yevmiye madde numarası
B) Hesabın adı
C) Hesabın borç toplamı
D) Hesabın alacak kalanı
E) Büyük defter sayfa numarası

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Tutulması zorunlu olan defterleri kullanmadan önce kim tasdik eder?
A) Yeminli Mali Müşavir
B) Vergi Dairesi
C) Noter
D) Ticaret Odası
E) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

--------------------------------------------------------------------------------
14-) İşe yeni başlayan bir işletmede muhasebe sürecininin ilk işlemi nedir?
A) Bilanço düzenlemek
B) Mizan düzenlemek
C) Açılış kaydı
D) Envanter çıkartmak
E) Fiş düzenlemek

--------------------------------------------------------------------------------
15-) “İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden çok özleri esastır” hangi temel kavramın gereğidir?
A) Tam açıklama
B) İhtiyatlık
C) Tutarlılık
D) Önemlilik
E) Özün önceliği

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Aşağıdakilerden hangisi bilanço ilkeleri arasında yer almaz?
A) Dönen varlık ilkeleri
B) Yabancı kaynak ilkeleri
C) Özkaynaklar ilkeleri
D) Gelir - gider ilkeleri
E) Duran varlık ilkeleri

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Aşağıdakilerden hangisi stok kapsamında yer almaz?
A) Satış İskontoları
B) İlk Madde ve Malzeme
C) Verilen Sipariş Avansları
D) Yarı Mamüller
E) Ticari Mallar

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Aralıklı Envarter Yönteminde dönem içinde aşağıdaki hesaplardan hangisi işlem görmez?
A) Yurtiçi Satışlar
B) Satılan Ticari Mallar Maliyeti
C) Satış İskontoları
D) Ticari Mallar
E) Satış İadeleri

--------------------------------------------------------------------------------
19-) işletme kredili olarak satın aldığı mal için 6.000 TL iskonto sağlamıştır. Yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)

B)

C)

D)

E)

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Aşağıdakilerden hangisi Ticari Mallar hesabının alacağına kaydedilir?
A) Dönem başı mal mevcudu
B) Peşin mal alışları
C) Alış giderleri
D) Kredili mal alışları
E) Alış iadeleri

--------------------------------------------------------------------------------
21-) İşletmenin dönem sonunda Ticari Mallar Hesabının borç toplamı 80.000.- TL, alacak toplamı 22.500.- TL, dönem sonu mal mevcudu 20.000.- TL ise satılan ticari malların maliyeti kaç liradır?
A) 57.500.- TL
B) 37.500- TL
C) 20.000.- TL
D) 77.500.- TL
E) 22.500.- TL

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Müşteriden alınan çek satıcıya ciro edildiğinde hangi hesaba alacak kaydı yapılır?
A) Satıcılar hesabına
B) Alıcılar hesabına
C) Bankalar hesabına
D) Alınan Çekler hesabına
E) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabına

--------------------------------------------------------------------------------
23-) İşletme bankadan aldığı dekonttan, işletmeye borcu bulunan Can Ticaret’in borcunu bankadaki hesabına yatırdığını öğrendiğinde hangi kaydı yapar?
A)

B)

C)

D)

E)

--------------------------------------------------------------------------------
24-)
Yukarıdaki kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
A) Geçici süreyle yararlanmak amacıyla hisse senedi alışı
B) Ortak olmak amacıyla hisse senedi alışı
C) Hisse senedinin kârlı satılması
D) Komisyonu ile birlikte tahvil alınması
E) Hisse senedinin zararlı satılması

--------------------------------------------------------------------------------
25-) İşletme protesto ettirdiği senedi, borçlusu tarafından ödenmediği için yasal yoldan takibe almıştır. Senet hangi yardımcı hesapta izlenir?
A) Protestolu senet
B) Teminattaki senet
C) Takipteki senet
D) Cüzdandaki senet
E) Tahsildeki senet

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Müşteriden alınan senet tahsil edildiğinde hangi hesaba alacak kaydı yapılır?
A) Kasa hesabı
B) Alacak Senetleri hesabı
C) Alıcılar hesabı
D) Bankalar hesabı
E) Yurtiçi Satışlar hesabı

--------------------------------------------------------------------------------
27-) İşletme girdiği ihaleyi kazanamadığı için yatırdığı nakdi teminatı geri almıştır. Bu işleme ilişkin yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A)

B)

C)

D)

E)

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Aşağıdakilerden hangisi Maddi Duran Varlıklar arasında yer alır?
A) Haklar hesabı
B) Şerefiye hesabı
C) Yapılmakta Olan Yatırımlar hesabı
D) Özel Maliyetler hesabı
E) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri hesabı

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisi duran varlığın maliyetine dahil edilmez?
A) Fatura bedeli
B) Nakliye ücreti
C) Noter ücreti
D) Ödenen KDV
E) Komisyon ücreti

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Bedel ödenerek sahip olunan imtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve ünvanlar hangi hesapta izlenir?
A) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri hesabı
B) Özel Maliyetler hesabı
C) Şerefiye hesabı
D) Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabı
E) Haklar hesabı


1-) B
2-) D
3-) C
4-) E
5-) A
6-) C
7-) B
8-) D
9-) E
10-) A
11-) B
12-) A
13-) C
14-) D
15-) E
16-) D
17-) A
18-) B
19-) A
20-) E
21-) B
22-) D
23-) E
24-) A
25-) C
26-) B
27-) A
28-) C
29-) D
30-) E
Logged

MegaAdministrator
Uzman Üye
*****
Üye No: 12233
Cinsiyet: Bay
Mesleği: Öğretim Görevlisi
Mesaj Sayısı: 2139
Nerden: Türkiye İçi
Puan: +13/-0
Sen Beni Sevmin

Offline
« Yanıtla #6 : Ekim 04, 2009, 04:10:57 ÖS »

genel muhasebe deneme sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi bilanço eşitliğini gösterir?

a. Varlıklar + Gelirler = Kaynaklar + Giderler

b. Varlıklar + Giderler = Kaynaklar + Gelirler

c. Varlıklar = Borçlar + Sermaye

d. Varlıklar = Sermaye – Borçlar

e. Varlıklar – Alacaklar = Sermaye – Borçlar

Cevap-C

2. İşletmenin belirli bir tarihteki mali yapısını gösteren mali tabloya ne ad verilir?

a. Fon Akım Tablosu

b. Kar Dağıtım Tablosu

c. Genel Geçici Mizan

d. Gelir Tablosu

e. Bilanço

Cevap-E

3. İşletmenin mali yapısı ve faaliyet sonuçları ile ilgili bilgilerin özetlendiği formlara ne ad verilir?

a. Bilanço

b. Gelir Tablosu

c. Mali Tablo

d. Fon Akım Tablosu

e. Kar Dağıtım Tablosu

Cevap-C

4. Aşağıdakilerden hangisi bilanço hesaplarının sınıflandırılmasında kullanılan bir ad değildir?

a. Aktif hesaplar

b. Pasif hesaplar

c. Borç hesapları

d. Gelir hesapları

e. Öz Sermaye hesapları

Cevap-D

5. Herhangi bir mali olayla ilgili ayrıntılı bilgilerin izlendiği hesaplara ne ad verilir?

a. Ana hesap

b. Yardımcı hesap

c. Nazım hesap

d. Asli hesap

e. Düzenleyici hesap

Cevap-B

6. Bir işletmede kullanılacak hesapların sistemli ve gruplandırılmış olarak yer aldığı listeye ne denir?

a. Hesap

b. Bilanço

c. Gelir Tablosu

d. Envanter

e. Hesap Planı

Cevap-E

7. Büyük defterdeki ana hesaplarda, aşağıdaki bilgilerden hangisine yer verilmez?

a. Yevmiye madde numarası

b. Kayıt tarihi

c. Hesap adı

d. Borç tutarı

e. Alacak tutarı

Cevap-E

8. Mali işlemlerin gerçekleşme sırasına göre, topluca kaydedildiği deftere ne ad verilir?

a. İşletme Hesabı defteri

b. Büyük defter

c. Envanter defteri

d. Demirbaş defteri

e. Yevmiye defteri

Cevap-E

9. Ana hesaplardaki bilgilerin ayrıntısının izlendiği hesapların yer aldığı deftere ne ad verilir?

a. Yardımcı defter

b. Büyük defter

c. Yevmiye defteri

d. Envanter defteri

e. İşletme Hesabı defteri

Cevap-A

10. Yevmiye defterinden büyük deftere aktarılan kayıtların doğruluğunu kontrol etmek üzere kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kasa fişleri

b. Mahsup fişi

c. Mizan

d. Hesap

e. Hesap planı

Cevap-C

11. Muhasebe kayıtları için tutulması zorunlu defterleri, kullanılmadan önce kim tasdik eder?

a. Yeminli mali müşavir

b. Serbest muhasebeci mali müşavir

c. Vergi dairesi

d. Ticaret odası

e. Noter

Cevap-E

12-) İnsan ihityiaçlarını karşılamak amacıyla para araç-gereç malzeme, hammede, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek mal ve hizmet üreten iktisadi birimlere ne ad verilir ?

A) Muhasebe

B) İşletme

C) Girişimci

D) Müteşebbis

E) Analiz

Cevap-B

13-) İşletmenin var olabilmesi için sahip olduğu ekonomik değerlere ne ad verilir?

A) Borç

B) sermaye

C) Varlık

D) Kaynak

E) Muhasebe

Cevap-C

14-) Net satışlar ile satılan malların maliyeti arasındaki fark aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Varlıkları

B) Kaynakları

C) Faaliyet karını

D) Brüt satış karını

E) Net karı

Cevap-D

15-) Aşağıdakilerden hangisi hem bilanço hem de gelir tablosunda yer alır?

A) Net Kar

B) Faaliyet Karı

C) Brüt Satış Karı

D) Satışlar

E) Mal mevcudu

Cevap-A

16-) Maddeler şeklinde kayıt yapılan defter aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yevmiye defteri

B) Büyük defteri

C) Envanter defteri

D) Günlük perakende satış ve hasılat defteri

E) İşletme hesabı defteri

Cevap-A

17-) Muhtemel zararların kayda alınması muhasebenin hangi temel kavramının bir gereğidir?

A) İhtiyatlılık kavramı

B) Sosyal sorumluluk kavramı

C) Tam açıklama kavramı

D) Süreklilik Kavramı

E) Öğün önceliği kavramı

Cevap-A

1 Devamlı envanter yönteminde mevcut malın maliyetini aşağıdakilerden hangisi verir?

A) Ticari mallar hesabının borç tutarı

B) Ticari mallar hesabının alacak tutarı

C) Ticari mallar hesabının borç kalanı

D) Satılan ticari malın maliyeti hesabının borç tutarı

E) Yurtiçi satışları hesabının alacak tutarı

Cevap-C

19-) İşletme emrine düzenlenen veya ciro edilen çekler hangi hesaba veya ne şekilde kaydedilir?

A) Alınan çekler hesabının borç tarafına

B) Alınan çekler hesabının alacak tarafına

C) Verilen çek ve ödeme emirleri hesabının borç tarafına

D) Verilen çek ve ödeme emirleri hesabının alacak tarafına

E) Bankalar hesabının alacak tarafına

Cevap-A

20-) Bir yıl yada normal faaliyet döneminden daha uzun sürelerle işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alınan varlıklara ne ad verilir?

A) Menkul kıymet

B) Hazır değer

C) Duran Varlık

D) Dönen Varlık

E) Ticari varlık

Cevap-C
Logged

MegaAdministrator
Uzman Üye
*****
Üye No: 12233
Cinsiyet: Bay
Mesleği: Öğretim Görevlisi
Mesaj Sayısı: 2139
Nerden: Türkiye İçi
Puan: +13/-0
Sen Beni Sevmin

Offline
« Yanıtla #7 : Ekim 04, 2009, 04:12:04 ÖS »

ünite-1

İŞLETME VE MUHASEBE

1.Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin genel amaçlarından biridir?
a. Düşük kaliteli mal üretmek
b. Ucuz mal satmak
c. Tam kapasite ile çalışmak
d. Kâr elde etmek
e. Az vergi vermek

2.Aşağıdakilerden hangisi, devletin muhasebe ile ilgilenmesinin nedenlerinden biri değildir?
a. Vergi matrahının belirlenmesi
b. İşletme gelirlerinin doğru hesaplanması
c. Ekonomik politikaların belirlenmesi
d. Ekonomik analizlerin yapılması
e. İşletmeler arası rekabetin izlenmesi

3.Belirli eğitim ve staj şartlarını yerine getirerek mesleğe giren, gerçek ve tüzel kişilerin muhasebe defterlerini tutan, mali tablolarını ve vergi beyannamelerini düzenleyen, aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yeminli mali müşavir
b. Hesap uzmanı
c. Bağımsız muhasebe uzmanı
d. Serbest muhasebeci
e. Mali müşavir

4.İşletmenin sahip olduğu ekonomik değerlerin genel adı nedir?
a. Kaynaklar
b. Borçlar
c. Varlıklar
d. Sermaye
e. Haklar

5.İşletmelerin gereksinim duyduğu mali kaynakların bulunması, paranın temin edilmesi ve etkin şekilde kullanılması hangi işlevsel birimin sorumluluğudur?
a. Üretim
b. Banka
c. Borsa
d. Finansman
e. Muhasebe

6.Aşağıdakilerden hangisi serbest muhasebeci unvanını taşıyan meslek erbabının görev kapsamı içine girmez?
a. Vergi beyannamelerini tasdik yetkisi
b. Mali tabloları düzenlemek
c. Tüzel kişilere ait muhasebe defterlerini tutmak
d. Vergi beyannamelerini düzenlemek
e. Gerçek kişilere ait muhasebe defterlerini tutmak

7.Yöneticinin başarısını belirlemek, işletmenin ulaştığı mali güç ve kârlılık durumunu bilmek, işletmede ortak olarak kalıp kalmamak gibi değişik durumları değerlemek için gerekli olan bilgilerle aşağıdakilerden kim ilgilidir?
a. Yöneticiler
b. Devlet
c. Toplum
d. İşletme sahipleri
e. Çalışanlar

8.Üretim, pazarlama, finansman gibi faaliyetler ve bunların sonuçları ile ilgili bilgilere kimler gereksinim duyar?
a. Üreticiler
b. Yöneticiler
c. Pazarlamacılar
d. Ortaklar
e. Borç para verenler

9.Aşağıdakilerden Hangisi işletmenin işlevlerinden biri değildir?
a. Planlama
b. Üretim
c. Pazarlama
d. Finansman
e. Personel

10.Üretilen mal ve hizmet maliyetlerinin ve satış fiyatının belirlenmesi, işletmenin iç kontrolünün sağlanması, planlama ve karar almaya yardımcı olma gibi işlevler, hangi muhasebe türünün konusunu oluşturmaktadır?
a. Genel muhasebe
b. Finansal muhasebe
c. Maliyet muhasebesi
d. Şirketler muhasebesi
e. Muhasebe denetimi

11.İşletme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. İşletme insan gereksinmelerini karşılayacak mal ve hizmetleri üreten iktisadi birimdir.
b. İşletme faaliyetleri pazarlama, üretim, finans, insan kaynakları gibi işlevsel gruplara ayrılarak yönetilir.
c. İşletme açık, dinamik ve karmaşık bir sistemdir.
d. İşletme dışarıdan malzeme, işgücü, para gibi unsurları alıp işleyerek mal ve hizmetlere dönüştürür.
e. İşletmenin temel amaçlarından biri de vergi vermektir.

12.Aşağıdakilerden Hangisi işletmenin işlevlerinden biri değildir?
a. İnsan kaynakları işlevi
b. Üretim işlevi
c. Pazarlama işlevi
d. Finansman işlevi
e. Kâr işlevi

13.Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin işlevleri arasında yer almaz?
a. Kaydetme
b. Sınıflandırma
c. Özetleme
d. Yorumlama
e. Karar alma

14.Türkiye’de muhasebe organizasyonunu, muhasebe kayıtlarının tutulması ve mali tabloların düzenlenmesi işlemlerini yapmakla yetkili meslek grubu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Vergi denetmeni
b. Finansal yatırım uzmanı
c. Yeminli mali müşavir
d. Hesap uzmanı
e. Serbest muhasebeci mali müşavir

15.Aşğ. Hangisi bir muhasebe mesleğidir?
a. İşletmenin yöneticisi
b. İşletmenin ortakları
c. Serbest muhasebeci
d. Serbest pazarlamacı
e. Yemin eden avukatlar

16.Muhasebenin kaydetme, sınıflandırma, özetleme gibi işlev grubundan oluşan işlemler sürecine ne ad verilir?
a. Raporlama
b. Hesaplama
c. Yorum
d. Defter(kayıt) tutma
e. Analiz

17.3568 sayılı meslek yasasına göre, yeminli mali müşavirler aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
a. Belge onaylama
b. Sınırlı denetim
c. Muhasebe sistemi kurma
d. Mali tablo denetimi
e. Defter tutma

18. Mali tabloların düzenlenmesi hangi muhasebe işlevi kapsamında yer alır?
a. Kaydetme
b. Sınıflandırma
c. Özetleme
d. Düzenleme
e. Analiz ve yorum

19.Mali nitelikteki işlemleri - girdi- süreçleme - çıktı ve karar vericiler şeklindeki sıralama aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a. Mali tablolar
b. Muhasebe bilgi akışı
c. Bilânço
d. Gelir tablosu
e. İşletme

20.Üretilen mal ve hizmetin üretim maliyetini saptayan, maliyet kontrolü sağlayan, başarıyı değerleyen ve elde edilen bilgilerle planlama yapan muhasebe dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Şirketler Muhasebesi
b. Genel Muhasebe
c. Banka Sigorta Muhasebesi
d. Maliyet Muhasebesi
e. Finansal Muhasebe

21.İşletmelerin kârları üzerinden vergi alan muhasebe bilgi kullanıcısı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Devlet
b. Yöneticiler
c. Ortaklar
d. Borç Verenler
e. İşletmede Çalışanlar

22.Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin birinci işlevi olan “kayıt tutmak” içerisinde yer alır?
a. Analiz
b. Yorum
c. Denetleme
d. Kontrol
e. Özetleme

23.İşletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilen mali işlemlere ait bilgileri; kaydetmek, sınıflandırmak, hesaplamak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar şeklinde sunan bilgi sistemine ne denir?
a. Kontrol
b. Yönetim
c. Denetim
d. Genel Muhasebe
e. Muhasebe Denetimi

24.Çok sayıdaki işlemin belirli sınıf ve gruplara göre düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisini verir?
a. Sınıflandırma
b. Kaydetme
c. Özetleme
d. Kayıt tutma
e. Analiz ve yorum

25.Muhasebeye toplumun tamamını ilgilendirdiği için verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a. İşletmenin Beyni
b. İşletmenin Dili
c. İşletmenin Yönetimi
d. İşletmenin Kontrolü
e. İşletmenin Pazarlaması

26.Ürünlerin, hizmetlerin ve düşüncelerin ortaya çıkartılması, bunların fiyatlandırılması, tüketicilere ulaştırılması ve tutundurulması faaliyetleri aşağıdaki işlevlerden hangisidir?
a. Üretim işlevi
b. Pazarlama işlevi
c. Finansman işlevi
d. İnsan kaynakları işlevi
e. Denetim işlevi

27.İşletmeye kredi açan üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarının parasal ifadesine ne ad verilir?
a. Borçlar
b. Gider
c. Kaynaklar
d. Sermaye
e. Varlıklar

28.Muhasebe bilgi akışında toplanan veri veya bilgilerin kaydedilmesi ve sınıflandırılması hangi aşamada gerçekleştirilir?
a. Mali işlemler
b. Girdi
c. Süreçleme
d. Çıktı
e. İletme

29.3568 sayılı meslek yasasında belirtilen; işletme, iktisat, muhasebe vb. dallarda lisans ya da yüksek lisans yaptıktan sonra, iki yıllık staj ve meslek sınavını geçenler hangi unvana hak kazanırlar?
a. Serbest muhasebeci mali müşavir
b. Yeminli mali müşavir
c. Yeminli muhasebeci
d. Bağımsız denetçi
e. Serbest muhasebeci

30.İşletme faaliyetlerinden dolayı varlıklarda meydana gelen azalışlar aşğ. Hangisi ile ifade edilir?
a. Hâsılat
b. Sermaye
c. Kâr
d. Kaynak
e. Zarar

31.İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile para, araç-gereç, malzeme, hammadde personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve bir takım faaliyetlerde bulunarak mal ve hizmet üreten iktisadi varlığa ne ad verilir?
a. İşletme
b. Muhasebe
c. Kaynak
d. Varlık
e. Demirbaş

32.Mali nitelikteki çok sayıda bilgileri anlaşılabilir kullanılabilir, şekilde kısaltılmasına ne ad verilir?
a. Kaydetme
b. Analiz etme
c. Sınıflama
d. Özetleme
e. Raporlama

33.Çok sayıdaki mali bilgilerin belli konulara göre düzenlenmesi, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
a. Özetleme
b. Sınıflandırma
c. Kaydetme
d. Raporlama
e. Analiz etme

34.Hangi durumda, işletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarında azalma meydana gelir?
a. Borçlarda artış
b. Varlıklarda artış
c. Kaynaklarda artış
d. Sermayede artış
e. Kârda artış

35.Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin görevlerinden biri değildir?
a. Üretilen malın üretim maliyetini saptamak
b. Maliyet kontrolü sağlamak
c. İşletmenin varlıklarını, sermayesini ve borçlarını belirlemek
d. Başarı değerlemek
e. Hizmetin üretim maliyetini saptamak

36.İşletme faaliyetleri nedeniyle varlıklarda borçlanma dışında meydana gelen artışa ne ad verilir?
a. Kâr
b. Zarar
c. Sermayenin artırılması
d. Kaynaklar
e. Sermaye

37.İşletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarına ne ad verilir?
a. Kâr
b. Sermaye
c. Kaynaklar
d. Borçlar
e. Varlıklar

38.Mali işlemlerin tarih, taraflar, konu, miktar ve tutar yönüyle belgelendirmek ve belgelerin muhasebe defterlerine geçirilmesi işlemlerine ne ad verilir?
a. Kaydetme
b. Sınıflandırma
c. Hesaplama
d. Özetleme
e. Analiz ve Yorum

39.Aşağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir?
a. İşletmenin kredili mal satması
b. İşletmenin bankada kredi kullanmak üzere sözleşme yapması
c. İşletmenin bankalardaki mevduat hesabına faiz tahakkuk ettirilmesi
d. İşletmenin sermayesini ortaklardan nakit para olarak arttırması
e. İşletmenin personelinden olan alacağının personelin ücretinden kesmesi

40.Aşğ. Hangisi işletme yönetiminin işlevi değildir?
a. Planlama
b. Örgütleme
c. Yöneltme
d. Koordinasyon ve denetim
e. Pazarlama

41.Mali tabloların tasdik işini aşağıdaki muhasebecilerden hangisi gerçekleştirir?
a. Serbest muhasebeci
b. İç denetici
c. Muhasebeci
d. Serbest muhasebeci mali müşavir
e. Yeminli mali müşavir

42.Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin birincil işlevlerinden biri değildir?
a. Yevmiye defterine kayıt
b. Sınıflandırma
c. Özetleme
d. Büyük deftere kayıt
e. Analiz ve yorum

43.Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin mali yapısı, borç ödeme gücü, kârlılığı ve yatırım politikalarıyla ilgili bilgilere daha çok gereksinim duyarlar?
a. Ortaklar
b. İş görenler
c. Devlet
d. Kredi verenler
e. Müşteriler

44.Raporlar şeklinde özetlenen bilgilerin ne anlama geldiğinin ve olaylar ile sonuçları arasındaki ilişkilerin araştırılması muhasebenin hangi işlevidir?
a. Özetleme
b. Kaydetme
c. Analiz ve yorum
d. Sınıflandırma
e. Raporlama

45.Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin özetleme işlevine bir örnektir?
a. Bilânçonun düzenlenmesi
b. Büyük deftere kayıt yapılması
c. Envanter listesinin hazırlanması
d. Yevmiye defterine kayıt yapılması
e. Yevmiye defterinden yardımcı deftere kayıt yapılması

46.Neyi, nasıl, ne zaman, niçin ve kiminle yapacaklarını, işletme faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve kontrol etmek için muhasebe bilgileriyle ilgilenen taraf aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yöneticiler
b. İşletme sahibi veya ortakları
c. Borç para verenler
d. Devlet
e. İşletmede çalışanlar

47.Aşğ. Hangisi muhasebenin konusu olamaz?
a. İşyerinin seçimi
b. Para ödenmesi
c. Bankaya para yatırılması
d. Ücret ödenmesi
e. Mal satımı

48.Sermaye ve borçlara birlikte verilen ad nedir?
a. Varlıklar
b. İktisadi değerler
c. Üretim faktörleri
d. Öz kaynaklar
e. Kaynaklar

49.Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin işlevlerinden biri değildir?
a. Mamullerin maliyetini saptamak
b. Maliyet kontrolünü sağlamak
c. Planlama yapmak
d. İşletme faaliyetlerinin sonucunu saptamak
e. Yönetimin alacağı kararlara yardımcı olmak

50.Aşağıdakilerden hangisi işletmenin amaçlarından biri değildir?
a. Müşteri ilişkilerinin üst düzeyde devamını sağlamak
b. Topluma hizmet etmek
c. Çalışanların güvenini kazanmak
d. Mal ve hizmet üretmek
e. İşletmenin devamlılığını sağlamak

51.Aşağıdakilerden hangisi finansal muhasebenin işlevlerinden biri değildir?
a. İşletmenin varlıklarını belirlemek
b. İşletmenin kaynaklarını belirlemek
c. İşletmenin varlıklar ve kaynaklarında faaliyetlerden dolayı oluşan artış ve azalışları izlemek
d. İşletme faaliyetlerinin sonucunu ortaya koymak
e. Yönetimin başarısını değerlemek
Logged

MegaAdministrator
Uzman Üye
*****
Üye No: 12233
Cinsiyet: Bay
Mesleği: Öğretim Görevlisi
Mesaj Sayısı: 2139
Nerden: Türkiye İçi
Puan: +13/-0
Sen Beni Sevmin

Offline
« Yanıtla #8 : Ekim 04, 2009, 04:12:39 ÖS »

ünite-2

MALİ TABLOLAR


1.Kaydedilen ve sınıflandırılan çok sayıdaki bilgiler anlaşılabilir ve kullanılabilir bilgiler olarak çeşitli amaçlara cevap vermek üzere değişik tablolar halinde özetlenir. Bu tabloların genel adı, aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bilânço tablosu
b. Gelir tablosu
c. Kâr/zarar cetveli
d. Mali tablolar
e. Satışların maliyeti tablosu

2.İşletmenin belli bir tarihteki finansal durumunu gösteren tabloya ne ad verilir?
a. Bilânço
b. Gelir tablosu
c. Kâr/zarar cetveli
d. Finansal tablo
e. Mali tablo

3.Bilânço eşitliğinde varlıkların gösterildiği tarafa ne ad verilir?
a. Kaynak
b. Nakit
c. Aktif
d. Pasif
e. Sermaye

4.Bilânço eşitliğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Varlıklar - Borçlar = Sermaye
b. Sermaye + Borçlar = Varlıklar
c. Varlıklar = Kaynaklar
d. Aktif = Pasif
e. Varlıklar = Sermaye – Borçlar

5.Varlıklar, borçlar ve sermayede değişme meydana getiren işlemler hangileridir?
a. Günlük işlemler
b. Kredi işlemleri
c. Satış işlemleri
d. Mali işlemler
e. Gelir tablosu işlemleri

6.Aşağıdakilerden hangisi mali işlemdir?
a. İşyerine işgören alınması
b. Kredili mal satılması
c. Yevmiye defterine kayıt yapılması
d. Bilânço düzenlenmesi
e. Ortakların genel kurul toplantısına çağrılması

7. Aşağıdakilerden hangisi normal takvim yılıdır?
a. 1 Mart – 30 Kasım
b. 1 Mayıs – 13 Eylül
c. 1 Nisan – 15 Haziran
d. 1 Şubat – 2 Mart
e. 1 Ocak – 31 Aralık

8. Bilânço eşitliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a. Varlıklar = Öz Kaynaklar – Giderler
b. Varlıklar = Öz Kaynaklar + Gelirler
c. Varlıklar = Öz Kaynaklar + Yabancı Kaynaklar
d. Varlıklar = Öz Kaynaklar – Borçlar
e. Varlıklar = Öz Kaynaklar – Yabancı Kaynaklar

9.Bir işlemin belirli döneme ait faaliyetlerinin sonucunu ve bu sonuca nasıl ulaşıldığını gösteren tablo hangisidir?
a. Bilânço
b. Gelir tablosu
c. Maliyetler tablosu
d. Kâr dağıtım tablosu
e. Mali nitelikli tablolar

10.İşletmenin bir dönemlik faaliyetleri sonucunda elde ettiği gelirler ile giderler arasındaki olumsuz fark nedir?
a. Hâsılat
b. Gider
c. Harcama
d. Kâr
e. Zarar

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Bilânço işletmenin belli bir andaki mali durumunu gösterir.
b. Dönem kârı öz kaynaklarda, dönem zararı ise yabancı kaynaklarda gösterilir.
c. Gelir tablosunda gelirler ve giderler gruplandırılarak karşılaştırmalı olarak sunulur.
d. İşletmenin belli bir döneme ait faaliyetlerinin sonucu gelir tablosunda özetlenir.
e. Varlıklar aktifi, yabancı ve öz kaynaklar da pasifi oluşturur.

13.Aşağıdaki işlemlerin hangisi bilânçonun pasifinde değişiklik meydana getirmez?
a. Kredili mal alış
b. Maliyetine kredili mal satış
c. İşletmeye yeni ortak alınması
d. Bankadan kredi temin edilmesi
e. Satıcıya olan borcun ödenmesi

15. İşletmenin dönem başı öz sermayesi 500 YTL ve kârı 1.000 YTL’ dir. Bu bilgilere göre işletmenin dönem sonu öz sermayesi kaç YTL’ dir?
a. 1.500
b. 1.250
c. 1.000
d. 2.000
e. 1.750

16. Mali tablolar, hangi muhasebe işlevinin yerine getirilmesinin sonucudur?
a. İletme
b. Kaydetme
c. Analiz ve yorum
d. Sınıflandırma
e. Özetleme

18.İşletmenin mali yapısını, faaliyet sonucunu, bu sonucun oluşumunu ve genelde bu bilgilere dayalı diğer bazı amaçları karşılayacak bilgileri içeren özetlere ne denir?
a. Muhasebe
b. Mali Tablolar
c. Bilânço
d. Gelir Tablosu
e. Kâr Dağıtım Tablosu

19. Muhasebede ölçme, kontrol, planlama işlevlerine imkân veren eşit uzunluktaki sürelere ne denir?
a. Döngü
b. Üç ay
c. Dönem
d. Altı ay
e. Dokuz ay


20. Bilânçoya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Belli bir tarihteki mali durumu gösteren tablodur.
b. Varlıkların ve kaynakların dağılımını ve büyüklüğünü gösteren tablodur.
c. Aktif toplamı, pasif toplama eşit olan tablodur.
d. Sol tarafına pasif, sağ tarafına aktif denilen tablodur.
e. Gelir ve gider hesaplarının yer almadığı tablodur.

21.Aşağıdakilerden hangisi varlıklarda ve kaynaklarda aynı oranda artış sağlar?
a. Peşin mal alışı
b. Peşin mal satışı
c. Borç ödenmesi
d. İşletmeye borçlu olan şahsın ortak alınması
e. Kârlı mal satışı

22.İşletmenin belli bir tarihteki varlık ve kaynak dağılımını ve büyüklüğünü gösteren tablo hangisidir?
a. Gelir Tablosu
b. Bilânço
c. Mizan
d. Kâr-Zarar Tablosu
e. Kâr Dağıtım Tablosu

23.Sayın Mehmet Ali ORAL’ın sahip olduğu değerler şöyledir. Nakit 200.000.000 lira. Banka mevduatı 600.000.000 lira taşıtı 10.000.000.000 lira, demirbaşları 5.000.000.000 lira, borçları 8.000.000.000 liradır. M. Ali Oral bunlardan nakitin yarısını, mevduatın 400.000.000 lirasını, taşıtını ve borçlarını yeni kuracağı ORAL Tekstil’e tahsis etmiştir. Yeni kurulan işletmenin öz sermayesi kaç liradır?
a. 2.500.000.000
b. 10.600.000.000
c. 8.000.000.000
d. 15.800.000.000
e. 7.500.000.000

24.Gelirler ile giderler arasındaki olumlu fark aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kâr
b. Zarar
c. Sermaye
d. Varlıklar
e. Borçlar

25.Aşağıdakilerden hangisi bir pasif hesaptır?
a. Kasa Hs.
b. Bankalar Hs.
c. Borç Snt. Hs.
d. Gider Hs.
e. Demirbaşlar Hs.

26.İşletmenin sahip olduğu bilgiler şöyledir Buna göre kâr/zarar kaç liradır?
Dönem Başı Varlıklar: 200.000.000 lira
Dönem Sonu Varlıklar: 350.000.000 lira
Dönem Başı Borçlar: 120.000.000 lira
Dönem Sonu Borçlar: 250.000.000 lira
a. 20.000.000 lira zarar
b. 50.000.000 lira kâr
c. 40.000.000 lira zarar
d. 80.000.000 lira kâr
e. 20.000.000 lira kâr

27.Kâr aşağıda belirtilen etkilerden hangisine neden olur?
a. Borçları arttırır.
b. Öz kaynakları azaltır.
c. Varlıkları arttırır.
d. Borçları azaltır.
e. Varlıkları azaltır.

28.Deniz işletmesinin sahip olduğu değerler şunlardır: Nakit parası, 10.000.- TL, Banka mevduatı 20.000.-TL, Alacakları 7.000.- TL, Demirbaşları 13.000.- TL, Banka Kredileri 8.000.- TL, Borç Senetleri 12.000.- TL’dir. Yeni kurulan işletmenin öz sermayesi kaç TL’dir?
a. 30.000.- TL
b. 20.000.- TL
c. 12.000.- TL
d. 50.000.- TL
e. 23.000.- TL

29.İşletmenin faaliyetleri sonucu elde ettiği geliri ve katlandığı giderleri, kâr veya zararını ve bu kâr zarara brüt satışlardan başlayarak nasıl ulaşıldığını gösteren tabloya, ne ad verilir?
a. Mizan
b. Gelir tablosu
c. Fon akım tablosu
d. Kâr dağıtım tablosu
e. Bilânço

30.Aşağıdakilerden hangisi temel mali tablolardan biridir?
a. Nakit Akışı Tablosu
b. Gelir Tablosu
c. Satışların Maliyeti Tablosu
d. Kâr Dağıtım Tablosu
e. Fon Akım Tablosu

31.Ticari bir işletmenin normal faaliyetlerini yerine getirirken elindeki serbest olarak kullanabileceği varlıkların stoklara, stokların satılıp tekrar serbest olarak kullanabileceği para şekline dönüşmesi sürecine ne ad verilir?
a. Süreç
b. Mali yıl
c. Normal faaliyet yılı
d. Takvim yılı
e. Faaliyet döngüsü

32.Bir dönemin gelirleri ile giderleri arasındaki pozitif fark aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a. Dönem zararını
b. Alacaklarını
c. Öz sermayeyi
d. Borçlarını
e. Dönem kârını

33.Aşağıda bilânço ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Bilânço işletmenin bir dönem içersinde elde ettiği kârı zararı ve bunun nedenlerini gösterir.
b. Bilânço mutlak bir tarih taşımalıdır.
c. Bilânçoda hesaplar değil, hesapların kalanları yer alır.
d. Bilânçoda sol taraf aktif, sağ taraf pasif olarak adlandırılır.
e. Bilânçoda mutlaka hangi işletmeye ait olduğu yazılmalıdır.

34.Aşağıdaki işlemlerin hangisinde bilânçonun hem aktifinde hem de pasifinde eşit miktarda azalış olur?
a. Kredili mal alışı
b. Zararlı peşin mal satışı
c. Peşin mal alışı
d. Kredili mal alışı
e. Maliyetine veresiye mal satışı

35.Gelir elde edebilmek için katlanılan varlık tükenmelerine ne ad verilir?
a. Kâr
b. Gelir
c. Gider
d. Zarar
e. Kaynak

36.İşletmenin belirli bir andaki varlıklarından borçlarının çıkarılmasıyla aşağıdakilerden hangisi bulunur?
a. Mali kâr veya zarar
b. Özsermaye
c. Ticari kâr veya zarar
d. Net borçlar
e. Net alacaklar

37.Varlık veya hizmet satışlarından faiz kira gibi işlemlerden sağlanan nakit para veya diğer varlıkların brüt tutarına ne ad verilir?
a. Kaynak
b. Kâr
c. Aktif
d. Gelir
e. Öz kaynak

38.Aşağıdaki bilgilere göre özsermaye, kaç TL’dir?
Binalar 44.000.000
Nakit 500.000
Alacak Senetleri 30.000.000
Mevduat 15.500.000
Satıcılar 27.000.000
Banka Kredileri 38.000.000
a. 15.000.000 TL
b. 20.000.000 TL
c. 30.000.000 TL
d. 25.000.000 TL
e. 35.000.000 TL

39. Aşağıdakilerden hangisi bilânço eşitliğini gösterir?
a. Varlıklar + Gelirler = Kaynaklar + Giderler
b. Varlıklar + Giderler = Kaynaklar + Gelirler
c. Varlıklar = Borçlar + Sermaye
d. Varlıklar = Sermaye - Borçlar
e. Varlıklar - Alacaklar = Sermaye - Borçlar

40. Sayın Ahmet ALBENLİ’nin sahip olduğu değerler şöyledir; nakit 100.000.000 lira, banka mevduatı, 5.000.000.000 lira, otomobil 15.000.000.000 lira, bina 20.000.000.000 lira, alacak 8.000.000.000 lira, borç 7.000.000.000 lira. A. ALBENLİ, bunlardan 2.000.000.000 lira mevduatını, otomobilini, tüm alacaklarını ve borçlarını devrederek ALBENLİ KONFEKSİYON İŞLETMESİ’Nİ kurmuştur.
Yeni kurulan bu işletmenin özsermayesi kaç liradır?
a. 41.100.000.000
b. 25.000.000.000
c. 21.000.000.000
d. 18.100.000.000
e. 18.000.000.000

41. Gelir tablosunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?
a. Gelirler
b. Giderler
c. Kâr
d. Sermaye
e. Zarar

42.İşletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarına ne ad verilir?
a. Para
b. Mal
c. Sermaye
d. Borç
e. Varlık

43.Bir işletmenin bilânçosunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a. Borç senetleri
b. Dönem net kârı
c. Ticari alacak
d. Sermaye
e. Faiz giderleri

44.Kuruluş sermayesi ve işletme sahibine verilmeyip işletmede bırakılan kârları ve değer yükselmelerinin neden olduğu artışları da kapsayan ve işletme sahiplerinin haklarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Özsermaye
b. Kâr yedeği
c. Varlık
d. Borç
e. Sermaye yedeği

45.Aşağıdakilerden hangisi bilânço eşitliğini sağlamaz?
a. Varlıklar ¬¬= Sermaye ¬+ Borç
b. Aktif = Pasif
c. Borç = Varlık – Sermaye
d. Varlık = Kaynak
e. Gelir – Gider = Kâr

46.Bir işletmenin kuruluş envanteriyle ilgili bilgiler şöyledir. Buna göre işletmenin sermayesi kaç YTL’dir?
Kasa :3.000
Alacak :1.000
Ticari mal :4.000
Borçlar :5.000
Makine :7.000
a. 10.000
b. 5.000
c. 2.000
d. 15.000
e. 7.000

47.İşletmenin sahip olduğu ekonomik değerlere ne ad verilir?
a. Borç
b. Mal
c. Sermaye
d. Varlık
e. Alacak

48.Aşağıdakilerden hangisi bilânçonun pasifinde yer alır?
a. Alacak
b. Mal
c. Banka
d. Kasa
e. Sermaye

49.Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunda yer almaz?
a. Brüt kâr zarar
b. Faaliyet kâr zararı
c. Genel gider
d. Borçlar
e. Olağandışı gelirler

50.Aşağıdakilerden hangisi net kârı verir?
a. Faaliyet kârı + Arızi (Olağandışı) Gelirler – Arızi (Olağandışı) Giderler
b. Brüt satış kâr/zararı – Genel giderler
c. Faaliyet kârı – Genel Giderler
d. Satışlar – Olağandışı Gelirler
e. Satışlar – Satılan malın maliyeti

51.Aşağıdaki hesaplardan hangisinin kalanı bilânçonun aktifinde yer alır?
a. Gelir
b. Gider
c. Varlık
d. Kaynak
e. Alacak

52.Bilânço kalemleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Sermaye işletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarını ifade eder
b. Varlıklar, sermaye ve borçların toplamına eşittir
c. Borçlar üçüncü kişilerin varlılar üzerindeki haklarını ifade eder
d. Sermaye her zaman borçlar toplamına eşit olmalıdır
e. Varlıklar aktifi, sermaye ve borçlar ise pasifi oluşturur

53.X işletmesinin Dönem başı envanter bilgileri aşağıdaki gibidir. Bu bilgilere göre bilânçonun pasif toplamı kaç YTL’dir?
Para mevcudu :500.000
Banka mevduatı :200.000
Ticari mallar :700.000
Borç senetleri :400.000
Satıcılar :100.000
Hisse senetleri :200.000
a. 1.100.000
b. 700.000
c. 1.600.000
d. 500.000
e. 3.200.000

54.İşletmenin sahip olduğu değerler şöyledir:
Dönem başı varlıklar: 45.000.- TL.
Dönem sonu varlıklar: 52.000.- TL.
Dönem başı borçlar: 25.000.- TL.
Dönem sonu borçlar: 30.000.- TL.
Dönem kâr/zararı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 42.000.- kâr
b. 2.000.- zarar
c. 2.000.- kâr
d. 5.000.- zarar
e. 5.000.- kâr

55.A işletmesine ilişkin bazı bilgiler aşağıdaki gibidir;
Dönem başı varlıkları 1.250 YTL
Dönem sonu varlıkları 1.400 YTL
Dönem sonu Borçları 300 YTL
Dönem başı borçları 225 YTL
İşletmenin faaliyetleri sonucu elde ettiği kâr veya zarar ne kadardır?
a. 75 YTL kâr
b. 75 YTL zarar
c. 150 YTL kâr
d. 150 YTL zarar
e. 225 YTL kâr

56.İşletmenin dönem başı varlıkları 5.000 YTL dönem başı borçları 2.000 YTL dönem sonu varlıkları 7.500 YTYL dönem sonu borçları 4.000 YTL ise özsermayesindeki artış veya azalış kaç YTL’dir?
a. 500 YTL artış
b. 2.000 YTL azalış
c. 500 YTL azalış
d. 2.500 YTL artış
e. YTL artış

57.Bir işletmenin normal faaliyet dönemi ya da bir yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyetlerinin sonucu: Gelirler – Giderler = Kâr/Zarar şeklinde aşağıdaki tabloların hangisinde görülür?
a. Gelir tablosunda
b. Satışların maliyeti tablosunda
c. Bilânçoda
d. Nakit akım tablosunda
e. Kesin mizanda

58.İşletme 10.000 YTL maliyetli malı 15.000 YTL ye kısmen peşin kısmen kredili olarak sattığında aşağıdaki bilanço kalemlerinden hangisinde değişme olmaz?
a. Kasa
b. Alacaklar
c. Sermaye
d. Mal
e. Borçlar

59.Gelir tablosunun brüt satış kârı bölümünde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a. Satışların maliyeti
b. Satışların indirimleri
c. Brüt satışlar
d. Net kâr/zarar
e. Net satışlar

60.İşletmenin aktif toplamında pasif toplamının çıkarılmasıyla aşağıdakilerden hangisi bulunur?
a. Net alacaklar
b. Net borçlar
c. Kâr veya zarar
d. Sıfır (0)
e. Öz sermaye

61.Dönem sonunda hesap kalanlarından hangi tablo elde edilir?
a. Bilânço
b. Gelir tablosu
c. Kâr-zarar tablosu
d. Fon akım tablosu
e. Hesap tablosu

62.Net satışlar ile satılan malların maliyeti arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a. Gelir
b. Hâsılat
c. Brüt satış kârı
d. Faaliyet kârı
e. Net kâr

63.Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucunda varlık toplamında değişme olmaz?
a. Peşin mal alışında
b. Zararlı peşin mal satışında
c. Kredili mal alışında
d. Borç ödemede
e. Kârlı peşin mal satışında

64.İşletmenin kârlı peşin mal satması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
a. Borçlar azalır
b. Kaynaklar toplam olarak artar
c. Varlıkların yapısında değişiklik olur
d. Özsermayede artış olur
e. Varlıklar toplam olarak artar

65.Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin varlıkları arasında yer almaz?
a. Alacaklar
b. Demirbaşlar
c. Sermaye
d. Bankadaki mevduat
e. Taşıtlar

66.Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenini mali kaynaklarını tam olarak ifade eder?
a. Varlıklar – Borçlar
b. Varlıklar
c. Sermaye + Gelirler
d. Borçlar + Özkaynaklar
e. Sermaye

67.Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunun son bölümüdür?
a. Arızi giderler
b. Net kâr/zarar
c. Brüt satış K/Z
d. Genel giderler
e. Faaliyet Kâr/Zarar

68.Gelir tablosunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a. Satılan malın maliyeti
b. Mal stoku
c. Brüt satış kârı
d. Genel giderler
e. Satışlar

69.Aşağıdakilerden hangisi bilânçonun hem aktifinde hem de pasifinde artışa neden olur?
a. Maliyetine peşin mal satışı
b. Peşin mal alışı
c. Personel ücret ödenmesi
d. Zararına kredili mal satış
e. Kredili mal alışı

70.Aşağıdakilerden hangisi mali tablo kapsamında değildir?
a. Bilânço
b. Mizan
c. Fon akım tablosu
d. Kâr dağıtım tablosu
e. Özkaynak değişim tablosu

71.Bir işletmenin net satışları 18.500 YTL brüt satış kârı 4.500 YTL faaliyet kârı 1.500 YTL ise satılan malın maliyeti kaç liradır?
1.500 YTL
3.000 YTL
4.000 YTL
14.000 YTL
17.000 YTL

72.Aşağıdaki verilere göre işletmenin özsermayesi kaç YTL’dir?
Kasa :10.000
Banka :30.000
Demirbaş :40.000
Satıcılar :20.000
a. 10.000
b. 20.000
c. 60.000
d. 80.000
e. 100.000

73.İşletme kısmen peşin, kısmen kredili mal sattığında yapacağı kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmaz?
a. Kasa
b. Alacak senetleri
c. Alıcılar
d. Yurtiçi satışlar
e. Hesaplanan KDV
Logged

MegaAdministrator
Uzman Üye
*****
Üye No: 12233
Cinsiyet: Bay
Mesleği: Öğretim Görevlisi
Mesaj Sayısı: 2139
Nerden: Türkiye İçi
Puan: +13/-0
Sen Beni Sevmin

Offline
« Yanıtla #9 : Ekim 04, 2009, 04:13:20 ÖS »

ünite-1

1-d 2-e 3-d 4-c 5-d 6-a 7-d 8-b 9-a 10-c 11-e 12-e 13-e 14-e 15-c 16-d 17-e 18-c 19-b 20-d 21-a 22-e 23-d 24-a 25-b 26-b 27-a 28-c 29-a 30-e 31-a 32-d 33-b 34-a 35-c 36-a 37-b 38-a 39-b 40-e 41-e 42-e 43-d 44-c 45-a 46-a 47-a 48-a 49-d 50-c 51-e


ünite-2

1-d 2-a 3-c 4-e 5-d 6-b 7-e 8-c 9-b 10-e 11-b 13-b 15-a 16-e 18-b 19-c 20-d 21-e 22-b 23-a 24-a 25-c 26-e 27-c 28-a 29-b 30-b 31-e 32-e 33-a 34-b 35-c 36-b 37-d 38-d 39-c 40-e 41-d 42-c 43-e 44-a 45-e 46-a 47-d 48-e 49-d 50-a 51-c 52-d 53-c 54-c 55-a 56-a 57-a 58-e 59-d 60-d 61-a 62-c 63-a 64-a 65-c 66-d 67-b 68-b 69-e 70-b 71-d 72-c 73-b
Logged

MegaAdministrator
Uzman Üye
*****
Üye No: 12233
Cinsiyet: Bay
Mesleği: Öğretim Görevlisi
Mesaj Sayısı: 2139
Nerden: Türkiye İçi
Puan: +13/-0
Sen Beni Sevmin

Offline
« Yanıtla #10 : Ekim 04, 2009, 04:13:51 ÖS »

1. Bilançonun her bir unsurunda işlemler nedeniyle meydana gelen değişikliklerin kaydedildiği çizelgeye ne ad verilir?

a)kar –zarar cetveli
b)mizan
c)hesap
d)bilanço
e)gelir tablosu

2. Aşağıdaki hesaplardan Hangisi alacak kalanı vermez?

a)bankalar hs
b)satıcılar hs
c)sermaye hs
d)banka kredileri hs
e)borç senetleri hs

3. Kullanılacak tüm hesapların sistemli ve gruplandırılmış olarak yer aldığı listeye ne ad verilir?

a)hesap
b)bilanço
c)hesap planı
d)yevmiye defteri
e)mizan

4. Varlıkların izlendiği ve borç kalanı veren hesaplara ne ad verilir?

a) aktif hesap
b) kaynak hesabı
c)sermaye hesabı
d)pasif hesap
e)gelir hesabı

5. Aşağıdakilerden hangisi sonuç hesaplarından birisidir?

a)alıcılar hs
b)bankalar hs
c)binalar hs
d)komisyon gelirleri hs
e)kasa hs6. Aşağıdakilerden hangisi aktif hesapların özelliklerinden bir değildir?

a)varlıkların izlendiği hesaptır
b)borç kalanı verirler
c)dönem sonunda kalan kadar alacaklandırılarak kapatılırlar
d)kar zarar hesabının alacağına devredilerek kapatılırlar
e)azalışlar için alacaklandırılırlar


7. Aşağıdakilerden hangisi pasif hesapların özelliklerinden değildir?

a)Kaynakların izlendiği hesaplardır.
b)azalışlar için borçlandırılırlar
c)alacak kalanı verirler
d)artışlar için alacaklandırılırlar
e)artışlar için borçlandırılırlar

8. İşletmenin varlık,sermaye ,borçlarında artış ya da azalış yaratmayan,ancak işletme yönetimi veya diğer ilgililer tarafından bilinmesi ve izlenmesi gereken işlemlere ait hesaplara ne denir?

a)asli hesap
b)nazım hesap
c)yardımcı hesap
d)geçici hesap
e) düzenleyici hesap

9. öz sermayeyi artıran işlemler hangi hesaplarda izlenir?

a)pasif hesaplarda
b)gelir hesaplarında
c)zarar hesaplarında
d)aktif hesaplarda
e)gider hesaplarında

10. kaynakların izlendiği alacak kalanı veren hesaplara ne ad verilir?

a)gelir hs
b)gider hs
c)aktif hs
d)pasif hs
e)varlık hs

12. Bir işletmenin yarattığı etkiye göre bir hesabın borç ya da alacak tarafına ilk kez tutarın yazılmasına ne ad verilir?

a)hesap kapatmak
b) hesap açmak
c)hesabın kalan vermesi
d)hesabı borçlandırmak
e)hesabı alacaklandırmak15. Aşağıdakilerden hangisi dönem karı veya zararı hesabının borç tarafına kaydedilir?

a)ticari mallar
b)gelecek aylara ait giderler
c)gider tahakkukları
d) satış iskontosu
e)birikmiş amortismanlar

16. Dönem başı öz sermaye ile dönemsonu sermaye arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

a)varlıklar
b)borçlar
c)aktif
d)pasif
e)kar yada zarar

17. Tamamlanmayan işlemler ve belirli bir süre için veya bir konu için kullanılan hesaplara ne ad verilir?

a)nazım hesap
b)asli hesap
c)geçici hesap
d)yardımcı hesap
e)düzenleyici hesap


18. Aşağıdakilerden hangisi sonuç hesaplarından birisidir?

a)alıcılar hs
b)bankalar hs
c)binalar hs
d)komisyon gelirleri hs
e)kasa hs


19. Meydana gelen bir olayın yarattığı değişmeden özel anlamı olan bazı bilgilerin ortaya çıkması ve bunların açık kayıtlarda gösterilmesi amacıyla kaydedildiği hesaplar aşağıdakilerden hangisidir?

a)nazım hesaplar
b)ana hesaplar
c)geçici hesaplar
d)yardımcı hesaplar
e)düzenleyici hesap


20. herhangi bir mali olayla ilgili ayrıntılı bilgilerin izlendiği hesaplara ne ad verilir?

a)ana hesap
b)yardımcı hesap
c)nazım hesap
d)asli hesap
e)düzenleyici hesap

21. Hesap dönemi sonunda aktif ve pasif hesap kalanları hangi tablonun içeriğini gösterir?

a)hesap cetveli
b)fon akım tablosu
c)gelir tablosu
d)bilanço
e)envanter tablosu

22. Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici hesap niteliğindedir?

a)kasa hs
b)sermaye hs
c)alacak senetleri reeskontu hs
d)borç senetleri hs
e)diğer stoklar hs

23. Aşağıdakilerden hangisi bilanço hesaplarının sınıflandırılmasında kullanılan bir ad değildir?

a)aktif hesaplar
b)pasif hesaplar
c)borç hesapları
d)gelir hesapları
e)öz sermaye hesapları

24. Kasa hesabı hesap planında hangi grupta yer alır

a)öz kaynaklar
b)kısa vadeli yabancı kaynaklar
c)dönen varlıklar
d)duran varlıklar
e)gelir tablosu

25. Tek düzen hesap planı çerçevesinde aşağıdaki hesap gruplarından hangisi yer almaz?

a)Gelir tablosu hesapları
b)öz kaynaklar
c)yardımcı hesaplar
d)dönen varlıklar
e)Kısa vadeli yabancı kaynaklar

26. Bir hesabın borç ve alacak taraflarındaki tutarların aynı olması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

a)Ne kar ne zarardır.
b)hesap açıktır.
c)hesap kalan vermektedir
d)gelirler ve giderler eşittir
e)hesap kapalıdır

27. Hesaplar arasında ayrı yapmaksızın bir hesabın sağ tarafına kayıt yapma işlemine ne ad verilir?

a)hesap açmak
b)hesap kapatmak
c)hesabı alacaklandırmak
d)hesabı borçlandırmak
e)hesabın kalan vermesi

28. hesap dönemi sonunda gelir giderlere göre kar zarar durumu hangi tablonun içeriğini gösterir?

a)hesap cetveli
b)bilanço
c)gelir tablosu
d)envanter tablosu
e)fon akım tablosu

29. Bir işletmede kullanılacak tüm hesapların muhasebenin temel kavram ve ilkeleri gereği sistemli bir şeklide ve gruplandırılmış olarak yer aldığı listeye ne ad verilir?

a)hesap planı
b)asli hesap
c)bilanço
d)nazım hesap
e)mizan

30. Aşağıdakilerden hangisi yardımcı nitelikte hesaptır?

a)kasa hs
b)banka hs
c)sermaye hs
d)iş bankası hs
e)banka kredisi hs

31. Tekdüzen hesap planında hesaplar kaç sınıfa ayrılmıştır?

a)5
b)7
c)9
d)10
e)12

32. Mal ve hizmetlerin planlandığı şekilde üretiminin yapılması için katlanılan giderlerin toplandığı hesaplara ne ad verilir?

a)dönen varlıklar
b)duran varlıklar
c)maliyet hesapları
d)nazım hesaplar
e)yabancı kaynaklar

33. Bir hesabın alacak tarafına yapılan kayıtların toplamı aynı hesabın borç tarafına yapılan kayıtların toplamından fazla ise bu hesap hangi gruba girer?

a)gelir tablosu hesabı
b)aktif hesap
c)ticari hesap
d)bilanço hesabı
e)pasif hesap34. Asli hesapları etkileyen ve asil hesapların temsil ettiği aktif ve pasif değerlerin gerçek değerleri ile gösterilmesini sağlamak için kullanılan hesaplar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Düzenleyici hesaplar
b) Nazım hesaplar
c) Sonuç hesapları
d) Geçici hesaplar
e) Yardımcı hesap

35. Banka hesabı nitelik olarak aşağıdaki hesap gruplarından hangisin içinde yer alır?

a) aracı hesap
b)düzenleyici hesap
c)geçici hesap
d)nazım hesap
e)asli hesap

1.C2.A3.C4.A5.D6.D7.E8.B9.A10.D 12.B 15. D16.E17.E18.D19.E20.B
21.D22.C23.C24.C25.C26.E27.C28.C29.A30.D31.C32.C33 .E34.A35.E
Logged

MegaAdministrator
Uzman Üye
*****
Üye No: 12233
Cinsiyet: Bay
Mesleği: Öğretim Görevlisi
Mesaj Sayısı: 2139
Nerden: Türkiye İçi
Puan: +13/-0
Sen Beni Sevmin

Offline
« Yanıtla #11 : Ekim 04, 2009, 04:14:14 ÖS »

1.Aşağıdakilerden hangisi yevmiye defterinin sağladığı yararlardan değildir?
A) Yevmiye defteri işlemlerin neler olduğunu toplu olarak gösterir.
B) Büyük deftere yapılacak kayıtların sağlıklı olmasına yardım eder.
C) İş bölümüne imkan verir.
D) Günlük işlemler önceye büyük deftere sonra yevmiye defterine aktarılır.
E) Büyük defter hatalarının bulunmasına yardım eder.
2.Tutulması zorunlu defterleri kullanmadan önce kim tasdik eder?
A) Yeminli Mali Müşavir
B) Noter
C) Vergi Dairesi
D) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E) Serbest Muhasebeci

3. İşlemlerin büyük deftere aktarılması muhasebenin hangi işlevinin özellikle gerçekleştirilmesini sağlar?
A) Sınıflandırma
B) Kaydetme
C) Özetleme
D) Analiz etme
E) Raporlama

4. Aşağıdakilerden hangisi mizanda yer almaz?
A) Borç tutarı
B) Alacak tutarı
C) Borç kalanı
D) Yevmiye defter sayfa no
E) Sıra no
5 Kasa dışındaki unsurlar arasında oluşan işlemleri toplayan fişlere ne denir?
A) Mahsup fişi
B) Tahsil fişi
C) Tediye fişi
D) Kasa fişi
E) Perakende satış fişi

6. Bilançonun düzenlenmesine esas olan mizan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genel Geçici Mizan
B) Kesin Mizan
C) Aylık Mizan
D) Ara Mizan
E) Haftalık Mizan

7. Aşağıdakilerden hangisi muhasebede kullanılan belgelerden değildir?
A) Fatura
B) Perakende Satış Fişi
C) Bonolar
D) Çekler
E) İmza Sirküleri
8. Ana hesaplardaki bilgilerin ayrıntısının izlendiği hesapların yer aldığı deftere ne ad verilir?
A) İşletme hesabı defteri
B) Envanter defteri
C) Yardımcı defter
D) Yevmiye defteri
E) Büyük defter
9.Aşağıdakilerden hangisi ikinci sınıf tüccarların tutmak zorunda olduğu defterlerdir?
A) İşletme hesabı defteri
B) Envanter defteri
C) Büyük defter
D) Yevmiye defteri
E) Günlük kasa defteri
10.Dönem sonu envanter kayıtlarından sonra çıkan mizana ne ad verilir?
A) Genel geçici mizan
B) Kesin mizan
C) Büyük defter mizanı
D) Yardımcı mizan
E) Aylık mizan

11.İşletmenin kasasına giren paraların ne için alındığı ve bu tahsilatın karşılığında hangi hesaba veya hesaplara alacak kaydedileceğini gösteren belgeye ne ad verilir?
A) Fatura
B) Poliçe
C) Tahsil
D) Tediye fişi
12. Bir yevmiye maddesinde birden fazla hesap borçlandırılırken, birden fazla hesabın alacaklandırıldığı madde türüne ne ad verilir?
A) Basit madde
B) Genel madde
C) Bileşik madde
D) Karışık madde
E) Geçici madde

13.Yevmiye defterine maddeler şeklinde kaydedilen işlemleri, buradan alarak sistemli bir şekilde ilgili hesaplara dağıtan ve sınıflandırılmış olarak bu hesaplara toplayan defter aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyük defter
B) Alıcılar defteri
C) Envanter defteri
D) Günlük kasa defteri
E) Kambiyo senetleri defteri
14.Yevmiye defterine kaydedilen işlemlerin, büyük deftere aritmetiksel olarak doğru aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmeye yarayan tabloya ne ad verilir?
A) Bilanço
B) Gelir tablosu
C) hesap hülasası
D) Mizan
E) Envanter tablosu
15.Yevmiye maddesinde bulunmayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alacaklı hesap tutarı
B) Borçlu hesap tutarı
C) Madde numarası
D) Tarih
E) Envanter defteri numarası

16.Mizanda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Hesap adları
B) Hesap tutarları
C) Hesap kalanları
D) Yevmiye madde numaraları
E) Büyük defter sayfa numaraları

17.Aşağıdakilerden hangisi muhasebe fişlerinin sağladığı yararlardan değildir?
A) Kayıt hatalarını azaltır
B) Kayıtların kontrolünü kolaylaştırır
C) Kayıtların düzenli yapılmasını sağlar
D) Yardımcı defter kullanma gereksinimini ortadan kaldırır
E) Toplu kayıt yapma olanağı sağlar
18.İşletmenin kasasından çıkan paraların ne için ödendiğini ve bu ödemenin karşılığında hangi hesaba veya hangi hesaplara borç kaydedileceğini gösteren belgeye ne ad verilir?
A) Tahsil fişi
B) Mahsup fişi
C) Fatura
D) Tediye fişi
E) Poliçe
19.Dönembaşındaki mali durumun ve dönem içinde gerçekleşen bütün mali nitelikli işlemlerin, belgelere dayanarak, toplu olarak kaydedildiği muhasebe defterine ne ad verilir?
A) Yevmiye defteri
B) Envanter defteri
C) Kambiyo senetleri defteri
D) Büyük defter
E) Günlük kasa defteri

20 Bir yevmiye maddesinde birden fazla hesap borçlandırılırken,bir hesabın alacaklandırıldığı madde türüne ne ad verilir?
A) Basit madde
B) Genel madde
C) bileşik madde
D) Karma madde
E) Geçici madde

21 Mizan aracılığıyla defterler arasında kontrolü sağlamak için, mizanın borç ve alacak toplamları aşağıdakilerden hangisiyle karşılaştırılır?
A) Büyük defter toplamlarıyla
B) Mizan kalanlarıyla
C) Bilanço toplamlarıyla
D) Yevmiye defteri toplamlarıyla
E) İşletme defteri toplamlarıyla
22. Kesin mizan ne zaman düzenlenir?
A) dönem başı bilançosunun düzenlenmesinden sonra
B) Dönem sonu bilançosunun düzenlenmesinden sonra
C) Günlük işlemlerin yapılmasından sonra
D) Dönem sonu muhasebe işlemlerinin yapılmasından sonra
E) Açılış kaydının yapılmasından sonra
23.Mali işlemleri konularına göre hesaplar aracılığıyla ayırarak, kaydetmeye olanak sağlayan muhasebe defterine ne ad verilir?
A) Büyük defter
B) Günlük kasa defteri
C) Envanter defteri
D) İşletme hesabı defteri
E) Yevmiye defteri
24.kasayı ilgilendirmeyen işlemlerin kaydedildiği hesapların borçlandırıldığını alacaklandırıldığını gösteren belgeye ne ad verilir?

a)mahsup fiş
b)kdv fişi
c)havale fişi
d)tahsil fişi
e)tediye fişi
25.Belgeler deftere kaç günde kayıt edilmelidir?
a)4
b)10
c)40
d)30
e)25
26.Bilanço esasına göre defter tutan I. sınıf tacirlerin tutmak zorunda olduğu defterler hangisinde doğru verilmiştir?
a) kasa-büyük defter -yevmiye
b)yevmiye-büyük defter-envanter bilanço
c)işletme hesabı defteri-karar defteri
d)kasa-yevmiye-nakliyat
e)karar-ambar-envanter
1.D 2.B 3.B 4D 5.A 6.B 7.E 8.C 9.A 10.B11.C12.D13.A14.D15.E16.D17.D18.D19.A20.C21.A 22.D 23.E 24.A 25.B26.B
Logged

MegaAdministrator
Uzman Üye
*****
Üye No: 12233
Cinsiyet: Bay
Mesleği: Öğretim Görevlisi
Mesaj Sayısı: 2139
Nerden: Türkiye İçi
Puan: +13/-0
Sen Beni Sevmin

Offline
« Yanıtla #12 : Ekim 04, 2009, 04:14:33 ÖS »

5-

1------------------------/------------------
Kasa Hs.
Bankalar Hs.
Binalar Hs.
Sermaye Hs.
Demirbaşlar Hs.
---------------------------/----------------
Bu açılış kaydında hangi hesap yanlış tarafa kaydedilmiştir?
a)Bankalar Hesabı
b)Kasa Hesabı
c)Demirbaşlar Hesabı
d)Sermaye Hesabı
e)Binalar Hesabı

2- Aşağıdakilerden hangisinden yararlanarak dönemsonu bilançosu düzenlenir?
a)Genel geçici mizan
b)Gelir tablosu
c)Kesin mizan
d)Dönembaşı bilançosu
e)Envanter listesi

3- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a)Yevmiye ve büyük defterde içerik olarak farklı bilgiler yer alır.
b)Dönembaşı bilançosu işletmenin mali durumunu gösterir.
c)Gelir tablosunda faaliyet sonuçları yer alır.
d)Kapanış kayıtlarında katanlar itibariyle pasif hesaplar borçlandırılır, aktif hesaplar alacaklandırılır.
e)Yevmiye defterindeki açılış kayıtları bilançoya dayanır.

4- l. Aralık Ayı sonu itibariyle genel geçici mizanın hazırlanması
II. Dönembaşı bilançosuna bağlı olarak yevmiye defterinde açılış kaydının yapılması
III. Dönemsonu itibariyle envanter kayıtlarının yapılması
IV. Yevmiye Defterine yapılan açılış kaydının büyük deftere geçirilmesi
V. Günlük işlemlerin yevmiye defterine kaydedilip, oradan büyük deftere geçirilmesi
Muhasebe sürecine göre yukarıdaki işlemler hangi sıralama esas alınarak gerçekleşmiştir?


a)II, IV, V, l ve III
b)V, III, II, IV ve l
c)l, II, III, IV ve V
d)II, V, l, III ve IV
e)III, U, l, IV ve V

5-
---------------------/--------------------
Sermaye Hs.
Borçlar Hs.
Kasa Hs
.
Tic. Mal. Hs.
-----------------/-----------------
Bu yevmiye kaydı hangi işleme aittir?


a)Yeni kurulan bir işletmede kuruluş tarihindeki mali durumun hesaplara yansıtılmasına
b)Kısmen peşin, kısmen kredili, kârlı mal satışına
c)Hesapların izleyen döneme devri için kapatılmasına
d)Hesapların açılışına
e)Sermaye azaltılması sonucunda borçların ödenmesne

6- Dönem sonunda borç kalanı veren hesapların alacaklandırılması, alacak kalanı veren hesapların borçlandırılması sekinde yapılan işleme ne ad verilir?


a)Hesapların kapatılması
b)Hesapların açılması
c)Muhasebe dışı envanter
d)Sonuç hesaplarının kâr zarar hesabına devri
e)Muhasebe içi envanter

7- Aşağıdakilerden hangisi muhasebe sürecinde genel geçici mizanın düzenlenmesinden sonra gelen aşamadır?


a)Açılış bilançosunun düzenlenmesi
b)Dönemsonu envanterinin yapılması
c)Yevmiye defterine açılış kaydının yapılması
d)Günlük işlemlerin kaydı
e)Açılış envanterinin yapılması


8- l. Kesin mizanın çıkarılması
II. Açılış kaydı
III. Günlük işlem kayıtları
IV. Mali tabloların düzenlenmesi
V. Envanter kayıtları
Yukarıdaki işlemler nasıl sıralanırsa muhasebe süreci oluşur?


a)I, II, III, IV ve V
b)II, III, V, l ve IV
c)III, II, V, l ve IV
d)l, II, III, V ve lV
e)II, III, l, V ve lV
9.Muhasebe süreci göz önüne alındığında kesin mizan çıkarıldıktan sonra yapılacak işlem nedir?
A) mali tablo düzenleme
B) Envanter kayıtlarının yapılması
C) Muhasebe dışı envanter
D) Yevmiye defterine yapılan açılış kaydının büyük deftere geçirilmesi
E) Aralık ayı genel geçici mizanın düzenlenmesi

10.Faaliyetine devam eden bir işletmede, yeni döneme ilişkin muhasebe süreci hangi işlemle başlar?
A) İşe başlama envanteri
B) Dönem başı bilançosu
C) Yevmiye defterine kayıt
D) Büyük deftere kayıt
E) Devir envanteri
11. Muhasebe süreci göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki işlemlerden hangisi önce yapılır?
A) Genel geçici mizanın düzenlenmesi
B) Büyük defter kayıtlarının yapılması
C) Dönem sonu bilançosunun düzenlenmesi
D) Yevmiye kayıtlarının yapılması
E) Aylık mizanın hazırlanması

12.Yeni kurulan bir işletmede yapılması gereken ilk işlem hangisidir?
A) Genel geçici mizanı düzenlemek
B) Bilanço düzenlemek
C) İşe başlama envanteri çıkarmak
D) Hesap planı düzenlemek
E) Yevmiye ve büyük defterde hesapları açmak

13.Dönem sonunda kalan veren hesapların kapatılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Aktif hesaplar borçlandırılır, pasif hesaplar alacaklandırılır
B) Gelir hesapları alacaklandırılır, gider hesapları borçlandırılır
C) Gelir hesapları alacaklandırılır, gider hesapları borçlandırılır
D) Dönem karı veya zararı hesabı borçlandırılır, gelir hesapları alacaklandırılır
E) Borç kalanı veren hesaplar alacaklandırılır, alacak kalanı veren hesaplar borçlandırılır

14. Dönem başı bilançosu düzenlendikten sonra dönem başı bilançosuna dayanarak yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açılış kaydının yapılması
B) Genel geçici mizanın düzenlenmesi
C) Dönem başı envanterinin yapılması
D) Günlük işlemlerin yevmiye defterine kaydedilmesi ve oradan büyük deftere geçirilmesi
E) Kesin mizanın çıkarılması

15. Kesin mizan ne zaman düzenlenir?
A) dönem başı bilançosunun düzenlenmesinden sonra
B) Dönem sonu bilançosunun düzenlenmesinden sonra
C) Günlük işlemlerin yapılmasından sonra
D) Dönem sonu muhasebe işlemlerinin yapılmasından sonra
E) Açılış kaydının yapılmasından sonra

1.C 2.C 3 A 4.A 5.C 6.A 7.B 8.B 9.A 10.B 11.D12.C13.E14.A15.D
Logged

MegaAdministrator
Uzman Üye
*****
Üye No: 12233
Cinsiyet: Bay
Mesleği: Öğretim Görevlisi
Mesaj Sayısı: 2139
Nerden: Türkiye İçi
Puan: +13/-0
Sen Beni Sevmin

Offline
« Yanıtla #13 : Ekim 04, 2009, 04:14:59 ÖS »

6-

1- Muhasebe işlemlerinde temkinli davranılması ve olası risklerin önceden dikkate alınması hangi temel kavramın gereğidir?


a)Önemlilik
b)İhtiyatlılık
c)Sosyal sorumluluk
d)Tam açıklama
e)Özün önceliği


2- "Gerçekleşmemiş satışlar, hasılat ve kârlar gerçekleşmiş gibi veya gerçek tutarından fazla veya az gösterilmemelidir." biçimindeki genel kabul görmüş muhasebe ilkesi aşağıdaki ilke gruplarından hangisi içinde yer alır?


a)Özkaynaklarla ilgili ilkeler
b)Yabancı kaynaklarla ilgili ilkeler
c)Gider ilkeleri
d)Varlıklarla ilgili kaynaklar
e)Gelir ilkeleri


3- Varlıkların paraya çevrilebilirle kabiliyetlerine ve borçların vadelerine göre bilançoda yer almaları hangi muhasebe kavramının bir gereğidir?


a)Tutarlılık kavramı
b)İhtiyatlılık kavramı
c)Önemlilik kavramı
d)İşletmenin sürekliliği kavramı
e)Tam açıklama kavramı

4- Çift taraflı kayıt tekniğinin uygulanmasına olanak veren bilanço eşitliği hangi temel kavrama dayanır?


a)Kişilik
b)İhtiyatlılık
c)Sosyal sorumluluk
d)Özün önceliği
e)Tutarlılık


5- İşletmenin faaliyetlerinin sonucu olan gelir ve karların aynı zaman dilimine veya aynı faaliyetlere ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması gereği hangi temel kavramın sonucudur?


a)Parayla ölçme
b)Tarihi maliyet esası
c)Dönemsellik
d)Kişilik
e)İşletmenin sürekliliği

6- Mali işlemlerin muhasebeye ortak bir ölçü olarak para birimiyle yansıtılması hangi temel kavramın gereğidir?


a)Parayla ölçme
b)İhtiyatlılık
c)Önemlilik
d)Tam açıklama
e)Tarihi maliyet esası

7- Mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar almalarına yardımcı olacak şekilde yeterli, açık ve anlaşılır olması gereğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


a)Özün Önceliği Kavramı
b)Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı
c)Tam Açıklama Kavramı
d)İhtiyatlılık Kavramı
e)Önemlilik kavramı


8- Muhasebe uygulamalarında, benzer olay ve işlemlerde kayıt düzenleri ile değerleme ölçülerinin değişmezliği ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden hangi temel kavrama dayanır?


a)Önemlilik
b)Tam açıklama
c)Sosyal sorumluluk
d)Tutarlılık
e)Verilerin güvenilir olması

9.Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, aynı dönem ait gelir ve giderlerin karşılaştırılması gereği hangi muhasebe temel kavramına dayanır.
A) Sosyal sorumluluk
B) Dönemsellik
C) İhtiyatlılık
D) Kişilik
E) Önemlilik

10. Para mevcudu alacaklar ve maliyetlerin belirlenmesi mümkün olmayan diğer kalemler hariç işletme tarafından edinilen varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde bunların elde edildiği tutarların esas alınması muhasebenin hangi temel kavramının gereğidir?
A) Özün önceliği
B) para ile ölçülme
C) Tam açıklama
D) Maliyet esası
E) Tarafsızlık ve belgelendirme
11. Aşağıdakilerden hangisi bilanço ilkeleri kapsamında yer almaz?
A) Dönen varlıklara ilişkin ilkeler
B) Gelir ve giderlere ilişkin ilkeler
C) Duran varlıklara ilişkin ilkeler
D) Öz kaynaklara ilişkin ilkeler
E) Yabancı kaynaklara ilişkin ilkeler
12.İşletmeyi, sahiplerinden ayıran ve varlıkların kaynaklara eşitliği dengesinin de dayandığı temel muhasebe kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal sorumluluk kavramı
B) Muhafazakarlık kavramı
C) İşletmenin sürükliliği kavramı
D) Para ölüsü kavramı
E) Kişilik kavramı
13.Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramları arasında yer almaz?
A) tutarlılık
B) Kişilik
C) İhtiyatlılık
D) Önemlilik
E) Verimlilik

1.B 2.E 3.E 4.A 5.C 6.A 7.C 8. B 9.B10.D11.B12.E 13.E
Logged

Etiket: Genel Muhasebe Deneme Soruları 
  Sayfa: [1]  
  Bu Konuyu Gönder  
 
Gitmek istediğiniz yer:  Planlar ve Haftalar

Edubilim I Urllist I Etiketler I Rss I Google Etiketleri I Site Map I Reklam Web Stats

MySQL ile Güçlendirildi PHP ile Güçlendirildi Powered by SMF 1.1.10 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC

XHTML 1.0 Geçerli! CSS Geçerli!