Edubilim Forumları - www.edubilim.com
Duyurular:
 
*
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun. Ekim 23, 2014, 11:38:21 ÖÖ


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


...::: EDuBiLiM :::...

  Sayfa: [1]  
  Bu Konuyu Gönder  
Gönderen Konu: finansal yönetim ders notları  (Okunma Sayısı 6480 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
MegaAdministrator
Uzman Üye
*****
Üye No: 12233
Cinsiyet: Bay
Mesleği: Öğretim Görevlisi
Mesaj Sayısı: 2139
Nerden: Türkiye İçi
Puan: +13/-0
Sen Beni Sevmin

Offline

« : Eylül 22, 2009, 12:40:17 ÖÖ »


FİNANSAL YÖNETİM
ÜNİTE:1


Finans:Kişi ya da kurumların yararlanacağı para,fon ya da sermayedir.

Finansman:İşletmenin ihtiyacı olan fonların sağlanmasıdır.

Finansal Yönetim:İşletmenin ihtiyacı olan fonların,sermayenin belirlenerek bunun sağlanması ve sağlanan fonların uygun varlıklara yatırılarak yönetilmesidir.

Finansal Yönetim:Gerekli sermayenin ne kadarının borçla ne kadarının öz sermaye ile finanse edileceği yanında,borçlanmanın ne kadarının kısa vadeli,ne kadarının uzun vadeli olacağına da karar vermelidir.Kısa ve uzun vadeli finansmanın bankalardan ya da finansman bonosu ,tahvil gibi finansal varlıklarla tasarruf sahiplerinden sağlanabilir.İşletmenin niteliğine,ekonominin koşullarına bağlı olarak çeşitli finansman seçeneklerinin maliyeti ve riski farklılık gösterebilir.Finansman yönetime düşen görev,çeşitli seçenekleri risk ve maliyet açısından karşılaştırarak işletmeye en uygun gelecek bir bileşimi oluşturabilmesidir.

Finansal Yönetim Fonksiyonları:
1) Yatırım Kararları 2)Finansman Kararlar 3)Dividant Kararlar

Finansman Kararları:Borçlanma ve özsermaye yoluyla finansman;Borçlanma halinde işletmeler zarar da etseler anapara ve faiz ödemek zorundadırlar.Özsermaye ile finansmanda ise ödeme zorunluluğu yoktur.Hisse senetlerinde vade yoktur.Bu nedenle anapara ödemesi de yoktur.Borçla finansmanın avantajı (tahvil,bono,banka kredisi) faizin gider olarak vergiden düşülebilmesidir.Hisse senetlerine ödenen kar payı ise gider olarak vergiden düşülemez.
-Hisse senediyle finansmanın riski borçla finansmana göre daha düşüktür.

Dividant Kararlar: Dividant karaları,faaliyetlerden sağlanan karların ne kadarının işletmede ne kadarının ortaklara dağıtılacağıyla ilgilidir.Karın ne kadarının dağıtılması gerektiği konusunda karar verilirken,karın işletmede kullanılmasıyla sağlanacak karlılıkla,ortaklara dağıtılması durumumda ortakların tatmini karşılaştırılır.

Finans Yöneticisi ve Sorumlulukları: İşletmelerde yatırım ve finansman kararlarından sorumlu olan kişidir. Sorumlulukları;
- Banka İlişkileri
Nakit Yönetimi
Finansman
Kredi Yönetimi
Dividant Ödemler
Sigorta
Emeklilik Fonlarının Yönetimi önemli

Muhasebe Müdürünün (Kontrolün) Sorumlulukları:
-Mali Tabloların Hazırlanması
İç Denetim
Muhasebe
Bordro İşlemleri
Kayıtların Korunması
Bütçelerin Hazırlanması
Vergiler önemli

( Finans yöneticisinin temel görevi fonların sağlanması ve yönetimi iken, muhasebecinin temel görevi fonların etkin bir şekilde kullanıp kullanılmadığının kontrol etmektir.)

ORTAKLIKLAR

1) Şahıs Ortaklıklar
xxx Ortaklıklar(şirketler):2 yada daha fazla kişinin herhangi bir şekil şartına bağlı olmaksızın, yalnızca sözlü bir anlaşma ile geçici ya da sürekli olarak kurdukları şirketlerdir.

Kolektif Şirketler: Belli bir şekil şartları ve belli bir unvan altında oluşturulan ortaklık türüdür. Ortaklar tacir sıfatını alırlar. Ortaklar şirket borçlarından dolayı tüm varlıklarıyla müteselsilen sorumludur.

xxx Komandit Ortaklar: Ortaklardan bir kısmının şahıs şirketlerinde olduğu gibi sınırsız ve müteselsilen sorumluluk üstlendiği bir kısmının ise koydukları sermayeyle sınırlı sorumluluk üstlendiği ortaklık türüdür.

-Sermayesi Paylara bölünmüş Komandit Ortaklıklar:xxx komandit ortaklığa benzer.Tek farkı sınırlı sorumlu ortaklar bir ya da birkaç kişinin yer almasıdır.Sınırlı ortakların payları yalnızca sözleşmede yer alır.Sermayeye karşılık pay verilmez.
2) Sermaye Ortaklıkları

Limitet Şirketler: Sermaye payı için hisse senedi verilmez. Sermaye artırımı için oy birliği gerekir. Hisse sendi ve tahvil ihraç edemezler.

Anonim Şirketler: Payları bölünen sermaye kıymetli evrak niteliğindeki hisse senediyle temsil edilir. Sermaye kolayca el değiştirilebilir. Sınırlı sayıda ortakla kurulan Anonim Ortaklıklar ani şekilde kurulurken, halka açık olarak kurulmak istenenler tedrici şekilde kurulurlar. TTK'ye göre hisse senedi ve tahvil çıkarma yetkisi sadece Anonim şirketlerindir. Anonim şirketlerde sabit sermaye esası uygulanmaktadır. Esas sözleşmede değişiklik olmadıkça; esas sermaye, nominal değer ve hisse sayısı değişmez.

NOTLAR
İşletmenin sağlanması gereken fonların sağlanmasına Finansman denir.

-Finans yöneticileri uzun dönemli yatırım kararları alırken ve bu yatırımlara ilişkin bütçeyi hazırlarken
Mikro Ekonomiden yaralanır.

Finans yöneticisi günümüzde; Yatırım kararları, Finansal kararlar, Dividant kararlar, Sermaye bütçelemesi gibi yetkileri vardır. Geçmişte Finans yöneticisi; muhasebe kayıtların tutulması, Finansal raporların yapılması gibi görevleri vardı.

Sermayenin uzun süreli varlıklara yatırılmasıyla ilgili kararlar sürecine Sermaye bütçelemesi adı verilir.

Sermayenin bütçelemesinin yatırım kararları içerisinde kısa süreli yatırım kararlarından daha önemli olmasının sebebi Uzun süreli yatırımlarla ilgili riskin daha fazla olmasıdır. Uzun süreli yatırımlarda vade nedeniyle belirsizlik ve risk daha fazladır.

Finansman kararları; a) Borçlanma ile finansman b)Öz sermayeyle finansman c)Kısa süreli finansman d)uzun süreli finansman oluşturur.

Değer Maksimizasyonu: Gelecekte beklenen gelirlerin şimdiki değerlerinin maksimum edilmesine işletmenin değerini maksimize etme ya da hissedarların varlıklarını maksimize etme denir.

Kar maksimizasyonu amacının en önemli eksikliği; Zaman ve risk faktörünü dikkate almamasıdır.

1980 li yıllardan sonra finans fonksiyonu üzerinde etkili olan gelişmeler;
a)Sermaye dolaşım hızının artması
b)Ar-ge faaliyetlerinin öneminin artması
c)Rekabet artması
d)Faiz ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların artması

İşletmeler finansmanda uzun vadeli kaynaklara ağırlık verirlerse Risk Düşer. Kısa vadeli finansman kararları işletme için daha risklidir. Finansmanda vade uzadıkça risk(ödeyememe riski ) azalır.

Ülkemiz de kayıtlı sermaye sisteminden; Halka açık A.Ş ‘ler yararlanabilirler. Ülkemizde SPK'na göre halka açık A.Ş. 'lerde tahvil çıkarma yetkisi ana sözleşme ile Yönetim kuruluna verilmiştir.

-Dividant Hisse Senedi finansal aracın getirisidir.

İşletmelerin günümüzde birincil, normatif amacı İşletme değerinin maksimize edilmesidir.

Muhasebe; Finansal yöneticilerin geleceği öngörmede ve geçmişi değerlendirmede kendisine yardımcı olacak verileri sağladığı disiplindir.

Kayıtlı Sermaye Sistemi: Esas itibariyle bir sermaye artırımı sistemi olup sermayenin daha az formaliteyle artırılabileceği bir limittir. Kayıtlı sermaye sistemine geçen anonim şirketlerin sermaye artırımlarında belirlenen limite kadar, genel kurul kararı gerekmektedir. Sermaye artırımında kurul kaydı daha kolay ve çabuk olmaktadır. Sadece halka açık şirketlere tanınan bir haktır. Halka açık anonim şirketlerde kayıtlı sermaye tavanını SPK belirler. (Serbest Piyasa Kurulu) önemli


1940'lı ve 1950'li yıllarda kantitatif yöntemlere yer verilmiştir. Bilânçonun aktif tarafına olan ilgi ve iskonto edilmiş nakit akışları tekniğinin kullanımı da ilk defa bu dönemde gerçekleşmiştir.

Finansmanın tarihsel gelişimi içersinde işletme değerini ve hissedarların servetini maksimum kılmada riskle düzeltilmiş modellerin geliştirilmesi 1970'li yıllar da ortaya çıkmıştır.
¬¬
Küçük ve orta boy işletmelerde muhasebe ve finansman görevleri aynı kişi gruba verilmektedir.

ÜNİTE:2


FAİZ TÜRLERİ
Basit Faiz: Ödenecek ya da alınacak faizin anapara üzerinden hesaplandığı faize denir. Bir yıldan kısa vadeli işlemlerde kullanılır. Basit faizde her devre faiz bankadan çekilebilir.

Bileşik Faiz: Her devre kazanılan faizin anaparaya ilave edilerek her devre değişen sermayeler üzerinden hesaplanan faize denir. Uzun vadeli finansal işlemlerde bileşik faiz kullanılır. Faiz üzerinden hesaplandığı faizdir. Basit ve bileşik faiz arasındaki farklılık faiz oranları yükseldikçe, süre uzadıkça artar.

Efektif Faiz: Yıldan daha kısa süreli hesap açtırıldığında bileşik faiz kullanılarak hesaplanan faize denir.

Negatif Faiz: Piyasa faiz oranının, enflasyon oranının altında kalması durumunda oluşur.

Faiz Oranını Etkileyen Etmenler:
1)Enflasyon Riski
2)Likitide Riski
3)Ödenmeme Riski
4)Vade Riski

Anüite: Belirli bir zaman süreci içinde, eşit aralıklarla verilen ya da alınan eşit ödemeler dizisidir. Anüitelerde, ödemeler ödeme aralıkları ve vade boyunca faiz değişmez. Kira, tahvil faizleri, eşit taksitlerle geri ödenecek krediler anüitelere örnektir.

Devamlı Anüiteler: Vadenin olmadığı eşit ödemelerin sonsuza kadar devam ettiği duruma devamlı anüiteler denir.

Nominal Faiz: İşleme konu olan ya da finansal varlığın üzerinde yazılı olan faiz oranıdır. Nominal faizler enflasyonun altında ise negatif faiz söz konusudur. Nominal faiz oranı enflasyon oranına eşitse paranın zaman değeri sıfır olur.

Reel getiri(faiz):Enflasyondan arındırılmış getiri oranıdır.

İskontolama: Gelecek değerden hareketle bugünkü değeri hesaplamaya denir.

Enflasyon: Zaman içinde mal ve hizmet fiyatlarının ortalama düzeyinin yükselmesidir.

NOTLAR

Piyasadaki faizlerin enflasyon oranının altında olması Yatırımların finansmanın daha çok borca ağırlık verilmesine yol açar.

Gelecekle ilgili bilgiler doğrultusunda fiyat, faiz ya da döviz kurundaki değişmelerden bir gelir elde etmek amacıyla yapılan işleme Spekülasyon denir.

İşletmenin faiz değişmelerinden ve menkul kıymet değer artışlarından yaralanmak için elinde nakit bulundurması Spekülasyon amacına yöneliktir.

Gelecekte ki nakış akışlarının bugünkü değerini hesaplamada kullanılan faiz oranına İskonto Oranı denir.

-Eşit taksitlerle ödeme Anüitedir.


üNİTE : 3
Finansal Analizin Önemi ve Kullanıcıları
İşletmelerde yöneticilerin birincil amacı,işletmenin piyasa değerinin en yükseğe çıkartılmasıdır.
İşmetlerin finansal tablolarını kullanarak,analiz yapan diğer gruplar:
* Kredi verenler
* Sendikalar
* Yatırımcılar
* Kamuoyu ( Araştırmacılar,Öğrenciler,sivil toplum örgütleri)

Finansal Analizde Kullanılan Finansal Tablolar:
Finansal Tablolar: Finansal bilgi sistemi süreci içinde kaydedilen ve toplanan bilgilerin,belirli zaman aralıkları ile bu bilgileri kullanacak olanlara iletilmesini sağlayan araçlardır.
Bilanço: Belli bir tarihte işletmenin sahip olduğu varlıkların neler olduğunu ve bunların hangi kaynaklardan sağlandığını gösteren tablodur.
Gelir Tablosu: İşletmenin belli bir döneminde elde ettiği tüm gelirler ve aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karını veya zararını kapsayan tablodur.
Bağımsız denetim : Finansal analiz sonuçlarının anlamlı ve yararlı olabilmesi için finansal tablolardaki bilgilerin işletme ile bağlantısı olmayan bağımsız bir uzmanca denetlenmesine bağımsız denetim adı verilir.
Finansal Analiz Türleri
Finansal analiz;
*Kapsamına,
*Amacına ve
*Analizi yapanın kimliğine göre
3 farklı şekilde sınıflandırılır.
a-Kapsamına göre:
Kapsamına göre finansal analiz statik ve dinamik olmak üzere ikiye ayrılır.
1-Statik Analiz: Belirli bir tarihte düzenlenmiş veya belirli bir döneme ait finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin tespiti ve değerlendirilmesine yönelik analizdir.Statik analiz tek bir dönemle ilgili olarak yapılır.
2- Dinamik Analiz: İşletmelerin birbirini takip eden dönemlere ait finansal tablolarında yer alan kalemler arası ilişkinin ve bu kalemlerin zaman içerisinde göstermiş olduğu eğilimlerin belirlenmesi ve yorumlanması şeklindeki analize DİNAMİK ANALİZ adı verilir.Dinamik analiz belli bir faaliyet dönemine ait bilgilerin geçmiş dönemlerle karşılaştırılarak değişim,eğilim ve ilişkilerinein belirlenmesi,olumlu ve olumsuz gelişmelerin görülmesini sağlar.Bu da statik analize göre dinamik analizin üstünlüğünü teşkil eder.
b-Amacına Göre :
Amacına göre finansal analiz
* Yönetim analizi
* Yatırım analizi ve
* Kredi analizi olarak üçe ayrılır.
1-Yönetim Analizi : Yönetim analizinin amacı işletme faaliyetlerinin başarısını ölçme,hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirleme,olumsuz sonuçların nedenlerini araştırma,geleceğe ilişkin kararlar alma,üretim politikalarını geliştirme ,sağlıklı kararlar alarak verimliliği ve karlılığı arttırma olarak özetlenebilir.
2- Yatırım analizi: Bir işletmenin mevcut ve potansiyel hissedarları ile işletmeye uzun vadeli kaynak sağlayan ya da sağlamayı düşünen kişilerce yapılan analizdir.Analizin temel amacı,işletmenin gelecek dönemlere ait kazanma gücünü saptamaktır.
3- Kredi Analizi : İşletmenin likidite gücünü ortaya koymak ve kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğini saptamak amacıyla,genellikle kredi veren kuruluşlar tarafından yapılan analizdir.
c Yapanın Kimliğine göre Finansal analiz :
Bu tür mali analiz :
; İç Analiz ve
; Dış analiz olarak ikiye ayrılır.
1-İç Analiz : Analizi yapan analist eğer işletme içinden bir kişi ise buna iç analiz denilir.İç analizde analizi yapacak olan kişi işletmenin dış kullanıma da açık olan bilanço ve gelir tablosu yanından işletmede mevcut diğer tüm belge ve bilgilerden yararlanır.Bu nedenle İç analizde,işletmenin karlılığı,verimliliği,ekonomik ve mali yapısı detaylı bilgilere dayanılarak ortaya konulabilir.
2- Dış Analiz : Analizi yapan kişi eğer işletme dışından bir kişi ise yapılan analize dış analiz denilir.Dış Analizde analist işletme yönetiminin üçüncü kişilerin kullanımı amacıyla yayınlamış olduğu finansal tablolar ve bunların dip notlarında yer alan bilgilerden yararlanma yoluyla analiz yapar.Dış analizi,işletmeyle ilgisi bulunmayan satıcılar,kredi kurumları,işletmeye yatırımda bulunmak isteyen potansiyel yatırımcılar yapar.
Finansal Analizde Kullanılan Teknikler :
Finansal analizde kullanılan başlıca teknikler Şunlardır :
; Oran Analizi
; Karşılaştırmalı Tablolar Analizi
; Yüzde Yöntemi İle analiz ( Dikey Analiz )
; Eğilim Yüzdeleri yöntemi ile analiz ( Trend Analizi )
ORAN ANALİZİ:
Oran analizi,Bilanço ve gelir tablosunda yer alan kalemlerin birbirine oranlanması ile yapılan analizdir.
Oranlar,işletme faaliyet sonuçları ile mali durumunu değerlendirmedeki kullanış amaçları dikkate alınarak sınıflandırılırlar.Bu sınıflandırmaya göre oranlar :
; Likidite Oranları
; Finansal Yapı ile ilgili oranlar
; Faaliyet Oranları
; Karlılık oranları
; Piyasa performansını değerlendirmede kullanılan oranlar
olarak beş ayrı başlıkta toplanabilir
LİKİDİTE ORANLARI :
Likidite oranları,işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü ölçmek için hesaplanır.Likidite oranları hesaplanarak,işletmenin net işletme sermayesinin yeterli olup olmadığı tespit edilmeye çalışılır.Bir işletmenin likidite oranlarının yüksek çıkması,kısa vadeli borçlarını ödemede bir sorunla karşılaşılmayacağını gösterir.
Cari Oran :
Dönen Varlıklar/ Kısa vadeli borçlar
Normal şartlar altında işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğini ortaya koyan bir orandır.Üretim işletmeleri için genel kabul görmüş değeri 2 olarak alınmaktadır.Fakat bazı durumlarda bu oranın 2'nin üzerinde olması yetersiz olarak kabul edilirken,bazı durumlarda da 2 ‘nin altında olması yeterli olabilmektedir.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde;
; Uzun vadeli kredi sağlama güçlüğü olduğundan
; Sermaye piyasasından fon sağlama olanakları sınırlı olduğundan
; Enflasyonun daima yüksek olması nedeniyle artan işletme sermayesi ihtiyacı kısa vadeli borçlarla finanse edilmeye çalışışdığından
; İşletmelerin öz sermayeleri yetersiz olduğundan cari oranın 1.5 sevisinde olması yeterli kabul edilir.
Likidite oranı < Asit test oranı > :
Dönen varlıklar Stoklar / Kısa vadeli yabancı kaynaklar
Dönen varlıklar içerisinde en düşük likiditeye sahip olan varlıklar stoklardır.Stoklar istenildiği zaman,istenilen fiyattan paraya çevrilemezse,vadesi gelen borçların ödenmesi sorun olabilir.Cari oran,tüm dönen varlıkları hesaplamaya dahil ettiğinden çok genel,kaba bir ölçüdür.İşetmenin likidite durumunu biraz daha hassas şekilde ölçebilmek için likidite oranı kullanılır.
Bu oranın genel kabul görmüş standardı 1'dir.Oranın 1 olarak bulunması,işletmelerin kısa vadeli yabancı kaynaklarını,olağanüstü durumlarda hazır değerleri ve süratle paraya çevrilebilen değerleriile rahatlıkla karşılayabileceğini gösterir.Ülkemizde işletmeler genellikle kısa vadeli kredilerden yrarlandıkları için bu oran 1'in altında olabilmektedir.
Nakit oranı< hassas oran >:
Hazır değerler + Menkul değerler(Geçici yatırımlar ) / Kısa Vadeli Borçlar
Nakit oranı para ve benzeri varlıklarla geçici yatırımların kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesi suretiyle hesaplanır.Likidite oranından daha keskin olan bir oran olan nakit oranı sektörden sektöre farklı olmakla birlikte 0.20 olması yeterli kabul edilir.Fakat diğer oranlarda olduğu gibi bu oran da ülkemizde genelde 0.20 ni altında çıkmaktadır.

FİNANSAL YAPI İLE İLGİLİ ORANLAR :
Borçlanma oranı < Kaldıraç oranı > : Toplam Yabancı Kaynaklar / Pasif Toplamı
Faiz Karşılama Oranı : Faiz Vergi öncesi Kar / Faiz giderleri
Diğer Oranlar :
Kısa Vad.Yabancı Kay. / Pasif Toplamı
Uzun Vad.Yabancı Kay./ Pasif Toplamı
Duran Varlıklar / Uzun vadeli Yabancı Kaynaklar
Maddi Duran varlıklar/ Öz Kaynaklar
FAALİYET ORANLARI:
Faaliyet Oranları : İşletmenin sahip olduğu ve faaliyetlerini gerçekleşmede kullandığı varlıkların ne ölçüde etkin kullanıldığını tespit etmede kullanılan orandır.
Stok Devir Hızı : Satışların Maliyeti / Ortalama Stok(D.başı M.M + DSMM/2)
Bir işletmedeki stokların paraya çevrilebilme hızını ortaya koyan bir orandır.Stok devir hızı,aynı zamanda,bir işletmedeki stokların dönem içerisinde kaç defa yenilendiğini de ortaya koyar.Stok devir hızı yüksek olan işletme,stoklarını süratle paraya çevrildiğinden ve satış hacmini genişlettiğinden karlılığını artırma imkanı elde edecektir.Oranın düşük olması ise,işletmenin stoklarını eritmede sorun yaşadığını,elde aşırı stok bulundurulduğunu gösterir.
Alacak Devir Hızı :Kredili satışlar/Ticari Alacaklar
Alacakların yılda kaç defa tahsil edildiğini gösterir.
Ortalama Tahsil Süresi: 360 / Alacak devir hızı

İşletme sermayesi Devir Hızı : Net Satışlar / Dönen Varlıklar
Maddi Duran Varlık Devir Hızı : Net Satışlar / Net Maddi Duran Varlıklar
Öz Kaynaklar Devir Hızı : Net Satışlar / Ortalama Öz Kaynaklar

KARLILIK ORANLARI

Karlılık oranları-işletmenin faaliyetleri sonucunda ulaşılan başarıyı ölçmek,ölçülü ve yeterli bir karlılığın elde edilip,edilmediğini değerlendirmek için yararlanılan oranlardır.
Net Kar / Öz Kaynaklar : Sermayenin bir birimine düşen karı payını gösterir.
Net Kar / Aktif Toplamı : Varlıkların ne ölçüde karlı kullanıldığını gösterir.
Net Kar / Satışlar : Satışların karlılığa etkisini ölçer.

PİYASA TEMELLİ ORANLARI:
Fiyat-Kazanç Oranı : Hisse sen.Borsa Değeri / Hisse Başına Gelir
Diğer : Piyasa değeri / Defter Değeri
Not : Defter değeri = : Toplam özkaynaklar / Hisse senedi adedi

Diğer Bilinmesi gerekenler :
Özsermaye : Varlık Toplamı Kaynak Toplamı
Dönen varlıklar : Hazır değerler + Geçici Yatırımlar(menkul değerler ) +Alacaklar + Stoklar
Karşılaştırmalı Tablolar Analizi : Birdenfazla yılın bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin göstermiş olduğu değişim esas alınarak yapılan analizdir.
Yüzde Yöntemi İle Analiz : Bilanço kalemlerinin grup toplamına ya da aktif(pasif) toplamına gçre bulunan yüzde değerler esas alınarak yapılan analizdir.
Eğilim Yüzdeleri Analizi<Trend An.> : Bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin uzunca bir süreçte göstermiş olduğu eğilimlerin karşılaştırılması suretiyle yapılan analizdir.

*Bilanço ve gelir tablosunun yüzde yöntemi ile analizinde dönen varlık toplamı,duran varlık toplamı,aktif toplamı,pasif toplamı ve net satışlar 100 olarak kabul edilir.
*Belli bir tarihte işletmenin sahip olduğu varlıkların neler olduğunu,bunların hangi kaynaklardan sağlandığını gösteren tablo BİLANÇO dur.
*İşletmelerin kısa vadeli borçlarını ödeme yetneğini ölçmek ve işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını belirlemek için kullanılan oranlara LİKİDİTE ORANLARI denilir.
*İşletmelerin sahip oldukları varlıkların ne kadarının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösteren orana ,Borçlanma oranı denilir.
*İşletme sahip veya ortakları tarafından işletmeye sağlanan sermayenin her birimine düşen kar payını NET KAR / ÖZKAYNAKLAR oranı gösterir.
*Bir işletmenin mevcut ve potansiyel hissedarları ile işletmeye uzun vadeli kaynak sağlayan kişilerce yapılan denetim YATIRIM ANALİZİ dir.
*Hisse başına borsa fiyatının hisse başına kara bölünmesi ile bulunan oran FİYAT KAZANÇ oranıdır.
*Yüzde yöntemi<dikey analiz> ile analiz yapılırlem Dönen varlıklar,Net satışlar,aktif toplamı,pasif toplamı ve kısa vadeli borç toplamı 100 olarak kabul edilir.Ancak brüt satışlar 100 olarak kabul edilmez.

*İşletmenin varlıklarının ne ölçüde etkili kullanıldığını belirlemek için kullanılan oranlara FAALİTYET ORANLARI adı verilir.
*İşletmenin likidite durumunun ve kısa vadeli borçlarını ödeme kabiliyetinin saptanması amacıyla yapılan analiz türü Kredi Analizi dir.
*İşletmelerin kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğinin olumlu olabilmesi için dönen varlıkların kısa vadeli borçlarının gelişmekte olan ülkelerde en az 1.5 katı olması gerelir.
*Gelişmekte olan ülkelerde borçlanma oranının en fazla % 70 olması istenir.
*Çalışmaların etkinliğini sağlamak ve alınacak kararlara dayanak olmak üzere yapılan analiz türü,Yönetim Analizi dir.
*İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösteren oranlara Likidite Oranları denilir.
*Yatırım Analizinin temel amacı,işletmenin gelecek dönemlere ilişkin kazanma gücünü saptamaktır.
*İşletmenin mali yapısı ve uzun vadeli borç ödeme gücünü gösteren oranlara Finansal Yapı İle ilgili oranlar adı verilir.
*Varlıkların işletmede ne ölçüde karlı kullanıldığını gösteren oran Net kar/Top.varlıklar
* Birden fazla yıla ait bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin yıllar itibariyle değişimlerini gösteren analiz türü KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ dir.
*Hisse senedinin borsa değerinin,hisse başına gelire oranlanması ile bulunan orana Fiyat Kazanç Oranı denilir.
*Fiyat kazanç oranı,işletmenin piyasa performansını değerlendirmede kullanılır.
*Bilanço kalemlerinin grup toplamına ya da aktif toplamına göre bulunan yüzde değerler esas alınaak yapılan analiz türü Yüzde Yöntemi İle Analiz dir.
*İşletmenin sahip olduğu ve faaliyetlerini gerçekleştirmede kullandığı varlıkların etkin kullanılıp kullanılmadığını tespit etmeye yararyan oranlara FAALİYET ORANI adı verilir.
*Bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin uzunca bir süreçte göstermiş olduğu eğilimlerin karşılaştırılması suretiyle yapılan analize Eğilim Yüzdeleri Analizi adı verilir.
*Bir işletmenin özkaynaklarının ne ölçüde verimli kullanıldığını ifade eden orana Öz Kaynaklar Devir Hızı adı verilir.
*İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğini en hassan ölçen oran,Nakit Oranı dır.
*İşletmenin öz sermayesinin yeterliliğini ve borç öz sermaye ilişkisini inceleyen grup,Finansal Yapı ile ilgili oranlardır.

Örnek-1
Alacaklar 2.000.000.000
Net Satışlar 10.000.000.000
Stoklar 3.000.000.000
SMM 7.000.000.000
Kredili Satışlar 8.000.000.000
Maddi Duran Varlıklar 5.000.000.000
a- Yukarıdaki bilgilere göre stok devir hızını hesaplayınız.
SDH = Satışların Maliyeti / Ortalama stok ( D.B.M.M + D.S.M.M/ 2 )
SDH = 7.000.000.000 / 3.000.000.000
SDH = 2.33


b- Alacak devir hızını hesaplayınız..
ADH = Kredili satışlar / Ticari Alacaklar
ADH = 8.000.000.000 / 2.000.000.000
ADH = 4

c-Maddi Duran Varlık Hızını Hesaplayınız
MDVDH = Net Satışlar / Maddi Duran Varlıklar
MDVDH =10.000.000.000 / 5.000.000.000
MDVDH = 2

Örnek-2
Hazır Değerler 4 milyar
Kısa Vadeli Borçlar 12 Milyar
; İşletmenin nakit oranı % kaçtır?
Nakit Oranı = Hazır Değerler + Geçici yatırımlar ( menkul kıymetler ) / Kısa vadeli Borçlar
= 4 / 12
= 0.33

Örnek-3
Kredili satışlar 90.000.000
Alacaklar 10.000.000
Alacak senetleri 8.000.000
; Ortalama tahsil süresini bulunuz
OTS = 360 / Alacak devir hızı
OTS = 360 / ( 90 / 18 = 5 )
OTS = 72

Örnek-4
Uzun Vadeli Borçlar 20.000
Hazır Değerler 5.000
Alacaklar 10.000
Stoklar 15.000
Geçici Yatırımlar 6.000
Duran Varlıklar 25.000
Cari Oran 1.5
*a.Kısa vadeli borçlar ne kadardır?
Cari oran = Dönen varlıklar / KVB
1.5 = 36 / KBVB
KVB = 36 / 1.5
KVB = 24.000
*b. Öz Sermaye Kaynaklar Ne kadardır?
ÖS = (Dönen varlıklar + Duran Varlıklar ) ( Kısa vadeli Y.K + Uzun vadeli Y.K )
ÖS = 36 + 25 - 24 + 20
61 - 44
= 17

c- Yukarıdaki bilgilere göre Asit Test( Likidite ) Oranını bulunuz.

Asit-Test Oranı = ( Dönen varlıklar Stoklar)/ KVB
36 15 / 24
0.87

Örnek- 5
Dönem Başı Stok 30 milyar,d.sonu stok 44 milyar ve satışların maliyeti 185 milyar ise stok devir hızını kaçtır?
Stok devir Hızı = Satışların Maliyeti / Ortalama Stok
= 185 / ( 30 + 44 / 2)
= 185 / 37
= 5

Örnek-6 İşletmenin F.V.Ö.K 100 milyar,borçları 60 ve borç maliyeti % 40 dır.Satışlar 150 milyar ise faiz karşılama oranı nedir?
Faiz Giderleri = 60 x 0.40
= 24

Faiz Karşılama Oranı = FVÖK / Faiz Giderleri
= 100 / 24
= 4

Örnek-7
Kredili Satışlar 10
Ticari Alacaklar 4
Kısa Vadeli Borçlar 8
Stoklar 6
Cari Oran 1.8
*a.Ortalama Tahsil Süresi nedir?
Alacak Devir Hızı = Kredili Satıslar / Ticari Alacaklar
= 10 / 4
= 2.5
Ortalama Tahsil Süresi = 360 ( 365 ) / 2.5
= 146

*b.Likidite( Asit-Test ) Oranı nedir?
Cari Oran = Dönen Varlıklar / KVB
1.8 = Dönen Varlıklar / 8
Dönen varlık.= 1.8 X 8
DönenVarlı. = 14.400.000
Likidite = Dönen Varlıklar Stoklar /KVB
Likidite = 14.400.000 -6.000.000 / 8.000.000
Likidite = 1.05


Örnek-8
İşletmenin dolaşımdaki hisse senedi adedi 15.000 adettir.Toplam öz kaynaklar 30 milyardır.Hisse senedi adedinin piyasa değeri 4 milyar olduğuna gre piyasa değeri/ defter değeri oranı kaçtır?
Piyasa değeri / Defter Değeri
60milyar / 30 Milyar
= 2 Milyar

Örnek-9
Hazır değerleri 100 milyar,menkul değerleri 80 milyar ve kısa vadeli borçları 60 milyar olan işletmenin nakit ( Hassas ) oranı kaçtır?
Nakit Oranı = Hazır Değerler + Menkul Kıymetler( Geçici Yatırımlar ) / KVB
= 100 + 80 / 60
= 3
Örnek-10
İşletmenin Faiz ve vergiden önceki karı 30 milyar ve faiz giderleri 5 milyar ise faiz karşılama oranı nedir?
Faiz Karşılama Oranı = FVÖK / Faiz Giderleri
= 30 / 5
= 6


ÜNİTE 4 BAŞABAŞ VE KALDIRAÇ ANALİZLERİ
ÇOK önemli

Başabaş Noktası: Değişik üretim düzeylerindeki beklenen gelirler giderler ve karlar arasındaki ilişkiyi ortaya koyan analiz tekniğidir.
Başabaş noktası=Toplam gelirlerin toplam giderlere eşit olduğu noktadır.

Yararları:
1) Kar hedefine ulaşmada gerekli iş hacmini belirler.
2) Birim maliyetleri ve en az satış fiyatını belirler.
3) Giderlerin ve satış fiyatındaki değişmelerin kara geçiş noktasına ve toplam kara etkisini gösterir.
4) En karlı mamul türünün seçilmesine yardımcı olur.
5) Asgari üretim kapasitesini belirler.
6) Faaliyetlerin kontrolü, izlenen politikalar ve yönetimin değerlendirilmesinde kullanılır.

Doğrusal Başabaş Analizinin Varsayımları:
1) Giderler sabit ve değişken gider olarak ikiye ayrılır.
2) Sabit varlıklar çeşitli üretim düzeylerinde aynıdır.
3) Birim satış fiyatı değişmez.
4) Genel fiyat düzeyi istikrarlıdır.
5) Birim değişken giderler bütün üretim düzeylerinde aynıdır.
6) İşletme politikaları sabittir.
7) Her üretilen mal ve hizmet satılır.
Üretim faktörlerinin verimliliği aynı kalır.
9) Tek çeşit mal ve hizmet üretilmektedir.
10) Geleceğin belirsizliği dikkate alınmaz, kısa dönemli analizlerde kullanılabilecek bir tekniktir.

Sabit Giderler: Belirli bir dönem içinde üretim hacmine bağlı olarak değişiklik göstermezler. Üretimden bağımsız olarak yapılan giderlerdir. Bunlar:
1)Faiz Giderleri
2)Amortismanlar
3)Sigorta ve Vergiler
4)Yönetici Giderleri
Değişken Giderler: Bir dönem içinde iş hacmine bağlı olarak değişiklik gösteren giderlerdir. Üretim ve satış düzeyi arttıkça artan, azalan giderlerdir. Bunlar:
1) Hammadde
2) Direk işçilik
3) İşletme malzemesi
4) Yardımcı madde

Faaliyet (Çalışma) Kaldıracı: Giderlerin hangi oranda değişken hangi oranda sabit gider olduğunu açıklayan kavram Faaliyet Kaldıracıdır. Kısa süreli analiz tekniğidir. Faaliyet kaldıracı, sabit giderler ile değişir giderler arasında ilişki kurarak sabit giderlerin nereye kadar kabul edileceğini araştıran bir analiz tekniğidir.

Finansal Kaldıraç: Hisse başına kardaki artışların yüzdesine bölünmesiyle bulunur. Sermaye yapısının, hisse başına kara etkisini ölçmede kullanılır. Toplam yabancı kaynakların özkaynaklar veya toplam kaynaklar üzerindeki etkisini ölçen analiz tekniğidir. Ayrıca borçlanmanın karlılığa da etkisini ölçen analiz tekniğidir.

Faaliyet Kaldıracı Derecesi: Giderlerin hangi oranda değişken, hangi oranda sabit gider olduğu saptanır. Yani faaliyet kaldıracı sabit giderlerle değişken giderler arasında ilişki kurarak sabit giderlerin nereye kadar kabul edileceğini gösteren analizdir. Hisse başına kardaki yüzde değişikliğin faaliyet karındaki (FVÖK)değişikliğe bölünmesi ile bulunur

Birleşik Kaldıraç Derecesi: Faaliyet kaldıracı derecesi ile finansal kaldıracın çarpımıdır.

Birleşik Kaldıraç: Satışlardaki değişikliğin hisse başına kardaki değişikliğe oranına denir.


ÜNİTE 5 FİNANSAL PLANLAMA VE KONTROL

Finansman Stratejisi: İşletmenin ihtiyaç duydukları fonları ve bunların kaynaklarının belirlenmesidir.

Finansal Planlama: İşletmenin ihtiyaç duyacakları fon miktarıyla bu fonların nereden ve ne zaman sağlanacağına ilişkin faaliyetlere denir.

Bütçe: İşletmenin detaylı olarak hazırlanan yatırım ve finansman planlarına denir.Planların rakamlar ile ifade edilmesine denir.

Ana Bütçe: İşletmenin bütün fonksiyonlarını kapsayan bütçelere denir.

Planlama ve Bütçeleme İlkeleri:
1. Bütünlük ilkesi
2. Birlik ilkesi
3. Şeffaflık ilkesi
4. Kesinlik ilkesi
5. Uzmanlaşma ilkesi
6. Dönemsellik ilkesi
7. İktisadilik ilkesi
Proforma (Tahmini) Tablo: Belirli bir tahmin süresi sonunda işletmenin finansal tablolarının nasıl oluşacağını öngörüsüne denir. İşletmelerde uzun süreli finansman gereksinimin saptanmasında kullanılan tabloya denir.

Finansal Planlama Teknikleri: 1)Satışların Yüzdesi yöntemi 2)Regresyon yöntemi 3)Oranlar yöntemi

Regresyon: Bilanço kalemleri bağlı, satışlar bağımsız değişken olarak kabul edilerek satışlarla bağıntılı olan bilânço kalemlerinin geçmiş yıllardaki ilişkisinin saptanıp buna göre gelecek yıllara ait bilânço kalemlerinin değerinin saptandığı yönteme denir.

BÜTÇELEME SÜRECİ:
1. Standartlar belirlenir.(Temel amaçlar)
2. Satışlar tahmin edilir. (Uzun vadeli planlama ve satış tahmini)
3. Mal karması ve nitelikleri belirlenir
4. Her mal için kısa vadeli satış tahminleri yapılır.
5. Satışlar ile ilgili harcamalar bütçelenir.(hammadde, işgücü, üretim bütçesi hazırlanır)
6. Bütçenin uygulanmasına geçilir.

Nakit Bütçesi:
Kar payı ödeme tarihlerinin saptanmasında borç ödemelerinin zamanlamasının yapılmasında kullanılan bütçeye denir.
Dönem içinde tahmini nakit giriş ve çıkışlarını miktar ve zaman olarak gösteren tablodur.
Nakit giriş ve çıkışlarını koordine ermek ve kontrol ermek amacıyla kullanılır.

BÜTÇELEMENİN YARARLARI:
1. Tutarlı düşünmeyi ve planlamayı sağlar. İşletme politikalarını önceden saptanmasını sağlar.
2. Değerlendirmede kullanılacak standartların geliştirilmesini sağlar. Denetime olanak sağlar.
3. Yöneticilerin planlamaya zaman ayırmasını sağlar. Üretim faktörlerinin en verimli kullanımını sağlar.
4. İşletme içinde çeşitli bölümler arasında daha iyi bir koordinasyon sağlar.
5. Yöneticilere geleceği tahmin etme yeteneği kazandırır.
6. İş programlarının hazırlanması ve finansal kurumlardan kredi alınmasını kolaylaştırır.

NOTLAR

Nakit Bütçesi düzenlenmesinin amaçları; İşletmenin geleceğini planlamak, Nakit ihtiyacını tespit etmek, Nakit fazlası olacağı dönemleri tespit etmek, Gerçekleşecek nakit hareketlerini tespit etmek.


Uzun süreli finansal tahminlerin yapılamasında satışlarla doğrudan bağlantılı olan bilanço ile gelir tablosu kalemleri arasında ilişkiyi ortaya çıkarmak üzere bilanço kalemlerinin satışların bir fonksiyonu olarak ele alınan, bilanço kalemleri bağımlı değişken, satışların ise bağımsız değişken olarak kabul edilerek satışlar ve bilanço kalemleri arasında geçmiş yıllarda ilişki ortaya çıkarmakta olan analiz Regresyon Analizidir.

Bilanço kalemlerini satışların bir fonksiyonu olarak ele alan yöntem Regresyon Yöntemidir.ÜNİTE 6 ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNTEMLERİ

Çalışma Sermayesi: (İşletme sermayesi) Üretime yalnızca bir defa katılıp, üretim sırasında tükenerek veya şekil değiştirerek mamül haline gelen ve mamüllerin satılmasıyla işletmeye para olarak geri dönen varlıklardır. Bir tesisin faaliyete başlayabilmesi ve işletme faaliyetlerini sürdürebilmesi için kullanılan, kısa sürede paraya dönüşebilen varlıklar ve bu amaçla yapılan harcamalardır.

Çalışma Sermayesi Kalemleri;
Hazır değerler
Menkul Kıymetler
Stoklar
Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları
Ticari ve diğer alacaklar
Çalışma Sermayesi Yönteminin Önemi: İşletmenin tam kapasiteyle çalışmasını, Üretimin kesintisiz devam edebilmesini, İş hacminin genişletilebilmesini, Yükümlülüklerinin karşılanamama riskinin azalmasını, Borçların zamanında ödenmesini, Kredi değerliliğinin artmasını, Olağanüstü durumların mali durumu olumsuz etkilememesini, Faaliyetlerin karlı ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamasından kaynaklanır.

Brüt Çalışma Sermayesi: Dönen varlıklar toplamıdır.

Net Çalışma Sermayesi: Dönen varlıklardan kısa vadeli yabancı kaynakları çıkartıldıktan sonra kalan kısımdır. Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar


Çalışma Sermayesi Açığı (Negatif net çalışma sermayesi):Kısa vadeli yabancı kaynakların dönen varlıklardan fazla olmasına denir.

Likidite: Bir varlığın istenildiği zaman gerçek değerinden nakde dönüştürülme özelliğidir.


Çalışma Sermayesinin Özellikleri:
Unsurları bölünebilir.
Unsurları kısa vadeli ve likittir.
unsurları hareketliliği fazladır ve unsurlar birbirleriyle ilişkilidir.(Nakit stoğa dönüşebilir)
Kararları kısa zamanda revize edilebilir.
Çalışma sermayesine yapılan yatırımların işletmenin risk derecesine etkisi sınırlıdır.

Çalışma Sermayesi Çeşitleri
1.Sürekli Çalışma Sermayesi: İşletme faaliyetlerinin en üst düzeyde bulunması halinde faaliyetlerin aksamadan yürütülmesine olanak sağlayan minimum dönen varlıklar toplamıdır.

2.Değişken (geçici) Çalışma Sermayesi: İşletmelerin mevsimlik ve deresel dalgalanmalar sonucu sürekli çalışma sermayesinden ayrı olarak ihtiyaç duydukları çalışma sermayesidir.

3.Olağanüstü Çalışma Sermayesi: İşletmelerin yangın, grev, savaş gibi olağanüstü durumlarda güçlükleri kısmen gidermek için bulundurdukları çalışma sermayesidir.

Çalışma Sermayesinin Yetersizliğini Gidermek için Alınacak Tedbirler;
1. Uzun süreli kaynak sağlamak
2. Yeni krediler bulmak
3. Satış fiyatlarını yeniden ayarlamak
4. Alacak ve stok devir hızını arttırmak
5. Üretim kapasitesini etkilemeyecek biçimde duran varlıkları azaltmak
6. Kısa vadeli borçları konsolide etmek(ertelenmesi)
7. Ödenmiş sermayeyi arttırmak

* Çalışma sermayesinin gereğinden fazla olması ise likiditeyi arttırıp riski azaltır, ancak karlılığı düşürür. Bu durumun göstergeleri;
Dönen varlıkların gereğinden fazla olması
Kısa vadeli borçların az ya da hiç olmaması
Stokların ihtiyaçtan fazla olması
Müşterilere tanınan kredilerin artması, vadelerin uzaması,
Paraya dönüştürülen varlıklara(menkul kıymet) yatırımın arttırılmasıdır.

ÇALIŞMA SERMAYESİNE YATIRIM POLİTİKALARI

1.Atılgan Çalışma Sermayesi Politikası: Dönen varlıklara daha az yatırım yapılarak likiditenin (çalışma sermayesinin) düşük tutulması ve risk düzeyinin artırılarak varlıkların oluşturulmasıdır. Bu politikada beklenen gelir de risk de yüksektir.

2.İhtiyatlı Çalışma Sermayesi Politikası: Dönen varlıklara daha fazla yatırım yapılarak likiditenin yüksek tutulup, risk düzeyinin düşürülerek varlıkların oluşturulmasıdır. Bu politikada nakit, alacaklar ve stoklar fazladır.

3.Normal(orta) Çalışma Sermayesi Politikası: İki aşırı politikanın arasında yer alır.

ÇALIŞMA SERMMAYESİNÜN FİNANSMANI
Finansmanın temel ilkesi dönen varlıkların kısa vadeli kaynaklarla, duran varlıkların ise uzun vadeli kaynaklar ve özkaynaklarla karşılanmasıdır. Aksi takdirde işletmenin riski artar.

* 1.Dengeli Finanslama Strateji: Duran varlıklarla çalışma sermayesinin süreklilik (sabitlik) gösteren kısmının uzun vadeli kaynaklarla, çalışma sermayesinin dalgalanma gösteren kısmının(değişen çalışma sermayesi) ise kısa vadeli kaynaklarla finanse edilmesidir.
Bu alternatifte;
a) Likidite riski düşüktür (Borçların ödenmeme riski)
b) Kaynak maliyeti yüksektir.
c) Karlılık düşüktür.

* 2.İhtiyatlı finanslama Stratejisi; İşletmenin sahip olduğu tüm varlıklarının uzun vadeli kaynaklarla finanse edilmesidir. Amaç; riski en düşük düzeyde tutmaktır. Ancak uzun süreli kaynakların maliyeti yüksek olduğu için karlılık da çok düşüktür.

* 3.Atılgan (Atak) finanslama Stratejisi; Duran varlıkların uzun vadeli kaynaklarla dönen varlıkların kısa vadeli kaynaklara finanse edilmesidir. Riski oldukça fazladır. Ancak kısa vadeli kaynak maliyeti düşük olduğundan dolayı özkaynak verimliliği yüksektir.

Çalışma Sermayesinin Yetersizliğine Yol Açan Nedenler;
1. Zarar etmesi ve Olağandışı olaylar nedeniyle harcamaların artması
2. Yanlış kar dağıtım politikası ve Maddi duran varlık alınması
3. Sermayenin azaltılması. Uzun vadeli borçların ödenmesi
4. Menkul değerlerin değerlerinin düşmesi. Alacakların vadesinde tahsil edilememesi.
5. Senet ve stokların düşük değerlerle satılması
6. Girdi fiyatlarının yükselmesi. İş hacminin genişlemesi


NOTLAR
İşletmenin üretim yapabilmek için hammaddelere, kesintisiz bir satış için stoklara, günlük giderlerini karşılayabilmek için nakit değerlere ve müşterileri finanse etmek için alacaklara kaynak ayırması gerektiği için yapılan kısa süreli yatırımlara Çalışma Sermayesi denir.

İhtiyatlı finanslama stratejisinin kullanılmasında; işletmenin riskini azaltırken özsermayenin karlılık oranının düşmesine neden olmaktadır.

Çalışma sermayesinin geçici kısmının kısa süreli finansman kaynaklarıyla finanse edildiği çalışma sermayesi finansmanı yaklaşımına Dengeli Yaklaşım denir.

Çalışma sermayesinin en üst düzeyde tutulduğu çalışma sermayesi yatırım politikası İhtiyatlı Politikadır.

Nakit Yönetimin Temel Amacı; Likidite ile işletmelerin uzun vadeli karlılığı arasında denge kurmaktır.

ÜNİTE: 7 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ YÖNTEMİ

Nakit ve benzeri varlıkların yönetiminin temel amacı, işletmenin nakit açığı vermesi durumunda bunu karşılamak, fazla vermesi halinde ise bunu çeşitli finansal varlıklarda değerlendirmektir.

HAZIR DEĞERLER:
Nakit olarak kasada veya bankada bulunan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilen veya tüketilen varlıklardır.
Bunlar;
Kasa
Alınan Çekler(Ciro edilmemiş, tahsil için bankaya verilmemiş)
Bankalar
Diğer Hazır Değerler (Damga, posta pulu, vadesi gelmiş tahvil kuponu v.b) yer alır.

* MENKUL KIYMETLER:
Ortaklık veya alacaklılık hakkı sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel getiri sağlayan, misli nitelikli seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan kıymetli evraktır.
Bunlar;
Hisse senetleri
Özel kesim tahvil, senet ve bonoları
Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları
Diğer menkul kıymetler (Repo, finansman bonosu, katılma belgeleri, mevduat sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymet, yatırım fonları v.b) yer alır.

NAKİT YÖNETİMİ:
Temel amacı; likitide ile işletmenin uzun vadeli karlılığı arasında denge kurmaktır
Nakit yetersizliği işletmenin yükümlülüklerinin yerine getirilememesi(borçların ödenememesi) riskini arttırırken gereğinden fazla nakit ise karlılığı olumsuz etkiler.

İşletmelerde Nakit Bulundurma Amaçları;
1) İşlem Amacı: Günlük olağan faaliyetlerin sürdürülmesi amacıyla elde bulundurulan paradır. Stok alımı, vergiler, ücretler, kar payı, faiz ödemeleri gibi
2) Tedbir (ihtiyat) Amacı: Beklenmeyen, olağanüstü harcamaları karşılamak için elde tutulan paradır.
3) Spekülasyon Amacı: Gelecekle ilgili beklentiler doğrultusunda fiyat, faiz ya da döviz kurundaki değişmelerden gelir elde etme amacıyla elde tutulan paradır.

NAKİT BENZERİ VARLIKLARIN YÖNETİMİ
Nakit benzeri varlıklar; gelir elde etmek amacıyla kısa süreli geçici olarak yapılan menkul kıymet yatırımlarıdır. Dikkate alınacak faktörler; Vade, Risk, Likidite, Vergilendirme, Getiri

Hisse Senetleri: Anonim ortaklıkların ihraç ettikleri, ortaklığın sermaye payına temsil eden kıymetli evrak niteliğindeki menkul kıymettir.
Hazine Bonosu: Hazine tarafından vadesi 1 yıldan kısa süreli olarak çıkarılan ve ıskontolu fiyattan işlem gören borçlanma senetleridir. Üzerindeki yazılı olan değeri vade tarihindeki değerdir.
Tahvil: Devletin 1 yıldan daha fazla vadeyle ödünç para bulmak amacıyla itibari kıymetleri eşit ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetleridir.
Repo: Herhangi bir sabit getiri menkul kıymetin belli bir süre sonunda önceden tesbit edilmiş şartlarda geri alma taahhüdünde bulunarak satılmasıdır. Geri satmak üzere satın alınmasına ise ters repo denir. Repo getirisi basit faizle hesaplanır.
Yatırım Fonu: Halkın katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla belge sahipleri hesabına riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları ile kıymetli maden portföyü işletmek üzere kurulan mal varlığıdır.
Önemli Notlar:
Anonim ortaklıkların çıkaracakları tahvillerde vade en az 2 yıl olmalıdır. Bono piyasası likit bir piyasadır. İstenildiği zaman alınıp satılabilir. Hazine bonolarının ve devlet tahvillerinin ödenmeme riski yoktur. Bunların taşıdığı en önemli risk faiz oranı değişim riskidir. Faiz oranları yükseldiğinde bono ve tahvil değeri düşer. Faiz oranları yükselme dönemlerinde kısa vadeli olanlara, faiz oranları düşme eğilimi olduğunda ise uzun vadeli olanlara yatırım yapmak gerekir. Hazine bonoları uzun vadeli ihraç edilir. Hazine bonoları üzerinde yazılı olan nominal değer vade tarihindeki fiyatıdır. Hazine bonoları fiyatı basit iç iskontoyla bulunur.

İşletmeler Stok Devir Hızının düştüğü dönemlerde daha fazla nakit bulundurmak isterler.

Konsolidasyon: Vadesi gelen borcun daha uzun vadeye uzatılması işlemine denir.

Sistematik Riskler: 1)Enflasyon Riski 2)Faiz Riski 3)Satın alma Gücü değişimi Riski 4)Pazar (piyasa) Riski
Logged

Etiket: finansal yönetim ders notları 
  Sayfa: [1]  
  Bu Konuyu Gönder  
 
Gitmek istediğiniz yer:  Planlar ve Haftalar

Edubilim I Urllist I Etiketler I Rss I Google Etiketleri I Site Map I Reklam Web Stats

MySQL ile Güçlendirildi PHP ile Güçlendirildi Powered by SMF 1.1.10 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC

XHTML 1.0 Geçerli! CSS Geçerli!